Ružomberok

Nedeľa 10:00 – Nedeľné zhromaždenie
Pondelok 16:00 – Stretnutie žien
Utorok 18:30 – Modlitebné stretnutie
Štvrtok 16:00 – Klub UA
Štvrtok 18:00 – Stretnutie mužov (každý 2. týždeň)
Piatok 18:00 – Klub 4U2 (stretnutie mládeže)

Adresa
A. Bernoláka 18
034 01 Ružomberok
ruzomberok@baptist.sk

Kazateľ
Mgr. Dalibor Smolník
0907 614 678
dalifrinton@yahoo.co.uk

Správca zboru
Mgr. Miloš Makónyi
0905 232 090
milos.makonyi@gmail.com