Miloslavov

Nedeľa 9:45 – Bohoslužby
Streda 19:00 – Biblická hodina
Piatok 18:00 – Dorast
Nedeľa 9:45-10:15 – Nedeľná besiedka (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa
Centrálna ulica 246/140
900 42 Miloslavov
miloslavov@baptist.sk

Kazateľ
Mgr. Miroslav Tóth
0902 677 845
miroslav.toth@bjb.sk