Milí priatelia,

zrejme aj vy vnímate, že ešte asi nikdy v histórii sa doba nemenila tak často a tak zásadne, ako je to v
súčasnosti. Zmeny v životnom štýle, trendoch, neustále sa meniacej spoločenskej a kultúrnej situácii častokrát ani nestíhame sledovať, a už vôbec nemáme kapacitu na ne reagovať. A je to práve v takýchto časoch zmien, kedy ako jednotlivci, ale aj ako rodiny, komunity a národy potrebujeme niečo, čo nepodlieha zmenám.

My kresťania sme presvedčení, že jediným takýmto pevným bodom, o ktorý sa dá oprieť, je trojjediný Boh, ktorý je ten istý včera, dnes aj naveky. Boh, ktorý bol, je a bude.

Verím, že byť svedectvom hlbokého ukotvenia v Bohu je jednou z najnaliehavejších výziev pre súčasnú cirkev. A aj keď niekedy váhame a hľadáme spôsoby, ako nemenného a živého Boha sprostredkovať svojmu okoliu, som presvedčený, že úprimne hľadajúcemu človeku sa dá nájsť.

Pozývam vás preto, aby ste navštívili niektorý z našich cirkevných zborov, možno práve to bude miesto vášho stretnutia s Bohom, ktorý bol, je a bude.

Mgr. Benjamin Uhrin, ThD.
Predseda Rady BJB v SR

Chlieb náš každodenný

Nájdite si každý deň čas na krátke zamyslenie nad Bibliou. Publikácia ponúka zamyslenia nad konkrétnym biblickým textom, myšlienky na daný deň a rozpis každodenného čítania Biblie.

Aktuálne číslo

Rozsievač vychádza každý mesiac a slúži na povzbudenie a budovanie kresťanov.
Viac informácií a staršie čísla…

Celoslovenský kemp mládeže

27. 8. – 31. 8. 2024

Nová Lehota – časť Dolina
Celoslovenský kemp mládeže organizujú mladí ľudia, ktorých spája túžba slúžiť Pánu Bohu a priateľom.
Informácie

Konferencia seniorov

11. 9. – 14. 9. 2024

Chata Komenského
Račkova dolina
Rezervácie: Ing. Anna Trnavská
tel.: 0903 501 852
e-mail: info@rackova.sk
Informácie