Rada BJB v SR

Spoločný e-mail: rada@baptist.sk

Predseda Rady BJB v SR

Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.

0905 595 087
predseda@baptist.sk
benuhrin@gmail.com

Podpredseda Rady BJB v SR

Bc. Zoltán Kakaš

0907 731 428
zoli.podpredseda@baptist.sk

Člen za západnú oblasť

ThDr. Darko Kraljik

0904234172
0950 382 220
dkraljik65@gmail.com

Člen za strednú oblasť

Ing. Pavol Šinko

0907 169 875
innetwork.sk@gmail.com

Člen za južnú oblasť

Mgr. Martin Tobák

0917 349 474
martin.tobak@gmail.com

Člen za východnú oblasť

Ing. Marek Sonoga

0911 828 528
sonogabjb@gmail.com