Kancelária Rady BJB v SR

Mgr. Peter Azor
kancelaria@baptist.sk

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Súľovská 2
821 05 Bratislava

 

Hospodárka rady BJB v SR

Bc. Eva Praženicová
hospodar@baptist.sk
0903 612 068
Bankové spojenie: 1121498655 / 0200 – VÚB Bratislava
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
IČO:00468096
DIČ: 2020683005

Kalendár využitia budovy Rady BJB na Súľovskej ul.