Prešov

Bohoslužba podľa dohovoru – 0910 871 342

Adresa
080 01 Prešov
0910 871 342
presov@baptist.sk

Kazateľ
Mgr. Michal Lapčák
lapcak@gmail.com

Misijná pracovníčka
Mgr. Emília Lapčáková
0908 545 148
lapcak@gmail.com