Poprad

Nedeľa 10:00 – Bohoslužby
Utorok 18:15 – Biblické vyučovanie a modlitby

Adresa
Jahodná 3895/5
058 01 Poprad-Veľká
kancelária: 052/ 7768 654
poprad@baptist.sk


Kazatelia
Bc. Zoltán Kakaš
0907 731 428
zkakas.baptist@marek

Mgr. Filip Čurilla
0944 368 126
curillafilip@gmail.com


Informácie
Pondelok
18:00 – stretnutie a nácvik speváckeho zboru

Štvrtok
17:30 – stretnutia svojpomocných skupín AA a Al-Anon (v priestoroch modlitebne)

Piatok
16:45 – dorast pre deti od 11 do 14 rokov
17:00 – veľká besiedka pre deti od 7 do 10 rokov
17:00 – stretnutie sestier (každý druhý týždeň)
18:30 – stretnutie mládeže v Poprade

Nedeľa
Malá besiedka pre deti od 3 do 6 rokov počas nedeľného zhromaždenia

Stanica – Mengusovce

Nedeľa 10:00 – bohoslužby
každá 1. nedeľa v mesiaci celozborové zhromaždenie v PP

Kontakt
Ladislav Schabjuk
Celina 48, 059 36 Mengusovce
0948 292 234
ladislav.schabjuk@gmail.com

Stanica – Štôla

Streda 18:30 – biblické vyučovanie a modlitby

Kontakt
Ján Handzuš ml.
Štôla č. 7, 059 37 Štôla
0903 604 438
janek@coroll.sk

Misijná práca Poprad:
Klubcentrum Depo

Streda 18:30 – biblické vyučovanie a modlitby

Kontakt
Ing. Marek Sonoga
0911 828 528
Nedeľa: 17:30 – skupinka

Novomeského 4738/2
058 01 Poprad-Juh 3