Historická komisia

Predseda:
Pavol Kopčok
tel.: 02/ 4598 7203, 0905 752 590
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Historická komisia BJB pracuje v zložení:
Kondač Pavel, Kopčok Pavel (predseda), Szöllös Ján, Vološčuk Vasil

Historická komisia Bratskej jednoty baptistov (BJB) je poradným telesom Rady BJB v SR. Jej úlohou je skúmanie baptizmu v kontexte štátu a v jej napojení na „rodinu“ baptistov po celom svete. Poznávanie minulosti je odrazovým mostíkom pre poučenie v prítomnosti. Predchodcovia dnešných baptistov sú vzorom pre dnešné generácie najmä svojou vierou a charakterom a naznačujú aj pre nás, čo všetko a akými metódami môžeme urobiť pre záchranu človeka v súčasnosti i v budúcnosti.

 

Pozývame vás do komunity
Minulosť slovenských baptistov

„Minulosť slovenských baptistov“ je komunita, v ktorej je možné vzájomnou komunikáciou a pomocou oživovať poznanie o nedávnej, či dávnejšej existencii a minulosti jednotlivcov a zborov slovenských baptistov.

Od vydania publikácie „Niesli svetlo evanjelia“, ktorá čiastočne pojednávala o dejinách slovenských baptistov uplynulo už štvrťstoročie, mnohé sa zastavilo a na mnohé sa zabudlo. Historická komisia postupne zaniká a potrebuje reštrukturalizáciu a mnohé poznatky dejín musia byť objavované a oživované (Životopisy kazateľov a pracovníkov; Konferencie BJB na Slovensku i v Československu; Zloženie Rád...) nanovo. Niektoré aspekty dejín baptistických zborov na Slovensku boli v spomenutej publikácii popisované pod tlakom a pred jej vydaním museli prejsť určitou cenzúrou. Za štvrťstoročie od „Nežnej revolúcie“ sa v zboroch mnoho udialo a tak aj nedávna minulosť nie je dostatočne popísaná. Máme tiež obavy, že vznik nových cirkevných zborov tiež nie je dostatočne zdokumentovaný a tak je potrebné o problematike komunikovať. Spracovanie dejín slovenských baptistov je vlastne dlhodobé poznávanie a zhromažďovanie poznatkov z nedávnej, či dávnejšej minulosti slovenských baptistov. Komunita chce zhromažďovať poznatky o slovenských baptistov a nechce sa zameriavať výhradne na územie Slovenska.

Veríme, že súkromná „uzatvorená“ Google+ Komunita „Minulosť slovenských baptistov“ bude na základe podnetov členov komunity skutočným prínosom pri poznávaní. Najväčším prínosom môže byť vzájomná komunikácia komunity a výmena skúseností. Pri vstupe do komunity treba žiadať povolenie, ktoré sa vydáva na základe odporúčania niekoho z vedenia zboru. V prípade úprimného záujmu je možný vstup do komunity aj iným.

Minulosť slovenských baptistov

 

minulost_slovenskych_baptistov.jpg

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk