Levice

Nedeľa 9:30 – Bohoslužby
Štvrtok 18:00 – Biblická hodina

Adresa
A. Sládkoviča 20
934 01 Levice
levice@baptist.sk

Kazateľ
Tibor Bánsky
0905 245 369
tbnsky@yahoo.com

Správca zboru
Štefan Dráfi
0910 341540

Zbor ponúka na predaj CD Veľkonočné pozvanie – Muzikál spevokolu Prameň
0905 156 381

Bánovce nad Bebravou


príležitostne
Ľubomír Dodek
Hronského 1328/11
957 01 Bánovce nad Bebravou
038/ 7609 107