Komárno

Nedeľa 9:30 – Spoločné Bohoslužby
Nedeľa 10:00 – Vyučovanie pre deti a dorast
Utorok 16:00 – Klub pre dorast
Streda 18:00 – Biblické vzdelávanie a modlitby
Piatok 18:00 – Stretnutie mládeže

Adresa
Železničná 15
945 01 Komárno
komarno@baptist.sk

Kazateľ

komarno@baptist.sk


Stanica – Marcelová

Nedeľa , stretnutia príležitostne
Štvrtok 16:00, domáca Biblická skupinka u Uhrínových
Uhrin Matej
Hlavná 102
946 32 Marcelová
035/ 7798 337