Odbor sestier

Výbor

Predsedníčka:

Drahomíra Čurillová (zbor Košice)
0905 973 815
curillovadada@gmail.com
sestry@baptist.sk

Členky:

Jarmila Cihová (zbor Bratislava – Palisády), jarmila.cihova@gmail.com
Katarína Slížiková (zbor Banská Bystrica), kslizikova@zoznam.sk
Ing. Ľudmila Sýkorová (zbor Lučenec), ludmila.sykorova67@gmail.com

(4 členný výbor je volený na 4-ročné obdobie)

Popis

Skupinky sestier sa vo väčšom či menšom počte stretávajú vo väčšine našich zborov a staníc, kde konajú rôzne druhy služieb, ale najmä sa modlia a navzájom sa povzbudzujú. Bez obetavej a starostlivej služby sestier by sme si nevedeli predstaviť činnosť ani jedeného nášho zboru
OS BJB je tiež členom EBWU – Únie žien baptistiek v Európe, kde podľa našich možností, aj finančne prispievame a zúčastňujeme sa niektorých akcií, ktoré Únia organizuje.
Výbor OS máva svoje pravidelné pracovné stretnutia 2x ročne spolu s výborom OS v Českej Republike. Naše odbory úzko spolupracujú, spoločne pripravujeme konferencie, ktoré sa konajú pravidelne každý rok. Doteraz to bol pevne stanovený termín, avšak na návrh niektorých sestier sme upustili od pevného termínu konania konferencií – bude sa konať podľa dohody výborov OS a zboru, v ktorom sa konferencia bude konať.
Výbor OS zabezpečuje preklad, prípravu a distribúciu materiálov na Svetový deň modlitieb baptistických žien (SDMBŽ), Ekumenický svetový deň modlitieb (ESDM) a účasť na stretnutiach Ženskej sekcie pri ERC.
Jednotlivé členky výboru na pozvanie navštevujú skupinky sestier v našich zboroch.
Financie: získavame zo zbierok pri sesterských akciách, z darov zborov pri príležitosti Dňa matiek a SDMBŽ a z dobrovoľných darov sestier. Použitie financií odsúhlasuje Konferencia sestier, zvyčajne na príspevky ľuďom v núdzi, dary manželkám kazateľov pri príležitosti životného jubilea, vdovám po kazateľoch a podľa potreby aj na doplatenie úhrady nákladov spojených s konferenciou.
Našou túžbou je prehĺbiť duchovný život sestier v našich zboroch, na čo sú zamerané naše celoštátne konferencie a iné stretnutia. V budúcnosti našou túžbou je, aby život sestier v skupinkách bol viac orientovaný na misiu vo svojom najbližšom okolí.

Konferencie

2024

Srdce ženy

Konferencia bude v Litoměřiciach 3. – 5. mája 2024. 

2023

Verná v každom čase

Konferencia sa udiala v Nesvadoch 5.-7. mája 2023. 

2022

ON - JA - MY

Konferencia sa udiala v Prahe 23.-25. septembra 2022.

1969-2019

Dokumentárny film k 50. výročiu práce Odboru sestier BJB

Z milosti Božej sme mohli osláviť 50. výročie práce odboru sestier v Čechách a na Slovensku.
Toto nádherné výročie sme si pripomenuli na konferencii Odboru sestier, ktorá sa konala v dňoch 3. – 5. mája 2019 v Brne, na mieste, kde táto práca začala.
Súčasťou tejto konferencie bol aj film, ktorý bol nakrútený a spracovaný rodinou Hlavsovou.

VISTAFILM s.r.o a Odbor sester BJB © 2019