Odbor revitalizácie zborov BJB

Kontakt

Kontakt: Mgr. Ľubomír Pál
0907 568 885

Súčasní členovia odboru revitalizácie BJB (2019-2024):
Mgr. Michal Kevický, ThDr. Darko Kraljik, Bc. Zoltán Kakaš, Mgr. Ľubomír Pál, Mgr. Miroslav Tóth

cestaobnovy@baptist.sk

Odbor revitalizácie zborov prostredníctvom stretnutí, konferencií a školení iniciuje a povzbudzuje zbory k zdravému duchovnému životu a k jeho rozvoju.

Odbor:

  • pomáha zborom zhodnotiť ich súčasný stav
  • pomáha viesť zbor k spolupráci s inými zbormi a koučami revitalizácie
  • organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávacie kurzy, semináre, konferencie a pod.
  • napomáha vytvoreniu zborového tímu pre proces revitalizácie
  • facilituje komunikáciu kazateľov a staršovstiev zborov s koučami revitalizácie
  • pripravuje a zabezpečuje koučov pre proces a podporu revitalizácie zborov