Odbor mládeže

Predsedníctvo

Filip Čurilla, Peter Nagy, Richard Nagypál, Zoltán Kakaš
0944 368 126
mladez@baptist.sk

Konferencia a Kemp

2024

Celoslovenský kemp mládeže

27. 8. – 31. 8. 2024 – Nová Lehota – časť Dolina

2024

Mládežnícka konferencia

23. 2. -25. 2. 2024  – Banská Bystrica