Konferencia pre seniorov BJB Slovenska a Čiech - Zrušená konferencia

ts2020

 

Na základe aktuálnych, opätovne sprísnených opatrení ohľadom šírenia Covid-19 sa organizátori Konferencie pre seniorov BJB Slovenska a Čiech (plánovaná na 16.-19.09.2020) po mnohých konzultáciách rozhodli konferenciu v danom termíne zrušiť.


Na jednej strane je tu dôvera v Božiu ochranu, no na strane druhej zodpovednosť a povinnosť podriadiť sa autoritám. Podľa organizátorov by hygienické opatrenia, ktoré by účastníci konferencie museli dodržiavať (rúška aj v exteriéri, dezinfekcia, odstupy) ublížili atmosfére spoločenstva a aj pri ich striktnom dodržiavaní by účastníkom nezabezpečili úplné eliminovanie rizika nákazy.


Pre konanie konferencie už bol vybratý nový dátum, ktorým je 15.-18.09.2021.

Prosíme, oboznámte s touto informáciou bratov a sestry, ktorí sa konferencie plánovali zúčastniť.

 

Organizačný výbor v spolupráci s radou BJB

 

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk