Chlieb náš každodenný


Streda 27. septembra 2023

Ž 90,12-17

Prís 7,1-27

Božia pomoc pre našu budúcnosť

„Nasýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali“ (Ž 90,14).

Podľa psychologičky Meg Jay máme sklon premýšľať o svojom budúcom ja ako o úplne cudzom človeku. Prečo? Je to pravdepodobne pre tzv. medzeru empatie.

Môže byť ťažké vcítiť sa a zaujímať o ľudí, ktorých osobne nepoznáme – dokonca aj keď je to budúca podoba nás samých. Meg sa vo svojej práci snaží pomôcť mladým ľuďom predstaviť si svoje budúce ja a starať sa oň. Potom si pripravia akčný plán podľa toho, akí chcú jedného dňa byť, a to im umožní splniť si sny a dosiahnuť úspech. Žalm 90 nás pozýva vidieť svoj súčasný život, ale aj život ako celok a prosiť Boha, aby nám pomohol „spočítať naše dni, aby sme dostali múdre srdce“ (v. 12). Ak si uvedomíme, že náš čas na zemi je obmedzený, môže nám to pripomenúť, ako zúfalo sa potrebujeme spoliehať na Pána Boha.

Potrebujeme Jeho pomoc, aby sme sa naučili nájsť uspokojenie a radosť – nielen teraz, ale „každý deň“ (v. 14). Potrebujeme Jeho pomoc, aby sme sa naučili myslieť nielen na seba, ale aj na budúce generácie (v. 16). A potrebujeme Jeho pomoc, aby sme Mu dali k dispozícii čas, ktorý sme dostali. On potom upevní dielo našich rúk (v. 17).

Drahý Bože, ďakujem Ti za dar života. Pomôž mi vážiť si ho v čase, ktorý si mi dal. Ďakujem Ti, že keď sa moje kráčanie s Tebou na tejto zemi skončí, môžem sa tešiť na večné spoločenstvo s Tebou.

Na zamyslenie: Ako sa môžeš lepšie starať o svoje budúce ja? Ako ti pomôže širší pohľad na tvoj život lepšie slúžiť druhým?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001