Chlieb náš každodenný


Piatok 12. augusta 2022

Ef 5,1-9

1Krľ 17,1-24

Ži, akoby bolo ráno

"Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde" (Ef 5,9).

Keď musím sedieť v lietadle a letieť naprieč časovým pásmam, skúšam rozličné triky, aby som sa vyhla chorobe z časového posunu. tá dokáže byť veľmi nepríjemná, pretože vyvoláva poruchu zaužívaného denného cyklu a narušenie biologických hodín. Pri jednej príležitosti som sa rozhodla prispôsobiť si spánok a stravovanie počas letu na časovú zónu, do ktorej som mala namierené. Namiesto toho, aby som večerala so zvyškom cestujúcich, som sa snažila zaspať. Síce sa môj harmonogram odlišoval od toho, ktorý mali ľudia naokolo, ale fungoval. Prestavil moje biologické hodiny na nové časové pásmo.

Pavol vedel, že ak by veriaci mali skutočne odrážať Ježiša vo svojich životoch, museli by kráčať iným smerom ako okolitý svet. "Kedysi boli tmou," ale teraz mali žiť ako "deti svetla" (Ef 5,8). A ako by to mohlo vyzerať? Pavol pokračuje objasnením: "Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde" (v. 9).

To, že som prespala večeru, sa mohlo ľuďom v lietadle zdať nerozumné, ale aj keď je vo svete polnoc, ako veriaci sme povolaní žiť, akoby bolo ráno. Možno to v iných vyvolá pohŕdanie a odpor, ale v Ježišovi môžeme "žiť v láske", nasledujúc príklad toho, ktorý "... nás miloval a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône" (v. 2).

Pane Ježišu, zobuď ma, prosím, do nového dňa, ktorý si učinil. Naplň ma silou žiť inak ako ľudia tohto sveta. Otvor mi oči, aby som si zvolil dobrotu, spravodlivosť a krásu.

Na zamyslenie: V ktorých oblastiach sa tvoje činy a rozhodnutia príliš zameriavajú na okolitý svet? Ako by sa v tvojom živote prejavovalo ovocie dobroty, spravodlivosti a pravdy?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001