Vzdelávacia konferencia BJB 2012

Vzdelávacia konferencia Bratskej jednoty baptistov v SR 2012
Termín:10-11.11.2012
Téma: Spoločenstvo cirkvi vo veku individualizmu
Miesto: Chata v Račkovej doline

Zvukové nahrávky z konferencie (MP3):

Téma
Individualizmus – sekulárny a baptistický - Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Ohrozenie spoločenstva individualizmom - Mgr. Tomáš Kohút
Dôležitosť a požehnanie spoločenstva - ThDr. Darko Kraljik
Obrana pred hrozbami individualizmu - Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk