Mládežnícka konferencia BJB 2011

Mládežnícka konferencia BJB
Termín:
11.-13.2.2011
Miesto: Banská Bystrica

Pridávame zvukové záznamy z mládežníckej konferencie 2010. Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Zvukové nahrávky z konferencie (MP3):

Téma
Timo Hanes - Téma 1: Ježišova láska k nám
Timo Hanes - Téma 2: Naša láska k Ježišovi
Ľuboš Dzuriak -Téma 3: Svet lásku má?
Ľuboš Dzuriak - Téma 4: Keby niečo láska - výzva
Zoltán Kakaš - Seminár Chatrč
Tomáš Valchář - Seminár Okultizmus a kresťanstvo
Michal Kevický - Seminár Lenivosť
Igor Čonka - Seminár Bludy a bludíky v evanjelikalizme
Marek Macak - Seminár Psychológia a kresťanstvo
Darko Kraljik - Seminár Je peklo reálne?
Seminár Boh je mocný - Osobné svedectvá - S.Kraľ, A.Bujtarová, M.Tóth
 
Chvály a piesne
Darina Malá

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_darina_mala/mk2011_bb01_darina_mala.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_darina_mala/mk2011_bb02_darina_mala.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_darina_mala/mk2011_bb03_darina_mala.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_darina_mala/mk2011_bb04_darina_mala_vypovedna_piesen.mp3
Hurbanovo band

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_hurbanovo_band/mk2011_bb01_hurbanovo_band.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_hurbanovo_band/mk2011_bb02_hurbanovo_band.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_hurbanovo_band/mk2011_bb03_hurbanovo_band.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_hurbanovo_band/mk2011_bb04_hurbanovo_band.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_hurbanovo_band/mk2011_bb05_hurbanovo_band.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_hurbanovo_band/mk2011_bb06_hurbanovo_band.mp3
Spoločné chvály

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_spolocne_chvaly/mk2011_bb01_spolocne_chvaly.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_spolocne_chvaly/mk2011_bb02_spolocne_chvaly.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_spolocne_chvaly/mk2011_bb03_spolocne_chvaly.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_spolocne_chvaly/mk2011_bb04_spolocne_chvaly.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_spolocne_chvaly/mk2011_bb05_spolocne_chvaly.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_spolocne_chvaly/mk2011_bb06_spolocne_chvaly.mp3
TBWNN

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_tbwnn/mk2011_bb01_tbwnn.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_tbwnn/mk2011_bb02_tbwnn.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_tbwnn/mk2011_bb03_tbwnn.mp3
UC

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_uc/mk2011_bb01_uc.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_uc/mk2011_bb02_uc.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_uc/mk2011_bb03_uc.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_uc/mk2011_bb04_uc.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mp3_uc/mk2011_bb05_uc.mp3
MK2011 - džingel

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2011/mk11_prvalaska.mp3

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk