Mládežnícka konferencia BJB 2009

Mládežnícka konferencia BJB
Termín:
13.-15.2.2009
Miesto: Lučenec

Pridávame pre vás zvukové záznamy z mládežníckej konferencie 2009. Chceli sme, aby mali možnosť dodatočne si vypočuť aspoň niečo z konferencie tí, ktorí nemohli prísť medzi nás. Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Zvukové nahrávky z konferencie (MP3):

Téma
Miroslav Mišinec - Zachraňujúca milosť - piatok večer
Miroslav Mišinec - Drahá a lacná milosť - sobota ráno
Miroslav Mišinec - Rastite v milosti - sobota večer
Ľuboš Dzuriak - Sola Gratia – Iba Milosť - nedeľa ráno
Chvály a piesne
Andrej & comp. - Chvály - piatok večer

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_piatokv_chvaly_andrej_1.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_piatokv_chvaly_andrej_2.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_piatokv_chvaly_andrej_3.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_piatokv_chvaly_andrej_4.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_piatokv_chvaly_andrej_5.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_piatokv_chvaly_andrej_6.mp3
Paťo & comp. - Chvály - sobota ráno

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotar_chvaly_pato_1.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotar_chvaly_pato_2.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotar_chvaly_pato_3.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotar_chvaly_pato_4.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotar_chvaly_pato_5.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotar_chvaly_pato_6.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotar_chvaly_pato_7.mp3
Hurbanovskí - Chvály - sobota večer

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_chvaly_hurbanovski_1.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_chvaly_hurbanovski_2.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_chvaly_hurbanovski_3.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_chvaly_hurbanovski_4.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_chvaly_hurbanovski_5.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_chvaly_hurbanovski_6.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_chvaly_hurbanovski_7.mp3
JAS - sobota večer

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_jas_1.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_jas_2.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_jas_3.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_sobotav_jas_4.mp3

Spojené chvály - Chvály - nedeľa ráno

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_nedelar_chvaly_spojene_chvaly_1.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_nedelar_chvaly_spojene_chvaly_2.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_nedelar_chvaly_spojene_chvaly_3.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_nedelar_chvaly_spojene_chvaly_4.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_nedelar_chvaly_spojene_chvaly_5.mp3

JAS - nedeľa ráno

http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_nedelar_jas_1.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_nedelar_jas_2.mp3
http://mladez.baptist.sk/media/mp3/mk2009/mk2009_nedelar_jas_3.mp3

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk