Mládežnícka konferencia BJB 2016

Mládežnícka konferencia BJB
Termín:
19.-21.2.2016
Miesto: Banská Bystrica
Téma: Povedal kto?

Pridávame zvukové a video záznamy z mládežníckej konferencie 2016. Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Link na videá:

Zvukové nahrávky z konferencie (MP3):

Téma
Samo Lacho - Máte nové správy
Samo Lacho - Znie to jednoducho
Benjamin Uhrin - Bez kľúča zatvorené
Pavel Hanes - Zistíš keď to príde?

 

Semináre
Ján Szöllos, Marek Krajčí, Peter Azor - Panelová Diskusia Politika
Marek Macák - Osobnosť človeka a duchovný život
Peter Makovíni - Evanjelizácia & Získavanie Veriacich: Povolanie kresťanov alebo Prežitok minulosti
Marek Sonoga - Moje reakcie na stres
Jozef Jaroščiak - Žiadostivo nepozrieš
Marek Macák, Michal Patarák, Ben Uhrin - Panelová Diskusia Psyche A
Marek Macák, Michal Patarák, Ben Uhrin - Panelová Diskusia Psyche B
Pavel Hanes - Deduktívne štúdium Biblie
Richard Nagypal - Vstal Ježiš z mŕtvych? A
Richard Nagypal - Vstal Ježiš z mŕtvych? B
Pali Mrština - Čo to máš v ruke?
Michal Patarák - Viera a duševné zdravie
Kveťo & Eva Boltižiarovci - Testosterón + estrogén A
Kveťo & Eva Boltižiarovci - Testosterón + estrogén B

 

Chvály
Chvály BA Viera 1
Chvály BA Viera 2
Chvály BA Viera 3
Chvály BA Viera 4
Chvály BA Viera 5
Chvály BA Viera 6
Chvály BA Viera - pieseň z kázne Heres my heart Lord
Chvály BB 1
Chvály BB 2
Chvály BB 3
Chvály BB 4
Chvály BB 5
Chvály BB 6
Chvály Hurbanovo 1
Chvály Hurbanovo 2
Chvály Hurbanovo 3
Chvály Hurbanovo 4
Chvály Hurbanovo 5
Chvály Hurbanovo 6
Chvály BA Palisády 1
Chvály BA Palisády 2
Chvály BA Palisády 3
Chvály BA Palisády 4
Chvály BA Palisády 5

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk