Konferencia sestier 2014

Konferencia Odboru sestier BJB ČR a SR 2014
Termín: 2-4.5.2014
Miesto: Poprad

Zvukové nahrávky z konferencie (MP3):
Vzhľadom na technický problém pri nahrávaní na konferencii je k dispozícii len jedna téma v MP3 a jedena téma v PDF.

Téma
1. téma (PDF) - Hospodin je pre mňa všetkým - Laura Smolníková, Košice
2. téma (PDF) - Jak přijmout svůj úděl - Helena Včeláková, Praha
3. téma - Tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré - Danka Hanesová, Banská Bystrica

PPT prezentácia k téme

JAS - zostrih - video

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk