Mládežnícka konferencia BJB 2014

Mládežnícka konferencia BJB
Termín:
14.-16.2.2014
Miesto: Banská Bystrica

Pridávame zvukové záznamy z mládežníckej konferencie 2014. Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Zvukové nahrávky z konferencie (MP3):

Hlavná téma
Či neprijmem aj teba? - Timotej Hanes
Miluj blížneho svojho ako seba samého! - Martin Tobák
Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. - Miroslav Toth, AC Nitra
Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! - Benjamin Uhrin
Semináre
Nech je svetlo. A bola fotografia - Peter Azor
Svedectvá
Prečo si kresťan? - Juraj Institoris
Hledej a najdi - Milena Mikulková
Charizmatici na rázcestí - Vladimír Boško
Miluj … ako seba? - Pavel Hanes
Mladí a mladší alebo Medzigeneračné vzťahy pod lupou - Danka Hanesová
Zmysel života - Jaroslav Bán st.
Prijatý do Božej armády - Marek Sonoga
Já a Ty = My - Milena Mikulková
Vytvarné umenie ako uctievanie - Alexander Barkóci ml.
Od Pána, pre Pána - Janka Šinková
Vedec kresťanom, kresťan vedcom - panelová diskusia

 

Chvály a piesne
Chvály BA Palisády 1
Chvály BA Palisády 2
Chvály BA Palisády 3
Chvály BA Palisády 4
Chvály BA Palisády 5
Chvály BA Palisády 6
Chvály BA Palisády 7
Chvály Hurbanovo 1
Chvály Hurbanovo 2
Chvály Hurbanovo 3
Chvály Hurbanovo 4
Chvály Hurbanovo 5
Chvály Košice 1
Chvály Košice 2
Chvály Košice 3
Chvály Košice 4
Chvály Košice 5
Chvály Košice 6
Chvály Košice 7

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk