Konferencia Odboru sestier BJB
v ČR a SR

 1.5.2020 - 3.5.2020

Miesto konania:
Nové Zámky, Slovenská republika

Téma konferencie:
„Jedno potrebné“ v 21 storočí?

Hlavní rečníci konferencie:
Danka a Pavel Hanesovci

Pre prihlásenie vyplňte túto PRIHLÁŠKU

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na sesterskú konferenciu SK (PDF)

Program konferencie (PDF)

Tlačivo hromadná platba SK (XLSX)

Mapa


Pozvánka na sesterskú konferenciu

Premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Rimanom 12: 2b

Drahé sestry,
dovoľte mi, aby som Vás všetky čo najsrdečnejšie pozvala na sesterskú konferenciu, ktorá sa z Božej milosti tohto roku uskutoční v dňoch 01.05.2020 - 03. 05.2020

Pokyny pre prihlásenie:
Prihlášku na konferenciu nájdete na stránke: Prihláška.
Po odoslaní prihlášky Vám do mailu príde potvrdenie a číslo Vašej prihlášky = registračné číslo, ktoré pri platbe uvediete ako špecifický symbol.
V prípade, ak by Vám potvrdzujúci mail neprišiel do 3 dní, prosím kontaktujte sestru Júliu Barkócziovú.

Prihlásiť sa a zaplatiť konferenčný poplatok je nutné aj v prípade, že nebudete požadovať stravovanie.
V takom prípade uhradíte len registračný poplatok. Prihláška je vždy platná až po úhrade.

Platba za konferenciu:
Bankové spojenie: 26 2710 8604 /1100 – TB Nové Zámky
IBAN: SK18 1100 0000 002627108604
Variabilný symbol: 555
Špecifický symbol: číslo Vašej prihlášky
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, zbor

V prípade hromadnej prihlášky, resp. platby, uveďte svoje meno a zbor a zašlite na mailovú adresu sestre Júlii Barkócziovej tlačivo hromadnej platby, kde je uvedený menný zoznam, zbor, registračné číslo a čiastka, ktorú zasielate, aby bolo možné správne spárovanie s výpisom účtu.

Platbu vykonajte najneskôr do 31. 03. 2020.


Osoba zodpovedná za prihlasovanie:
Júlia Barkócziová
Telefón:0907220056
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Osoba zodpovedná za ubytovanie:
Betka Maglodska

Telefón: 0905490632
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miesto konania konferencie a registrácia:
Kultúrny dom KOVAK
Hlavné námestie 7, Nové Zámky

Registrácia:
Bude prebiehať v kultúrnom dome KOVAK v piatok 01. 05. 2020  od 15,00 hod.

Ubytovanie:
Hotel Korzo
F. Rákócziho 17, Nové Zámky
V prípade vyčerpania kapacity hotela (cca 80 lôžok) budete ubytované v internáte Strednej zdravotníckej školy.

Parkovanie:
Prevádzková doba a sadzba parkovného v platenej zóne mesta Nové Zámky:
Pondelok - Piatok od 7:00 hod. - do 18:00 hod.
Sobota od 7:00 hod. - do 13:00 hod.
Parkovacie automaty - sadzba parkovného: 1 EUR na 1 a 1/2 hod.
Parkovacie automaty sú na mince v hodnote: 0,10 EUR; 0,20 EUR; 0,50 EUR; 1 EUR; 2 EUR

Stravovanie:
raňajky, obedy, večere
Hotel KORZO
Poznámka: všetky účastníčky konferencie, bez ohľadu na miesto ubytovania
 
Doprava zo stanice:
Vzhľadom na to, že 01. 05.2020 je štátny sviatok a doprava MHD je problematická, doporučujeme využiť na prepravu miestne taxi služby. Cena jednej jazdy je približne 2 €.
Kontaktné telefónne čísla:
ELPO - č.t. 0903 156 650
City taxi -  č.t. 0915 664 422
Gondola - č.t. 0910 20 20 20 – táto taxislužba ponúka aj mikrobusy (cena pre jedného je 0,50€), ktoré je potrebné si dopredu objednať na tomto telefónnom čísle.

V prípade, ak by ste pred konferenciou chceli prísť skôr alebo po jej skončení by ste radi ostali dlhšie a navštívili okolie Nových Zámkov, je možné ubytovať sa v hoteli Korzo v zmysle ich cenníka. Toto je potrebné riešiť individuálne s prevádzkou hotela Korzo.

Tak, ako každý rok, prosím, porozmýšľajte o finančných potrebách pre Vašu činnosť, prípadne ak viete o sestre v núdzi, ktorá by potrebovala finančnú pomoc. Po odsúhlasení konferenciou môžeme na tieto potreby prispieť aspoň menšou finančnou čiastkou.

Teším sa na Vás.

S láskou
Vaša  Ľudmila Sýkorová, Odbor sestier BJB v SR


Program sesterskej konferencie

 

Piatok 01.05.2020

12.00  Stretnutie výborov ČR a SR
15.00 Registrácia v kultúrnom dome KOVAK, Hlavné námestie 7, Nové Zámky
16.30-17.45 Večera v hoteli KORZO, F. Rákócziho 17, Nové Zámky
18.00 Otvorenie konferencie Helena Včeláková, Ľudmila Sýkorová
Vedenie: Katarína Sližiková
OMBA - 5 rokov služba v Keni
Práca s Rómami - JúIia a Jozef Demjanovci
Mezinárodni vězenské společenství - Anna Pípalová
 

Sobota 02.05.2020

07.00-08.45 Raňajky v hoteli KORZO
09.00 Vedenie: Jana Pospíšilová
Pozdrav a úvod k modlitbám: kazateľ zboru BJB Nové Zámky Sergej Merešan
Privítanie a pozdravy hostí
1. téma - Ježiš: Pán Marty a Márie - Pavel a Danka Hanesovci (Lukáš 10: 38-42)
12.00-13.30 Obed
14.30-16.30 Semináre
1. Pracujúca matka a jej čas s Pánom - Daniela Šinková, Vilma Koblischová
2. Pohostinnosť ako forma uctievania — Ruth Maďarová, Helena Včeláková
3. Som sama — ako môžem slúžiť Bohu - Miriam Balážová, Anna Pípalová
4. Evanjelizácia rukami - praktická výroba - Jiřina a Lenka Vimpelové
5. Ako sedieť pri nohách Pána Ježiša, vzorová študijná skupinka - Clara Jones

Poznámka: semináre sa budú opakovať 2x za sebou (trvanie cca 45 min.) okrem praktického seminára č.4 - ten bude len 1x s obmedzeným počtom účastničok
17.00-18.00 Večera v hoteli Korzo
19.00 Večer svedectiev a hudby
Vedenie: Drahomíra Čurillová
Služba speváckeho zboru JAS
 

Nedeľa 03.05.2020

7.00-8.45 Raňajky v hoteli KORZO
9.00 Vedenie: Ľudmila Sýkorová
Úvod k modlitbám: Helena Včeláková
Spoločná pieseň, zbierka, modlitba za zbierku
Piesne speváckeho zboru JAS
2. téma - Ježiš - môj Pán - Pavel a Danka Hanesovci (Rim. 12:2)
Spevácky zbor JAS
Poďakovanie, záver
11.30 Obed v hoteli KORZO

 


Miesto konania sesterskej konferencie, registrácie, ubytovania a stravovania

 

Kultúrny dom KOVAK:
Hlavné námestie 7, Nové Zámky

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

 

Parkovanie:
Turecká 49, Nové Zámky

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

 

Parkovanie:
Banskobystrická, Nové Zámky

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

 

Parkovanie:
Majzonovo námestie, Nové Zámky

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

 

Parkovanie:
Pavla Várdayho, Nové Zámky

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

 

Hotel Korzo:
F. Rákócziho 17, Nové Zámky

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

 

Internát Strednej zdravotníckej školy:
Björnsonova 4, Nové Zámky

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

 

 

 


 

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk