Zložky BJB v SR

Odbor mládeže:
Predseda: Mgr. Martin Tobák
tel.: 0917 349 474
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor pre prácu s deťmi:
Predsedníčka: Ester Handzušová
tel.: 0903 636 788
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Výbor výchovného odboru BJB:
Mgr. Beáta Andzielová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Alžbeta Maglodská - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Miriam Kešjarová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web: odborprepracusdetmi.baptist.sk

 

Odbor sestier:

Predsedníčka:
Ing. Ľudmila Sýkorová
tel.: 0903 290 951
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členky:
Jarmila Cihová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Drahomíra Čurillová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Katarína Slížiková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Misijný odbor:

Koordinátor pre misiu: Samuel Cekov
tel.: 0948 042 016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor revitalizácie zborov BJB:

Kontakt:
Súčasní členovia odboru revitalizácie BJB (2019-2020):
Mgr. Michal Kevický, ThDr. Darko Kraljik, Bc. Zoltán Kakaš, Mgr. Ľubomír Pál, Mgr. Miroslav Tóth

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vzdelávací inštitút BJB EQUIP:

Kontakt: ThDr. Darko Kraljik
tel.: 0904 234 172, 0950 382 220
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Diakonia:

Predseda odboru Diakonia: ThMgr. Pavel Pivka
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Diakonické združenie RODINA:

Sídlo: Poštová 57, 900 27 Bernolákovo
IČO: 30842956
Právna forma: Občianske združenie

 

Účelové zariadenie RODINA:

Sídlo: Súľovská 2, 821 05 Bratislava
IČO: 53465156

Riaditeľka: Mgr. Lea Miklošová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0903 311 822

Web: rodina.baptist.sk

 

Odbor pastorácie a poradenstva:

Kontakt: Mgr. Vladimír Boško
Boženy Nemcovej 3
962 31 Sliač
tel. 0918 437 966
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Manželstvá a rodiny:

Web stránka: www.nasemanzelstvo.sk

Kontakt:
Mgr. Ivan Staroň
Nešporova 1367/34
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0905 622 900
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Teologická komisia:

Administrátor: 

Zástupca Rady BJB: ThDr. Darko Kraljik
Poštová 55A
900 27 Bernolákovo
tel.: 0904 234 172, 0950 382 220, 02/5262 5416
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súčasné zloženie teologickej komisie BJB
Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
ThDr. Darko Kraljik

 

Historická komisia:

Predseda:
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Historická komisia BJB pracuje v zložení:
Alexander Koloman Erdélyi, Zorka Fedáková, Ján Szőllős

 

Komisia pre tvorbu Ústavy BJB:

Predseda:


 

Kontrolná a rozhodcovká komisia:

Predseda:
členovia: Bálint Dóczé, Miroslav Horňák, Dalibor Smolník
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Revízna komisia:

Predseda:
Členovia: email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jarmila Lukáčová, Liana Matušeková, Zdenko Podobný
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Spevníková komisia:

Slávo Král
tel.: 0903 906 986
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Chata Komenského:

Račkova dolina
032 42 Pribylina
Od 1.7.2004 Chatu Komenského spravuje IN Network Slovakia, n.o.
Web: http://www.innetwork.sk/, http://www.rackova.sk/
Chata Komenského - Kresťanské rekreačné a konferenčné centrum
Vedúca zariadenia: Ing. Anna Trnavská
tel.: 044/ 5293 292, 0903 501 852
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

JAS - spevácky zbor BJB:

Vedúci, dirigent: Branislav Kráľ
Borekova 32
821 06 Bratislava
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Duchovný vedúci: Timotej Hanes
Vladimíra Clementisa 1164/17
050 01 Revúca
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Organizačný vedúci: Robert Pokorný
Lesná ulica 179/4
900 42 Miloslavov
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Rozsievač:

Redakcia a administrácia:
Bratská jednota baptistov, Rada v SR, Súľovská 2, 821 05 Bratislava, tel./fax +421 902 815 188.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predseda Redakčnej rady: Ján Szőllős
Šéfredaktorka: Marie Horáčková
Redakčná rada: S. Baláž, D. Jersáková, M. Jersák, M. Kešjarová, R. Orvošová, L. Podobná, E. Pribulová
Grafická koncepcia časopisu: Ján Boggero
Jazyková a redakčná úprava: J. Cihová, M. Horáčková, L. Miklošová, E. Pribulová
Vychádza 11-krát do roka.
SSN 02316919 – MK SR 699/92

 

 

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk