COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
február 2024
Mládežnícka konferencia - 23.02. - 25.02.2024
marec 2024
Motivačný víkend pre manželov č. 2 Chata Komenského - Račkova dolina 14.03. - 17.03.2024
Regionálne stretnutie učiteľov besiedok (Západná oblasť) Západná oblasť 16.03.2024
Konferencia Cesty obnovy - 16.03.2024
apríl 2024
Regionálne stretnutie učiteľov besiedok (Stredná oblasť) Stredná oblasť 06.04.2024
Motivačný víkend pre manželov č. 1 Chata Komenského - Račkova dolina 11.04. - 14.04.2024
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) - 13.04.2024
Motivačný víkend pre manželov č. 3 Chata Komenského - Račkova dolina 18.04. - 21.04.2024
máj 2024
Česko-slovenská konferencia sestier Litoměřice 03.05. - 05.05.2024
Regionálne stretnutie učiteľov besiedok (Východná oblasť) Východná oblasť 11.05.2024
Konferencia delegátov zborov - 11.05.2024
jún 2024
Víkend služobníkov BJB s rodinami Chata Komenského - Račkova dolina 07.06. - 09.06.2024
august 2024
Celoslovenský kemp mládeže - 27.08. - 31.08.2024
september 2024
Konferencia pre seniorov Chata Komenského - Račkova dolina 11.09. - 14.09.2024
október 2024
Deň vďačnosti za kazateľov a služobníkov - 06.10.2024
Motivačný víkend pre manželov č. 1 Chata Komenského - Račkova dolina 10.10. - 13.10.2024
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) - 19.10.2024
Deň diakonie - 20.10.2024
november 2024
Motivačný víkend pre manželov č. 4 Chata Komenského - Račkova dolina 07.11. - 10.11.2024
Time out pracovníkov BJB Chata Komenského - Račkova dolina 11.11. - 14.11.2024
Konferencia delegátov zborov (per rollam) - 16.11.2024
Stretnutie pracovníkov s mládežou - 23.11.2024
Motivačný víkend pre manželov č. 1 Chata Komenského - Račkova dolina 28.11. - 01.12.2024

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk