SpäťvCal/iCal
Dátum:
12.05.2018  STATUS
Miesto:
Ružomberok

Konferencia delegátov zborov sa uskutoční v sobotu dňa 12.05. 2018 od 09.30 hodiny v modlitebni cirkevného zboru BJB v SR v Ružomberku.

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk