SpäťvCal/iCal
Dátum:
19.09.2020     
Čas:
09:30
Miesto:
Lučenec

19.09.2020 od 9:30 - Modlitebňa BJB, Sokolská 12, Lučenec

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk