Pondelok 28. novembra 2022

Jób 5,17-27

Iz 1,1-17

Priliať olej do ohňa

"Naozaj, človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor" (Jób 5,7).

Americký komik Fred Allen (1894 - 1956) počas zlatého veku rádia použil zosmiešnenie záporných postojov, aby generácii žijúcej v tieni hospodárskej krízy a vo svete vojny vyčaril úsmev na tvári. jeho zmysel pre humor sa zrodil z osobnej bolesti. Pred dovŕšením tretieho roka života prišiel o matku a neskôr sa odcudzil otcovi, zápasiacemu so závislosťou. raz zachránil chlapčeka v premávke rušnej ulice takýmto výrokom: "Čo je s tebou, chlapče? Nechceš vyrásť a mať problémy?"

Jóbov život tiež sprevádzali ťažkosti. Keď jeho počiatočné vyjadrenie viery napokon vystriedalo zúfalstvo, priatelia znásobili jeho bolesť "prilievaním oleja do ohňa". Pomocou dobre znejúcich argumentov neústupčivo tvrdili, že keby si priznal chybu (4,7-8) a poučil sa z Božej nápravy, našiel by silu vysmiať sa svojim problémom (5,22).

Jóbovi "utešovatelia" to mysleli dobre, ale veľmi sa mýlili (1,6-12). Ani vo sne by im nenapadlo, že jedného dňa budú slúžiť ako príklad výroku: "Kto potrebuje nepriateľov, keď má takýchto priateľov?" Nikdy by sa im nesnívalo, že jóbove modlitby im prinesú úľavu a že ich vôbec potrebovali (42,7-9). Nikdy by nepredpokladali, že predznamenajú žalobcov Ježiša, ktorý si vytrpel toľké neporozumenie, aby sa stal zdrojom najväčších radostí.

Nebeský Otče, som ako Jóbovi priatelia náchylný domnievať sa, že problémy iných sú istým spôsobom zaslúžené. Prosím, pomôž mi dnes žiť pod vedením Ducha Tvojho Syna, a nie obviňujúcich slov a myšlienok.

Na zamyslenie: Kedy ťa iní posudzovali a ako si sa cítil? Kedy si bol kritický voči niekomu, koho bolesti si nerozumel?Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001