Chlieb náš každodenný


Sobota 23. júna 2018

Rim 12,3-8

Ex 31,1-18

Koncert

"Tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná." (Rim 12,5-6)

Počas koncertu školskej kapely našej vnučky ma celkom zaujalo, ako dobre spolu táto skupina 11-12 ročných detí hrala. Ak by však ktokoľvek z nich chcel byť sólovým hudobníkom, ako jednotlivec by iste nedosiahol to, čo sa im podarilo dosiahnuť spoločne - výsledkom bola krásna hudba!

Pavel napísal Ježišovým nasledovníkom do Ríma: "Tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná" (Rim 12,5-6). Spomedzi rôznych darov neskôr spomína proroctvo, službu, vyučovanie, povzbudzovanie, dávanie, vodcovstvo a milosrdenstvo (v. 7-8). Každý dar má byť používaný na úžitok všetkých (1Kor 12,7).

Jednou z definícií slova "koncert" je "zjednotenie v tvare alebo v pláne; spojený postup; harmónia alebo súlad". To je Božím plánom pre nás ako Jeho deti skrze vieru v Ježiša Krista. "Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti" (Rim 12,10). Cieľom je spolupráca a nie vzájomné súťaženie.

V určitom zmysle sa každý deň nachádzame "na javisku" pred prizerajúcim sa a počúvajúcim svetom. V Božej koncertnej skupine nie sú žiadni sólisti, no každý nástroj je dôležitý. Najkrajšia hudba zaznieva vtedy, keď každý z nás hrá svoju časť v jednote s inými.

Myšlienka: V Božom orchestri nie sú žiadni sólisti.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny