Chlieb náš každodenný


Piatok 13. decembra 2019

Lk 2,42-52

Iz 43,14-28

Neboj sa

"... Priblížilo sa Božie kráľovstvo..." (Mk 1,15).

Skoro vždy, keď sa v Biblii zjaví anjel, zaznejú slová: "Neboj sa!" Malý zázrak. Keď sa nadpozemské dostane do priameho kontaktu so Zemou, zvyčajne ľudskí pozorovatelia padnú v strachu na tvár. Lukáš však hovorí o Bohu, ktorý sa zjavuje v neodstrašujúcej podobe. Boh sa skrze Ježiša, narodeného v maštali medzi zvieratami a uloženého do jaslí, približuje spôsobom, ktorého sa nemusíme báť. Čo môže byť menej strašidelné ako novonarodené dieťatko?

Ježiš je na zemi Bohom i človekom. Ako Boh môže konať zázraky, odpúšťať hriechy, poraziť smrť a predpovedať budúcnosť. U Židov, zvyknutých na Boha v podobe jasného oblaku či ohnivého stĺpu, však Ježiš vyvoláva zmätenie. Ako môže byť dieťa v Betleheme, tesárov syn, muž z Nazareta, Mesiášom od Boha?

Prečo Boh vzal na seba ľudskú podobu? Obraz dvanásťročného Ježiša debatujúceho s rabínmi naznačuje jednu odpoveď. "Všetci, čo Ho počúvali, boli ohromení Jeho rozumnosťou a odpoveďami," hovorí Lukáš (2,47). Po prvý raz sa mohli obyčajní ľudia rozprávať s Bohom vo viditeľnej podobe.

Ježiš môže hovoriť s kýmkoľvek - so svojimi rodičmi, rabínom, chudobnou vdovou - bez toho, aby musel najprv vyhlásiť, "neboj sa". Boh sa k nám približuje skrze Ježiša.

Nebeský Otče, na Vianoce sa pozastavujeme, aby sme si pripomenuli, ako k nám Tvoj Syn prišiel v podobe bezbranného dieťatka. Ďakujeme, že si prišiel k nám úplne blízko.

Myšlienka: "Ježiš bol Bohom a človekom v jednej osobe. Boh a ja môžeme byť znova spolu šťastní". (George Whitefield)


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny