Chlieb náš každodenný


Streda 24. apríla 2019

Lk 15,11-24

1Kor 11,2-16

Umenie odpustiť

"... Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho" (Lk 15,20).

V jedno popoludnie som strávil dve hodiny na umeleckej výstave s názvom

Otec a jeho dvaja synovia: Umenie odpustiť, na ktorej boli všetky exponáty zamerané na Ježišovo podobenstvo o márnotratnom synovi (Lk 15,11-31). Obraz Edwarda Rojasa pomenovaný Márnotratný syn bol pre mňa obzvlášť silný. Maľba zobrazuje moment návratu tvrdohlavého syna v otrhaných šatách, kráčajúceho so sklonenou hlavou. Zanechajúc krajinu smrti za sebou, vstupuje na cestu, po ktorej mu už otec beží naproti. Na spodnej časti obrazu sú zapísané Ježišove slová: "... Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním" (v. 20).

Hlboko sa ma dotklo, keď som si znova uvedomil, ako mi Božia nemenná láska zmenila život. Keď som sa od Neho odvrátil, neotočil sa mi chrbtom, ale neprestal hľadať, ochraňovať ma a čakať. Jeho láska je nezaslúžená, ale nemenná; často ignorovaná, ale nikdy neodobratá.

Všetci nesieme vinu, ale náš nebeský Otec nás víta rovnako ako otec z príbehu, objímajúci svojho márnotratného syna. "... Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol stratený, a našiel sa..." (v. 23-24). Hospodin sa raduje z tých, ktorí sa k Nemu navrátili, čo je hodné oslavy.

Otče, chceme v Tvojom mene šíriť lásku a odpustenie, ktoré nám dávaš.

Myšlienka: Božia láska k nám je nezaslúžená, a predsa nemenná.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny