Chlieb náš každodenný


Pondelok 23. apríla 2018

Flp 1,1-11

Rim 11,1-12

Zmenšujúci sa klavír

"... Ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša"(Flp 1,6).

Syn tri roky po sebe účinkoval na klavírnom koncerte. Naposledy som pozorovala ako vystúpil po schodoch a pripravil si noty. Zahral dve skladby, a potom sa usadil vedľa mňa. Pošepkal mi: "Mami, tento rok je klavír menší." Povedala som: "Nie, je to ten istý klavír, to ty si väčší. Vyrástol si."

Duchovný rast sa, rovnako ako ten fyzický, často deje pomaly. Je to proces, v ktorom sa stávame viac podobnými Ježišovi a deje sa, keď sme premieňaní cez obnovu zmýšľania (Rim 12,2).

Keď Duch Svätý v nás pracuje, ukazuje nám na hriech v našom živote. Keďže chceme osláviť Boha, snažíme sa samých seba zmeniť. Niekedy zažívame úspech, inokedy náš pokus zlyhá. Ak sa zdá, že sa nič nezmenilo, sme znechutení, no často sme práve uprostred procesu.

Duchovný rast sa nedeje bez Ducha Svätého, času a ochoty zmeniť sa. V určitom bode sa obrátime späť a zistíme, že sme duchovne porástli. Nech nám Boh dá silu zostávať v dôvere, že "... Ten, čo [v nás] začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša" (Flp 1,6).

Pane, daj mi túžbu duchovne rásť. Chcem ťa oslavovať svojím životom a prežívať radosť z diela, ktoré Duch Svätý vo mne koná.

Myšlienka: Duchovný rast je proces.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny