Chlieb náš každodenný


Nedeľa 20. októbra 2019

Lk 19,1-10

Ž 16

Vždy prijatí

"Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo" (Lk 19,10).

Po niekoľkoročných problémoch s udržaním sa v škole, Annu presunuli z prominentnej školy do štátnej. Bol to veľký zápas pre rodičov, pretože Singapur je obzvlášť konkurenčná krajina, čo sa týka vzdelania.

Pre študentov bolo oveľa výhodnejšie ukončiť "lepšiu" školu, čo výrazne zlepšilo ich vyhliadky do budúcnosti. Zaostávanie v škole sa považovalo za zlyhanie. Annini rodičia boli sklamaní a ona sama sa cítila ponížene. Ale neskôr si uvedomila, že to bolo dobré riešenie. V triede "priemerných" študentov sa konečne cítila prijatá.

Pripomenulo mi to nadšenie, aké musel cítiť Zachej, keď Ho sám Ježiš pozval do domu mýtnikov (Lk 19,5). Kristus chcel sedieť za stolom s tými, ktorí si uvedomovali svoje chyby a to, že si nezaslúžia Božiu milosť (v. 10). Ježiš nám dal prísľub dokonalosti skrze smrť a vzkriesenie, keď nás našiel a miloval takých, akí sme. Jedine skrze milosť nás učinil dokonalými. Duchovná cesta je pre mňa často jeden stály boj, keď si uvedomujem, že môj život je ďaleko od Božieho ideálu. Je upokojujúce vedieť, že sme vždy prijatí, lebo Duch Svätý nás formuje na Ježišov obraz.

Otče, ďakujem, že ma miluješ takého, aký som, a že ma posväcuješ skrze obeť svojho Syna. Uč ma podvoľovať sa Tvojmu každodennému premieňaniu.

Myšlienka: Nie sme dokonalí, ale sme milovaní.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny