Chlieb náš každodenný


Utorok 7. februára 2023

Ef 3,4-21

Gn 24,34-67

Naplnení až po okraj

„[Buďte naplnení] celou Božou plnosťou“ (Ef 3,19).

Pri čítaní obrázkovej Biblie s desaťročným synom som poznamenala, že Pán Ježiš v nás prebýva. On sa zamyslene na mňa pozrel a opýtal sa: „takže Boh sa do nás zmestí?“ Na chvíľu som sa zasekla: Ak poviem áno, bude to znieť, akoby bol Boh maličký. Ak však poviem nie, to zas vyznie, akoby som nesúhlasila s Ježišom. Náhle som si uvedomila, že sa sústredím na nesprávnu vec – nejde o to, ako sa Boh do nás zmestí, ale že nás napĺňa.

Pán Ježiš plní celý vesmír (Ef 4,10). Nezmestí sa do malých, obmedzených ľudských bytostí, ale plní nás svojou prítomnosťou, láskou a dobrotou. Preto sa Pavol modlil, aby mohli Efezania „... pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku... a dali [sa] naplniť celou Božou plnosťou“ (3,18-19).

Keď dávame Ježišovi Kristovi čoraz viac miesta, aby „prebýval v našich srdciach“ (v. 17), spočívame v Jeho prítomnosti a ostávame zakorenení v Božom Slove, napĺňa nás samým sebou. A keď v nás prebýva, zisťujeme o Ňom nové veci, z ktorých sa môžeme tešiť. Postupne sa z nás stávajú poháre, ktoré nedokážu udržať celý svoj obsah. Ježišov život, láska i dobrota z nás pretekajú a zaplavujú ľudí, s ktorými trávime čas.

Milujúci Bože, ďakujem za Tvoju večnú a uspokojujúcu prítomnosť. Prosím, naplň ma svojou láskou a dobrotou, keď v nej dnes spočiniem a budem rozjímať nad Tvojím Slovom.

Na zamyslenie: Ako často tráviš čas rozjímaním nad tým, aká „široká, dlhá, vysoká a hlboká je Kristova láska“? Ako by si mu mohol dať vo svojom živote viac miesta?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001