Chlieb náš každodenný


Štvrtok 21. septembra 2017

Jk 1,2-12

Jer 12,7-17

Skúška ohňom

"Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky" (Jk 1,2).

Oheň je jedným z najväčších nepriateľov stromov. Zároveň však môže byť veľmi užitočný. Experti tvrdia, že malé časté požiare - takzvané kontrolované požiare - zbavia les odumretých listov a konárov, ale nepoškodia stromy. Popol, ktorý po nich zostane, je výborný pre rast semienok. Menšie požiare sú teda nevyhnutné pre zdravý rast stromov.

Aj skúšky - ktoré Biblia prirovnáva k ohňu - sú nevyhnutné pre naše duchovné zdravie a rast (1Pt 1,7 a 4,12). Jakub píše:

"Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku" (Jk 1,2-4).

V období skúšok sa často realizujú Božie zámery, pretože vtedy nastávajú vhodné podmienky pre náš duchovný rast. Tento rast nás nielen pripravuje na život, ale pomáha nám tiež ukazovať svetu presnejší obraz Ježiša - svetu, ktorý Ho zúfalo potrebuje.

Otec môže použiť skúšky na dosiahnutie svojich cieľov pre naše dobro a pre svoju slávu. Skúšky nás môžu tvarovať na podobu Jeho Syna.

Otče, nauč ma dôverovať Ti, aby som mal silu vydržať v ťažkostiach a dokázal vo viere očakávať na naplnenie Tvojich dobrých zámerov.

Myšlienka: Viera znamená vidieť Boha, či je tma alebo svetlo.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny