Chlieb náš každodenný


Štvrtok 22. júna 2017

Mk 8,1-13

Jer 3,14-25

Opustené miesto

"Môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša" (Flp 4,19).

Ostrov Tristan da Cunha je známy ako najodľahlejší obývaný ostrov na svete. Žije na ňom 288 obyvateľov. Tristan da Cunha leží v Atlantickom oceáne a od najbližšej pevniny, Južnej Afriky, ho delí približne 2 816 kilometrov. Ak by chcel tento ostrov niekto navštíviť, musel by sa plaviť sedem dní. Ostrov totiž nemá letisko.

Keď Ježiš zázračne nasýtil tisíce hladných ľudí, bol so svojimi nasledovníkmi na odľahlom mieste. Pred ich nasýtením povedal učeníkom: "... Sú so mnou už tri dni a nemajú čo jesť. Ak ich pošlem domov hladných, poomdlievajú na ceste..." (Mk 8,2-3). Ocitli sa na mieste, kde bolo ťažké dostať sa k jedlu, a tak sa museli plne spoliehať na Ježiša. Nemali nikoho iného, na koho by sa obrátili.

Niekedy Boh dovolí, aby sme sa ocitli na opustených miestach, kde je našou jedinou pomocou On. Jeho schopnosť postarať sa o nás nemusí nevyhnutne súvisieť s našimi okolnosťami. Ak Boh utvoril celý svet z ničoho, zaiste nám dá, čo potrebujeme - bez ohľadu na okolnosti -,"podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša" (Flp 4,19).

Drahý Bože, ďakujem za všetko, čo si učinil skrze Ježiša Krista. Ty poznáš moje potreby. Prosím, uisti ma o svojej moci a starostlivosti.

Myšlienka: Verme, že Boh dokáže to, čo my nedokážeme.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny