Chlieb náš každodenný


Sobota 17. augusta 2019

Mt 14,22-33

Mt 16,1-12

Ježiš vystrel ruku

"Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho..." (Mt 14,31).

Niekedy máme toho priveľa - štúdium je ťažké, práca nás vyčerpáva, treba upratať byt a stretnúť sa s priateľom na káve.

Napokon to dospeje až do toho štádia, že si len narýchlo prečítame pár veršov z Biblie a sľubujeme si, že budúci týždeň strávime s Bohom viac času. Vždy sa však niečo prihodí, opäť sa pustíme do svojich povinností a zabudneme Boha prosiť o pomoc.

Keď Peter kráčal po vode k Ježišovi, po chvíľke si všímal už len vietor a vlny a začal sa topiť (Mt 14,29-30). Ale keď vykríkol, "Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho..." (v. 30-31). Často sa cítim, ako by som Bohu mal nejako vynahradiť, že som bol zaneprázdnený a nechal som sa natoľko rozptýliť rôznymi vecami, až som Ho stratil z očí. Boh nás však vidí. Keď Ho požiadame o pomoc, bez váhania vystrie ruku. Keď sme znepokojení chaosom života, ľahko zabúdame, že Boh uprostred búrky stojí pri nás. Ježiš sa pýta Petra: "... prečo si pochyboval?" (v. 31). Nech už prechádzame čímkoľvek, On je tam. Je vedľa nás v tej chvíli, a tiež teraz, pripravený vystrieť ruku a zachrániť nás.

Pane, pomôž mi obrátiť sa k Tebe uprostred zaneprázdnenosti a rôznych rozptýlení života. Ďakujem Ti, že si vždy blízko, pripravený zachytiť ma.

Myšlienka: Boh čaká, kedy sa na Neho obrátime, aby mohol vystrieť ruku a pomôcť nám.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny