Chlieb náš každodenný


Utorok 25. júla 2017

Ž 35,17-28

Ez 5,1-17

Prípravný zápas

"Pane! Dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením, to jediné, čo mám, pred levíčatami" (Ž 35,17).

Prípravný zápas v krikete môže byť vyčerpávajúci. Súťažiaci hrajú od 11:00 do 18:00 s prestávkami na obed a čaj, ale zápas môže trvať aj päť dní. Je to skúška ich vytrvalosti, nielen ich schopností.

Skúšky, ktorým v živote čelíme, nám niekedy sťažuje podobný faktor - zdá sa nám, že trvajú večne. Dlhodobé hľadanie práce, zdĺhavý boj s rakovinou alebo nepretržité obdobie samoty nám sťažujú myšlienky na to, či sa to vôbec niekedy skončí.

Možno práve preto žalmista volal:

"Pane! Dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením, to jediné, čo mám, pred levíčatami" (Ž 35,17). Biblisti tvrdia, že text hovorí o dlhom období Dávidovho života, keď bol prenasledovaný Saulom a očierňovaný kráľovými poradcami. Trvalo to celé roky.

Na konci žalmu však Dávid spieva: "... Veľký je Hospodin, ktorý doprial pokoj svojmu služobníkovi (v. 27). Skúška ho priviedla k hlbšej viere v Boha - viere, ktorú môžeme v dlhotrvajúcich skúškach, ťažkostiach alebo stratách zažívať aj my.

Otče, keď sa čas vlečie a odpovede neprichádzajú, nauč ma nachádzať pomoc v Tebe a Tvojej prítomnosti. Pomôž mi vytrvať a posilni moju vieru v Teba.

Myšlienka: Keď klesáš pod bremenami, pamätaj, že ťa nesú Božie ruky.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny