Chlieb náš každodenný


Streda 21. februára 2018

1Tes 1,1-10

Rim 3,9-20

Evanjelium ako vírus

"Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha prenikla všade..." (1Tes 1,8).

Vysoká škola Northeastern University v Bostone pracovala na projekte o vírusových správach, kde skúmala, ako sa správy v tlačenej podobe v 18. storočí šírili prostredníctvom novín - sociálna sieť tej doby. Ak bol článok vytlačený 50-krát a viac, považovali ho za "vírus". Britt Peterson - ktorý prispieval do časopisu Smithsonian - spomenul, že článok z 19. storočia opisujúci nasledovníkov Ježiša, ktorí boli pre vieru popravení, sa objavil najmenej v sto desiatich rôznych publikáciách. Keď apoštol Pavol písal kresťanom v Tesalonikách, chválil ich za odvážne a radostné hlásanie evanjelia. "Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha prenikla všade..." (1Tes 1,8). Zvesť evanjelia sa šírila ako vírus medzi ľuďmi, ktorých životy premieňal Ježiš Kristus. Napriek ťažkostiam a prenasledovaniu nemohli ostať ticho. Zvesť odpustenia a večného života v Kristovi sa od nás, ktorí poznáme Pána, dostáva k ľuďom prostredníctvom láskavého srdca, úprimných slov a rúk, ochotných pomôcť. Evanjelium mení nás a životy tých, ktorých stretávame. Nech táto správa od nás znie hlasno, aby ju ostatní mohli počuť.

Pane Ježišu, dodaj mi dnes odvahu druhým hovoriť o Tebe.

Myšlienka: Neexistuje lepšia správa ako evanjelium - tak šír túto správu!


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny