Chlieb náš každodenný


Pondelok 10. decembra 2018

Prís 27,5-10

Jer 44,1-19

Priateľské rany

"Dobre mienené sú údery milujúceho..." (Prís 27,6).

Charles Lowery sa sťažoval svojmu priateľovi na bolesť chrbta. Hľadal súcitné ucho, ale dostal úprimnú kritiku. Priateľ mu povedal: "Nemyslím si, že tvojím problémom je bolesť chrbta, ale brucho. Je také veľké, že ti tlačí na chrbát."

Charles sa priznal, že sa musel ovládnuť, aby sa neurazil. Schudol a jeho problémy s chrbticou pominuli. Uvedomil si, že "lepšie je priame karhanie ako skrývaná láska. Dobre mienené sú údery milujúceho..." (Prís 27,5-6).

Problém je, že my by sme boli radšej, aby nás zničila chvála, než zachránila kritika, lebo pravda bolí. Dotýka sa nás, ruší našu pohodu a vedie k zmene.

Skutoční priatelia sa nevyžívajú v zraňovaní. Oni nás majú príliš radi na to, aby nás klamali. Sú to ľudia, ktorí s láskou a odvahou ukazujú, čo snáď už aj vieme, ale máme problém priznať si a riešiť. Nehovoria nám iba to, čo radi počujeme, ale i to, čo potrebujeme počuť.

Šalamún vo svojich prísloviach oceňoval takéto priateľstvo. Ježiš išiel ešte ďalej. Zniesol rany nášho odmietnutia nielen pre to, aby nám povedal pravdu o nás, ale aby nám aj ukázal, ako veľmi nás miluje.

Uvažuj o situácii, keď ti priateľ úprimne povedal niečo, čo zabolelo. Bolo to pre teba užitočné? Je múdre prijímať všetko, čo nám hovoria priatelia?

Myšlienka: Priateľ nám dokáže povedať pravdu v láske.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny