Chlieb náš každodenný


Utorok 18. júna 2019

Gn 28,10-22

1Sam 14,1-23

Požehnanie v zmätku

"... Ten, čo začal vo vás dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša" (Flp 1,6).

Niekedy sa pristihnem pri myšlienke: "Sám som sa dostal do týchto problémov, tak sa z nich musím sám dostať von." I keď verím v milosrdného Boha, predsa konám tak, akoby Jeho pomoc bola dostupná len vtedy, keď si to zaslúžim.

Prvé stretnutie Jákoba s Bohom je nádhernou ilustráciou, že to nie je pravda. Jákob sa po celý život pokúšal zmeniť svoj údel. Narodil sa ako druhý syn v čase, keď prvorodení získavali otcovo požehnanie, ktoré im malo v budúcnosti zaručiť prosperitu.

Jákob sa rozhodol, že urobí čokoľvek preto, aby dostal otcovo požehnanie. Istým spôsobom to aj dosiahol. Prostredníctvom lži získal požehnanie, ktoré bolo určené jeho bratovi (Gn 27,19-29). Ale cena, ktorú musel zaplatiť, bolo rozdelenie rodiny a útek pred svojím rozzúreným bratom (v. 41-43). S nadchádzajúcou nocou sa Jákob cítil taký vzdialený od požehnania ako nikdy predtým. Ale keď opustil cestu podvodu, stretol Boha.

Pán mu ukázal, že nepotrebuje zúfalé plány, aby bol požehnaný; pretože už bol požehnaný. Jeho konečný cieľ mal oveľa väčší zmysel ako materiálna prosperita (v. 14) - bol v bezpečnej opatere Toho, ktorý ho nikdy neopustí (v. 15).

Toto bola lekcia, ktorej sa Jákob učil po celý život.

A tak je to aj s nami. Nezáleží na tom, aký žiaľ prežívame alebo aký vzdialený sa nám zdá Boh. On je stále pri nás, aby nás vyviedol zo zmätku do svojho požehnania.

Myšlienka: Boh sa nikdy nezriekne svojej lásky k nám, ani zámerov, ktoré má s nami.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny