Chlieb náš každodenný


Pondelok 12. apríla 2021

2Krľ 6,1 - 7

Heb 10,11 - 18

Drevorubač

"Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará" (1Pt 5,7).

Jeden rok som vypomáhal pri rúbaní dreva, ukladaní, tiež jeho rozvážaní na predaj. Bola to ťažká robota, preto mám pochopenie pre nešťastného drevorubača z príbehu v 6. kapitole 2. knihy kráľov.

Elizeova škola pre prorokov sa rozrastala, až im bolo miesto na stretávanie primalé. Niekto navrhol, aby šli do lesa, zoťali stromy a priestory zväčšili. Elizeus súhlasil a sprevádzal pracovníkov k Jordánu, kde stínali stromy. Všetko šlo dobre, až kým železná časť sekery jedného muža odpadla do vody (v. 5). Bol to problém, pretože sekeru bolo treba vrátiť, bola totiž vypožičaná.

Elizeus hodil na to miesto, kde spadlo železo do vody, konár zo stromu. Takéto riešenie by sotva stálo za zmienku.

Namiesto toho sa stal zázrak: hlava sekery sa vynorila na hladinu a muž ju mohol vziať (v. 6 - 7). Tento opísaný zázrak poukazuje na hlbokú pravdu: Bohu záleží aj na takýchto skutočnostiach v živote - stratených hlavách zo sekery, zapotrošených kľúčoch, okuliaroch, skrátka na veciach, ktoré nám spôsobujú starosti. Nie vždy navráti stratené, ale rozumie a upokojuje nás v našich úzkostiach.

Popri istote spasenia je dôležitá aj istota Božieho zaopatrenia. Bez nej by sme sa na svete cítili osamelí a vystavení nespočetným starostiam. Je dobré vedieť, že Mu na nás záleží a naše straty Mu nie sú ľahostajné, hoci sú mnohokrát malé. Naše starosti sú aj Jeho starosťami.

Na zamyslenie: Ako ťa povzbudzuje vedomie, že si môžeš byť istý Jeho každodennou starostlivosťou?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny