Chlieb náš každodenný


Streda 21. novembra 2018

Heb 11,8-16

Jer 31,23-40

Túžba po domove

"Pravda, túžia po lepšej vlasti, po vlasti nebeskej..." (Ž 6,7).

Práve som skúmal skrinkové hodiny po starom otcovi, keď manželka vstúpila do izby. "Čo to robíš?", opýtala sa. "Tieto hodiny voňajú presne ako domov mojich rodičov", odpovedal som. "Asi povieš, že som si na chvíľu odskočil domov."

Čuch dokáže vyvolať silné spomienky. Spomínané hodiny sme prevážali z rodičovského domu cez celú krajinu takmer pred dvadsiatimi rokmi, ale vôňa ich dreva ma stále dokáže preniesť do detstva.

Pisateľ Listu Hebrejom rozpráva o ľuďoch, ktorí túžili po domove trochu inak. Namiesto pohľadu späť sa dívali s vierou vpred na domov v nebi. Hoci to, v čo dúfali, sa zdalo byť ďaleko, verili, že Boh je verný a dodrží svoj sľub doviesť ich na miesto, kde s Ním budú navždy (Heb 11,13-16).

Filipanom 3,20 nám pripomína, že "naša vlasť je v nebesiach" odkiaľ túžobne "očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista". Ak sa tešíme, že uvidíme Ježiša a dostaneme všetko, čo nám Boh v Ňom sľúbil, pomôže nám to udržať si zameranie na cieľ. To, čo je pred nami, je neporovnateľne lepšie, než čokoľvek v našej minulosti a prítomnosti!

Ježišu, ďakujem Ti, že si verný a dodržíš svoje sľuby. Pomôž mi, prosím, aby som sa vždy tešil na Teba.

Myšlienka: Zo všetkých najlepší je náš domov v nebi.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny