Chlieb náš každodenný


Utorok 22. októbra 2019

2Kor 4,7-18

Mt 21,33-46

Poklad "v tekvici"

"Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás" (2Kor 4,7).

Ako mladá mamička som sa rozhodla zdokumentovať prvý rok dcérinho života. Každý mesiac som ju fotila, aby som videla, ako sa zmenila a vyrástla. Na jednej z obľúbených fotografií radostne sedí v obrovskej vydlabanej tekvici, ktorú som kúpila od miestneho farmára. V nasledujúcich týždňoch tekvica uschla, ale dcéra naďalej rástla a prosperovala.

Spôsob, akým Pavol opisuje poznanie pravdy o Ježišovi, mi pripomína fotografiu dcéry s tekvicou. Vedomosti o Ježišovi v srdci prirovnáva k pokladu uloženému v hlinených nádobách. Spomienka na to, čo Ježiš pre nás urobil, nám dodáva odvahu a silu vytrvať v problémoch napriek "stiesnenosti" z každej strany (2Kor 4,8).

Vďaka Božej moci v našich životoch sme pri poznávaní Ježišovho života "... zmietaní, no nehynieme" (v. 9). Aj my sa môžeme po rôznych životných skúškach cítiť opotrebovane ako vyschnutá tekvica. Radosť z Ježiša v nás však napriek výzvam rastie. Vedomosti o Ňom a o Jeho moci konať v našich životoch sú pokladom, uloženým v našich krehkých telách.

Môžeme prekvitať v ťažkostiach, lebo v nás Boh mocne koná.

Drahý Otče, ďakujem, že mi do srdca a života vkladáš pravdu. Pomôž mi skrze Tvoju moc vytrvať v skúškach, ktorým čelím. Nech ostatní vidia Tvoje dielo v mojom živote a tiež Ťa spoznajú.

Myšlienka: Boh v nás mocne koná.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny