Chlieb náš každodenný


Sobota 23. marca 2019

Iz 25,1-9

1Kor 7,25-40

Dvojité zasľúbenie

"... Chválim Tvoje meno, lebo si uskutočnil obdivuhodné veci, Tvoje odveké plány sú verné a pravdivé" (Iz 25,1).

Odkedy Rút pred niekoľkými rokmi diagnostikovali rakovinu, nevie jesť, piť ani poriadne prehĺtať. Taktiež stratila veľa fyzickej sily a množstvo operácií a liečení zanechali len tieň toho, čím kedysi bola.

Rút však naďalej dokáže chváliť Boha. Jej viera ostáva pevná a radosť nákazlivá. Denno-denne sa spolieha na Hospodina a pridŕža sa nádeje, že jedného dňa sa úplne uzdraví. Modlí sa za uzdravenie a dôveruje, že Boh skôr či neskôr odpovie.

Úžasná viera! Rút vysvetlila, prečo je jej viera taká silná. Dôvodom je zaručené vedomie, že Boh nielen naplní svoje zasľúbenia vo svojom čase, ale ju aj zachová, pokým sa tak stane. Ide o rovnakú nádej, akú mal Boží ľud pri čakaní na dokončenie Jeho plánov (Iz 25,1), oslobodenie z rúk nepriateľov (v. 2), zotretie ich sĺz, odstránenie potupy a večné pohltenie smrti (v. 8).

Medzitým Hospodin zaobstaral svojmu ľudu útočisko a úkryt (v. 4). Upokojil ich v utrpení, dal im silu, aby ho dokázali zniesť a istotu, že je s nimi. Máme dvojité zasľúbenie - nádej, že jedného dňa budeme oslobodení a zaopatrenie pokojom, silou a útočiskom počas nášho života.

Ďakujem Ti, Pane, za úžasný dar nádeje. Zasľúbil si, že ma oslobodíš a budeš so mnou kráčať každý deň môjho života.

Myšlienka: Dôvera v Božiu vernosť dokáže rozohnať naše obavy.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny