Chlieb náš každodenný


Utorok 13. apríla 2021

1Sam 3,1 - 10

Heb 10,19 - 31

Služobník počuje

"Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: Samuel, Samuel. Ten odpovedal: Hovor, tvoj služobník počúva" (1Sam 3,10).

Ak by mali na Titanicu zapnuté bezdrôtové rádio, vedeli by, že sa ich veľkolepá loď potápa. Cyril Evans, rádiový operátor lode, nachádzajúcej sa najbližšie k Titanicu na Atlantickom oceáne, sa pokúšal poslať správu hlavnému rádiovému operátorovi Titanicu, Jackovi Phillipsovi o tom, že mieria na ľadové pole. Phillips bol ten večer príliš zaneprázdnený odstraňovaním nevybavených správ cestujúcich, spôsobených bezdrôtovou poruchou. O desať minút neskôr Titanic narazil do ľadovca.

Stalo sa v apríli 1912. V 1. knihe Samuelovej čítame, že izraelskí kňazi boli skazení, stratili duchovný zrak i sluch, keď sa národ valil do nebezpečenstva.

Boh sa však nevzdal svojho ľudu. Začal hovoriť k mladému chlapcovi menom Samuel, ktorý bol vychovaný v kňazskej domácnosti. Samuelovo meno znamená "Bohom vyslyšaný" - pripomienka Božej odpovede na modlitbu jeho matky Anny. Samuel sa predsa musel naučiť, ako načúvať Hospodinovi.

"... Hovor, tvoj služobník počúva" (v. 10). Boha počuje Jeho služobník. Aj my by sme sa mali rozhodnúť počúvať a poslúchať to, čo nám Boh odhaľuje v Písme.

Podriaďme svoje životy Jemu a zaujmime pozíciu pokorných služobníkov, ktorí sú vždy "na príjme".

Na zamyslenie: Prečo je pre nás dôležité poslúchať, čo Boh odhalil v Písme? Ako môžeš ostať "naladený" na Jeho hlas?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny