Chlieb náš každodenný


Sobota 12. júna 2021

Ex 17,8 - 13

Lk 7,36 - 50

Spoločne víťazíme

"Dvom je lepšie ako jednému... Ak padnú, jeden druhého zodvihne..." (Kaz 4,9 - 10).

Kazateľovi uprostred noci zavolali s úpenlivou prosbou, aby ihneď prišiel k domu jedného z členov cirkvi. Keď dorazil na miesto, našiel dom v plameňoch.

Otec rodiny sa napriek popáleninám vrátil do vnútra, aby zachránil ďalšie zo svojich detí. Keď sa s dcérou v náručí vynorili, zistili, že upadla do bezvedomia.

Najbližšia nemocnica bola vzdialená desať kilometrov. Keďže v dedine v africkom prostredí nebola dostupná žiadna doprava, kazateľ a otec s dieťaťom v náručí začali utekať. Keď sa jeden z nich unavil, dieťa poniesol ten druhý. Spoločne cestu zdolali, otca s dcérou ošetrili a obaja sa neskôr úplne zotavili.

Hospodin v 2. knihe Mojžišovej 17,8 - 13 naplánoval veľké víťazstvo, zahŕňajúce snahu Jozuu, ktorý viedol vojakov na bojisko, a Mojžiša, ktorého zdvihnuté ruky mali priniesť víťazstvo Božej armády. Keď Mojžišovi ruky ochabli, Áron a Chúr mu ich každý z jednej strany podopierali až do západu slnka - porážky nepriateľa.

Hodnota vzájomnej závislosti by sa nemala podceňovať. Boh z milosti posiela svojich ľudí ako sprostredkovateľov pre dobro jeden druhého. Počúvajúce uši, nápomocné ruky, múdre, upokojujúce a nápravné slová - tieto a mnohé iné zdroje prichádzajú k nám a skrze nás k iným.

Spoločne víťazíme a Boh sa oslavuje. Otče, som vďačný za ľudí, ktorých si mi milostivo dal do života a s ktorými môžem kráčať pre naše vzájomné dobro i na Tvoju slávu.

Na zamyslenie: V akých situáciách si mal prospech z podpory iných? Kto z tvojho okolia potrebuje, aby si s ním bežal v tomto životnom období?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny