Chlieb náš každodenný


Piatok 18. septembra 2020

1Pt 5,8-10

Kol 1,9-14

Otoč sa a utekaj

"Vzoprite sa [diablovi] pevní vo viere..." (1Pt 5,9).

Alica bola krásnou, múdrou a talentovanou dcérou milujúcich rodičov. Po škole ju však niečo podnietilo, aby vyskúšala heroín.

Jej rodičia si na nej všimli zmeny a po tom, čo Alica napokon droge podľahla, ju poslali do rehabilitačného zariadenia. Po liečbe sa jej opýtali, akú radu by dala mladým, aby drogám odolali. Povedala: "Jednoducho sa otoč a utekaj. Vyslovenie obyčajného "nie" nestačí".

Alica sa neskôr vrátila k užívaniu heroínu a tragicky zomrela na predávkovanie vo veku 22 rokov. Utrápení rodičia sa pokúšali zabrániť tomu, aby iní dopadli rovnako, a preto sa prihovárali ľuďom v miestnych správach. Povzbudzovali poslucháčov, aby sa držali ďaleko od situácií, v ktorých by mohli byť vystavení drogám či iným nebezpečenstvám.

Apoštol Pavol poučoval svojho duchovného syna Timoteja (i nás), aby utekal od zla (2Tim 2,22) a apoštol Peter tiež varuje: "... Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere..." (1Pt 5,8-9). Nikto z nás nie je imúnny voči pokušeniu.

Často je najlepším riešením vyhýbať sa situáciám, v ktorých sme pokúšaní, hoci nie vždy je to možné. Môžeme byť však lepšie pripravení, ak máme silnú vieru v Boha, postavenú na Biblii a posilnenú skrze modlitby.

Keď stojíme pevní vo viere, budeme vedieť, kedy sa otočiť a utekať k Nemu.

Drahý Bože, pomôž nám byť na pozore a modliť sa. Ďakujem Ti, že nás prijímaš späť, keď zlyháme.

Na zamyslenie: V akých oblastiach si obzvlášť citlivý upadnúť do pokušenia?

Čo ti pomáha odolať?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny