Chlieb náš každodenný


Piatok 17. septembra 2021

Gn 3,1 - 7

Zach 10,1 - 11,3

Nenechaj sa oklamať

"... [Diabol] je luhár a otec lži" (Jn 8,44).

Lycorma delicatula je na pohľad pekný hmyz s bodkovanými vonkajšími krídlami a jasnočervenou škvrnou na vnútorných krídlach, ktorý pri lietaní svieti. Jeho krása je však klamlivá. V niektorých častiach sveta, hlavne na severovýchode Spojených štátov, je považovaný za škodlivý.

Svietiaca muška požiera vnútro akýchkoľvek drevín, vrátane ovocných stromov a zároveň vylučuje lepkavý sliz, z ktorého sa vytvorí pleseň. Stromy v dôsledku toho buď úplne odumrú, alebo nie sú schopné prinášať ovocie. Zamorenie týmto hmyzom môže negatívne ovplyvniť kvalitu života, cestovný ruch, prírodný ekosystém a s tým spojené podnikateľské aktivity.

V príbehu Adama a Evy sa dozvedáme o inom druhu hrozby. Satan ich v podobe hada naviedol, aby neposlúchli Boha a zjedli zakázané ovocie, a tak podľahli klamu, že budú ako Boh (Gn 3,1 - 7).

Prečo počúvli hada? Nechala sa Eva nalákať samotnými slovami alebo ešte niečím iným? Písmo naznačuje, že satan bol spočiatku krásnym stvorením (Ez 28,12).

Skĺzol však pre rovnaké pokušenie, aké použil na zlákanie Evy: "Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k Najvyššiemu" (Iz 14,14; Ez 28,9).

Akúkoľvek krásu, čokoľvek, čím satan človeka priťahuje, používa na lesť (Gn 3,1; Jn 8,44; 2Kor 11,14). Padol a pokúša sa ostatných stiahnuť dolu alebo im zabrániť v duchovnom raste. My však máme na svojej strane niekoho oveľa mocnejšieho.

Môžeme bežať k Ježišovi - nášmu nádhernému Spasiteľovi.

Na zamyslenie: Kedy si sa nechal oklamať zdanlivo príťažlivým nápadom nejakého človeka alebo skupiny ľudí? Vďaka čomu môžeš rozpoznať podvod?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny