Chlieb náš každodenný


Nedeľa 16. mája 2021

Mk 4,26 - 34

Ž 27

Porozprávaj mi príbeh

"Bez podobenstva im ani nehovoril..." (Mk 4,34).

Kde bolo, tam bolo... Tieto štyri slová sú azda najznámejšie na celom svete. Už ako dieťa som ich počul nespočetne krát.

Mama jedného dňa prišla domov s veľkou ilustrovanou knihou biblických príbehov s názvom "Môj dobrý pastier". Každý večer pred spaním sme s bratom sedeli plní očakávania, kým nám čítala o pradávnom čase, kedy žili zaujímaví ľudia, a o Bohu, ktorý ich miloval. Príbehy sa pre nás stali objektívom, cez ktorý sme sa pozerali na veľký svet.

Kto bol nepochybne najväčším rozprávačom v dejinách? Ježiš Nazaretský. Vedel, že vo všetkých nás sa skrýva láska k príbehom a ich lepšie porozumenie, preto používal podobenstvá (rozvinuté prirovnania s poučením na záver, príbehy) ako prostriedok, ktorým komunikoval dobrú zvesť. Podobenstvá mohli začať aj takto: Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden muž, ktorý "zasial zrno do zeme" (Mk 4,26). Kde bolo, tam bolo, zrodilo sa "horčičné zrno" (v. 31) a tak ďalej. Evanjelium podľa Marka jasne naznačuje, že Ježiš v každodenných rozhovoroch s ľuďmi používal prirovnania (v. 34), aby im pomohol vidieť svet jasnejšie a hlbšie porozumieť Boha, ktorý ich miloval.

Je múdre na to pamätať, ak túžime s druhými zdieľať Božiu dobrú zvesť milosti a milosrdenstva. Je takmer nemožné vynechať v rozprávaní o Ňom príbeh.

Ježiš, daj nám prosím tvorivosť šíriť Tvoju lásku vo svete, pomocou pravdivého príbehu.

Na zamyslenie: Ako by si tento týždeň mohol vpliesť do svojich rozhovorov príbeh a poukázať na pravdu o Ježišovi?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny