Chlieb náš každodenný


Nedeľa 12. júla 2020

Lk 8,11-15

Ž 73

Nasledovníci Syna

"Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie" (Lk 8,15).

Slnečnice rastú po celom svete. Tieto rastliny opeľované včelami vyklíčia na okrajoch ciest, pod kŕmidlami pre vtáčikov, na poliach, lúkach či v rozsiahlych trávnatých pásmach. Aby však priniesli úrodu, potrebujú dobrú pôdu. Z kvalitných slnečnicových semien vzniká čistý olej a aj živobytie pre ťažko pracujúcich pestovateľov slnečníc.

"Dobrú pôdu" (Lk 8,15) potrebujeme aj na duchovný rast. V podobenstve o rozsievačovi Ježiš učí, že Božie slovo môže vyklíčiť, aj keď padne na skalu alebo do tŕnia (pozri v. 6-7). Darí sa mu však iba v pôde "ľudí s dobrým a šľachetným srdcom, ktorí počúvajú Božie slovo, zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú veľkú úrodu" (v. 15).

Tak ako pestovatelia slnečníc, aj my môžeme pripraviť kvalitnú pôdu, aby v nás rástlo Božie Slovo. Držme sa Slova, nasledujme Božieho Syna, buďme úprimní a pripravme si srdce, aby Božie slovo prinášalo úrodu. Je to každodenný proces. Nasledujme Syna a budeme rásť.

Drahý Pane, denne svieť na mňa svojím svetlom aby Tvoje Slovo vo mne prinieslo dobrú úrodu.

Myšlienka: Otáčaj sa za Pánom, On ti pomôže duchovne rásť a prospievať.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny