Chlieb náš každodenný


Pondelok 16. júla 2018

Lk 24,44-49

Jn 6,22-27

Hlboké korene

"Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali Písma..." (Lk 24,45)

Stromy sekvoje mamutej, jednej z troch druhov sekvojí, patria medzi najväčšie a najtrvácnejšie organizmy na svete. Dokážu vyrásť do výšky 100 metrov, vážia viac ako 1150 ton a žijú okolo 3000 rokov. Majestátne sekvoje však za svoju veľkosť a dĺžku života vďačia tomu, čo sa nachádza pod povrchom. Troj- až štvormetrová sieť koreňov, ktorá sa rozprestiera na ploche takmer až 6500 metrov štvorcových, pevne ukotvuje ich vznešenú výšku a udivujúcu váhu.

Rozsiahly koreňový systém sekvojí je však nepatrný v porovnaní s národnými dejinami a náboženstvom, ktoré sú postavené na pevných koreňoch Ježišovho života a Jeho diela. Ježiš raz povedal skupine náboženských vodcov, že Písma, ktoré tak milujú a ktorým dôverujú, sú príbehom

o Ňom (Jn 5,39). V Nazaretskej synagóge otvoril zvitok proroka Izaiáša, prečítal popis Izraelského Mesiáša a povedal: "Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli" (Lk 4,21).

Neskôr po svojom vzkriesení Ježiš pomohol učeníkom pochopiť, ako slová Mojžšia, prorokov a dokonca Izraelských piesní poukazovali na to, prečo musel trpieť, zomrieť a vstať z mŕtvych (24,46).

Aká milosť a vznešenosť - vidieť Ježiša zakoreneného v dejinách a v Písme jedného národa, podobne ako je v našich životoch zakorenená túžba po Ňom.

Nebeský Otče, prosím pomôž nám nezabúdať na to, že dejiny Izraela a Tebou inšpirované slová Písma v nás utvrdzujú potrebu po Tvojom Synovi.

Myšlienka: Celé Písmo nám pomáha vidieť našu potrebu Ježiša.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny