Chlieb náš každodenný


Piatok 29. septembra 2023

Jn 12,1-7

Prís 8,22-36

Miska s kávovými zrnami

„Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu...“ (2Kor 2,15).

Nepijem kávu, ale vždy, keď zacítim jej vôňu, prežívam radosť a zároveň smútok. Naša dcéra Melissa mala v izbe misku so zrnkami kávy, pretože obľubovala ich príjemnú vôňu. Prešlo už takmer dvadsať rokov odvtedy, ako v sedemnástich dopravná nehoda ukončila jej pozemský život, no my ešte stále máme jej misku s kávovými zrnami. Je pre nás neprestajnou, voňavou spomienkou na našu dcéru.

Aj Písmo hovorí o vôni ako o pripomienke. Veľpieseň označuje vôňu za symbol lásky medzi mužom a ženou (pozri 1,3; 4,11, 16). V Ozeášovi sa píše, že Božie odpustenie Izraelu bude „rozvoniavať ako Libanon“ (Oz 14,7). Dom Márie a jej súrodencov „sa naplnil vôňou myrhy“, keď pomazala Ježišove nohy (Ján 12,3). Vôňa myrhy poukazovala na Jeho blížiacu sa smrť (pozri v. 7).

Myšlienka vône nám tiež pomôže uvedomiť si, akým svedectvom viery sme pre ľudí okolo nás. Pavol to vysvetľuje takto: „Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú“ (2Kor 2,15).

Mne vôňa kávových zŕn pripomína milovanú dcéru. Nech vôňa nášho života – vôňa Pána Ježiša a Jeho lásky – pripomína ostatným, že Ho potrebujú.

Drahý nebeský Otče, pomôž mi šíriť vôňu života, vďaka ktorej budú ostatní vedieť, že som Tvojím vyslancom na tejto zemi.

Na zamyslenie: Ako môžeš byť dnes pre niekoho „Kristovou vôňou“? Ako môžu druhí cez tvoj život cítiť prítomnosť Spasiteľa?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001