Chlieb náš každodenný


Streda 3. marca 2021

Jer 1,1 - 8

Heb 6,9 - 20

Dokonale poznaní

"Skôr než som ťa utvoril..., poznal som ťa..." (Jer 1,5).

"Už by ste tu teraz neboli. Niekto tam hore na vás dával pozor," povedal vodič odťahovej služby mojej mame po tom, ako jej auto dostal z okraja strmej horskej rokliny a skúmal stopy po pneumatikách, vedúce k vraku. Mama bola v tom čase so mnou tehotná. Často mi rozprávala príbeh, ako toho dňa Boh zachránil život nás oboch. Uisťovala ma, že som bola pre Boha vzácna ešte pred narodením.

Nikto z nás neunikne pozornosti nášho vševediaceho Stvoriteľa. Pred viac ako 2500 rokmi povedal prorokovi Jeremiášovi: "Skôr než som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa..." (Jer 1,5). Boh nás pozná dôvernejšie ako ktorýkoľvek človek a dokáže dať našim životom cieľ a zmysel.

On nás nielen utvoril skrze múdrosť a silu, ale udržiava aj každý moment našej existencie vrátane osobných detailov, ktoré sa denne dejú bez nášho povšimnutia: od tlkotu srdca po zložité fungovanie mozgu.

Zamýšľajúc sa nad tým, ako nebeský Otec drží pokope každú stránku našej existencie, Dávid prehlasuje: "Ako si vážim Tvoje myšlienky, Bože..." (Ž 139,17). Boh je k nám bližšie, ako náš posledný výdych. On nás stvoril, pozná a miluje nás a je navždy hodný našej veleby a chvály.

Si úžasný, Bože! Ďakujem, že ma podopieraš a dávaš mi silu prežiť každý deň.

Na zamyslenie: Za čo konkrétne ohľadne Božej starostlivosti by si Ho chcel teraz osláviť? Ako môžeš niekoho povzbudiť myšlienkou, že sa o nich Boh dnes stará?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny