Chlieb náš každodenný


Utorok 7. apríla 2020

Flp 2,1-4

Mk 14,66-72

Zmena je možná

"Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa Jemu páči" (Flp 2,13).

V sobotu sa stretla skupina mládeže z nášho zboru a zaoberali sa textom z listu

Filipanom 2,3-4. Kládli si takéto otázky: Ako často sa zaujímaš o druhých? Pokladajú ťa ostatní za pokorného alebo pyšného človeka? Prečo?

Povzbudili ma ich úprimné odpovede. Mladí sa zhodli na tom, že je jednoduché uznať svoje nedostatky, ale je ťažké sa zmeniť alebo túžiť po zmene. Jeden z nich sa posťažoval: "Sebectvo mám v krvi."

Túžbu menej sa zamerať na seba samého a vďaka tomu viac slúžiť ostatným nám môže dať jedine Ježišov Duch, ktorý žije v nás. Preto Pavol vyzýva veriacich vo Filipách, aby uvažovali nad tým, čo Boh robí a čo im umožňuje. Z milosti ich prijíma za svoje deti, teší ich svojou láskou a posiela im na pomoc svojho Ducha (Flp 2,1-2). Mohli Filipania reagovať na takú milosť niečím iným než pokorou? A čo my?

Áno, Boh je dôvodom, prečo sa chceme meniť a zároveň jedine On je tým, kto nás dokáže zmeniť. Pretože On spôsobuje, že "... chceme i konáme, čo sa Jemu páči" (v. 13), môžeme sa menej sústreďovať na seba a pokorne slúžiť ostatným.

Bože, prosím, pomôž mi ochotne a s radosťou slúžiť druhým.

Myšlienka: Našou zodpovednosťou je reagovať pokorou na Božie dielo.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny