Chlieb náš každodenný


Streda 20. januára 2021

1Pt 4,7 - 11

Ex 13,17 - 14,9

Čisté nádoby

"Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky" (Prís 10,12).

"Nenávisť rozožiera nádobu, v ktorej sa nachádza." T ieto slová vyslovil bývalý senátor Alan Simpson na pohrebe amerického prezidenta Georgea Busha. Senátor v snahe opísať dobrotu drahého priateľa spomenul, ako sa Bush v profesionálnom vodcovstve i osobných vzťahoch priklonil k láske a humoru namiesto nenávisti.

Lekársky výskum odhaľuje spôsoby, ktorými poškodzujeme vlastné telo, keď sa držíme negatívnych myšlienok alebo dáme výbuchom hnevu voľný priebeh. Krvný tlak stúpa, srdce bije rýchlejšie, nálada sa kazí a naše "nádoby" hrdzavejú.

Kráľ Šalamún v Prísloviach 10,12 píše: "Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky." Takáto nenávisť poháňa túžbu po odplate, aby sa ľudia, ktorí sebou navzájom pohŕdajú, nemohli spojiť.

Boží spôsob lásky naopak zakrýva - zahaľuje závojom, schováva alebo odpúšťa - všetky prehrešky. T o neznamená, že prehliadame chyby či akceptujeme zlé skutky previnilca. Nekŕmime však zlo, keď niekto cíti úprimnú ľútosť. Ak sa aj nikdy neospravedlní, naďalej hovorme o svojich pocitoch s Bohom. Poznáme pravú Lásku, preto sa máme nadovšetko milovať, "... lebo láska prikrýva množstvo hriechov" (1Pt 4,8).

Bože, pomôž mi poddať sa Tvojej veľkej láske, zakrývajúcej všetky hriechy. Vďaka nej som čistou nádobou, v ktorej s láskou prebývaš.

Na zamyslenie: Čo u teba spôsobuje nenávisť? Ako môže zatvrdnuté srdce nepriateľstva požierať osobnú radosť a pokoj vo svete?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny