Chlieb náš každodenný


Nedeľa 27. mája 2018

Rim 3,10-26

Ž 99

Nefungujúce

"Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu." (Rim 3,23)

Slovo dysfunkčný/é sa často používa na popisovanie jednotlivcov, rodín, vzťahov, organizácií a dokonca aj národných vlád. Zatiaľ čo funkčný/é znamená, že všetko funguje tak, ako má, dysfunkčný/é je toho presným opakom - niečo je pokazené, nefunguje tak, ako má, nenapĺňa tú funkciu, pre ktorú bolo vytvorené.

Apoštol Pavol začína svoj list Rimanom tým, že popisuje duchovne dysfunkčné - nefungujúce ľudstvo (1,18-32). Všetci sme súčasťou tejto nepoddajnej spoločnosti: "Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného... lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu" (3,12 a 23).

Dobrou správou je, že "[všetci] sú ospravedlňovaní zadarmo, Jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi... prostredníctvom viery" (v. 24-25). Keď pozývame Krista do nášho života a prijímame Božiu ponuku odpustenia a nového života, staviame sa na cestu, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa stali takými ľuďmi, akými nás Boh chcel pôvodne mať. Nestaneme sa okamžite dokonalými, no už nemusíme byť "pokazení, nefungujúci" a dysfunkční. Prostredníctvom Ducha Svätého prijímame každý deň silu k uctievaniu Boha v tom, čo hovoríme a robíme a k "vyzliekaniu starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života... a k obnoveniu duchovným zmýšľaním a oblečeniu si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy" (Ef 4,22-24).

Pane, uprostred našich "pokazených" životov sa obraciame na Teba so žiadosťou o obnovu.

Myšlienka: Blízkosť pri Kristovi nám pomáha žiť pre ten cieľ, pre ktorý nás On stvoril.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny