Chlieb náš každodenný


Pondelok 16. septembra 2019

Mt 6,5-15

1Tes 4,13-18

Ako sa správne modliť

"Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti..." (Mt 6,6).

Obdivujem ľudí, zaznamenávajúcich si modlitebné predmety v zodratých zápisníkoch z každodennej manipulácie; tých, ktorí zachytávajú každú modlitbu a oslavu a následne si verne aktualizujú svoj zoznam.

Inšpirujú ma ľudia, zhromažďujúci sa na modlitbách a tí s vydratými kobercami pri posteli od kľačania. Roky som sa snažil napodobňovať ich spôsoby, aby som získal dokonalý modlitebný život. Snažil som sa odhaliť toto tajomstvo, pretože som sa túžil modliť správne.

Napokon som zistil, že Pán jednoducho túži po modlitbe, ktorá začína a končí pokorou (Mt 6,5). Pozýva nás do dôverného rozhovoru so sľubom vypočutia (v. 6). On nikdy nevyžaduje ozdobné či naučené slová a frázy (v. 7). Uisťuje nás, že modlitba je dar, príležitosť osláviť Jeho majestátnosť (v. 9-10), vyjadriť dôveru v Jeho zabezpečenie (v. 11) a istotu odpustenia i vedenia (v. 12-13).

Boh nás uisťuje, že počuje a záleží Mu na každej jednej vyslovenej aj nevyslovenej modlitbe, ako aj na tých, ktoré sa "kotúľajú" po našich lícach v podobe tichých sĺz. Keď vkladáme vieru v Boha a Jeho dokonalú lásku, môžeme si byť istí, že modlitba pokorného srdca odovzdaná Jemu a závislá od Neho je vždy správna.

Pane, ďakujem Ti za pripomienku, že počuješ každú modlitbu.

Myšlienka: Pokorné volanie na Ježiša ako nášho milujúceho Spasiteľa a Pána je správny spôsob, ako sa modliť.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny