Chlieb náš každodenný


Streda 23. januára 2019

1Jn 3,16-24

Lv 4,1-21

Láska ako motivácia

"... Nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo" (1Jn 3,18).

21. augusta 2016 Klára zverejnila na internete fotky ničivej záplavy v Louisiane v USA. Nasledujúce ráno pridala odkaz od osoby zasiahnutej záplavou, ako prosí o pomoc. Po piatich hodinách sa s manželom a niekoľkými dobrovoľníkmi vydali na miesto zásahu vzdialené asi 1600 kilometrov. O menej ako 24 hodín už bolo 13 osôb na ceste poslúžiť ľuďom, ktorých domovy boli vážne zničené.

Čo motivuje ľudí zanechať všetko a cestovať 17 hodín, aby prenášali spotrebiče, vykonávali búracie práce a poskytli nádej na mieste, kde nikdy predtým neboli? Odpoveďou je láska. Zamysli sa nad biblickým veršom: "Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj Mu a On sa o všetko postará" (Ž 37,5). Toto sa stáva pravdou, keď nasledujeme Božiu výzvu o pomoc.

Apoštol Ján hovorí: "Ak však niekto... vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska?" (1Jn 3,17). Nemusí to byť ľahká úloha, ale ak "robíme, čo sa Bohu páči" (v. 22), môžeme počítať s Jeho prísľubom pomoci.

Keď sa objaví potreba, oslávme Boha svojou ochotou prejaviť lásku druhým tam, kde vnímame Jeho povolanie.

Pane, prosím otvor nám oči, aby sme videli potreby druhých. Otvor naše srdcia pre ľudí a použi naše ruky, aby sme mohli pomôcť v čase núdze.

Myšlienka: Božiu lásku preukazujeme ochotou pomôcť druhým a Jeho silu prijatím úlohy, do ktorej nás pozýva.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny