Chlieb náš každodenný


Pondelok 19. marca 2018

Jk 3,3-12

Jn 13,31-38

Malý požiar

"Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Pozrite: Aký malý oheň, a aký veľký les zapáli!" (Jk 3,5).

V jednu nedeľnú septembrovú noc v roku 1666, keď väčšina ľudí spala, v pekárni Thomasa Farrinera na ulici Pudding Lane vznikol malý požiar. Zanedlho sa však plamene šírili z domu na dom a celý Londýn bol pohltený veľkým požiarom. Vyše 70 000 ľudí ostalo kvôli tomu na ulici. Oheň zasiahol štyri pätiny mesta. Taká obrovská pohroma sa vykľula z malého požiaru.

Biblia nás varuje pred ďalším malým, ale ničivým ohňom. Jakub bol znepokojený ohľadom života a vzťahov, nie budov, keď napísal: "Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Pozrite: Aký malý oheň, a aký veľký les zapáli!" (Jk 3,5).

Slová však môžu aj budovať. V Prísloviach 16,24 sa píše: "Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti." Apoštol Pavol hovorí: "Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať" (Kol 4,6). Podobne ako soľ dáva jedlu chuť, milosť ochucuje naše slová na budovanie druhých.

S pomocou Ducha Svätého môžu naše slová povzbudiť ľudí, ktorí sú zranení, potrebujú posilniť vieru alebo prísť k Spasiteľovi. Slovami môžeme oheň uhasiť namiesto toho, aby sme ho spôsobili.

Pane, potrebujem pomoc pri tom, ako hovorím. Prosím, pomôž mi dnes používať slová, ktoré ľuďom dodajú nádej, povzbudenie a budú im na budovanie.

Myšlienka: Aké slová dnes použiješ?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny