Aktuality zo života spoločnosti

Občianska angažovanosť kresťana ako dôležitá súčasť lásky k blížnemu

Občianska angažovanosť kresťana ako dôležitá súčasť lásky k blížnemu

Výzvy pri príležitosti volieb do Národnej rady SR v roku 2023

Modlime sa,  zorientujme sa  a poďme voliť

Spoločenská realita na Slovensku. Naša spoločnosť je chorá. Je v nej veľa dezinformácií, nevraživosti a je nezmieriteľne rozdelená. Potrebuje uzdravenie. Akú podobu má zdravá spoločnosť? Prevažuje v nej sloboda od hriechu (nie jeho legalizácia), spravodlivosť pre všetkých a pokoj, ktorého predpokladom sú zdravé vzťahy. Tu sú tri krátke odporúčania, ktoré môžu zmeniť chod slovenských dejín:

1. Modlime sa za zázrak uzdravenia pre našu krajinu.

2. Zorientujme sa v téme duchovne, spoločensky i politicky.

3. Buďme zodpovední a poďme dňa 30. 9. 2023 voliť.

 

1. Modlime sa za zázrak uzdravenia pre našu krajinu.

Povzbudzujeme členov zborov k osobným modlitbám a pôstom za nachádzajúce voľby, v ktorých pôjde skutočne o veľa.

Povzbudzujeme kazateľov a správcov zborov, aby zorganizovali vo svojich zboroch tematické modlitby za pokojný priebeh a výsledok volieb, ktorý prispeje k dobru spoločnosti.

Celoslovenské ZOOM modlitby prioritne pre členov a priateľov zborov BJB v SR sa uskutočnia v utorok dňa 26. 9. 2023 o 19:00 hod. na tomto ZOOM linku: ...

 

Iné modlitebné výzvy:

 

Informácie o rôznych modlitebných iniciatívach a platformách, na ktorých sa môžete pripojiť k modlitbám za voľby do Národnej rady SR budeme priebežne aktualizovať.

 

2. Zorientujme sa v téme duchovne, spoločensky i politicky.

Na uvedenú tému si môžete vypočuť videozáznam z biblického zamyslenia, ktoré zaznelo v zbore BJB Nové Zámky dňa 3. 9. 2023

Uverejnený PDF dokument je skrátenou písomnou verziou uvedeného videozáznamu (prezentácia).

Pripravovaná moderovaná diskusia troch poslancov NR SR a jedného nového kandidáta volieb do NR SR z radov Bratskej jednoty baptistov sa uskutoční dňa 20. 9. 2023 o 19:00 hod. v modlitebni BJB v Banskej Bystrici. Záujemcov povzbudzujeme k osobnej účasti. Z tejto diskusie bude robený aj priamy prenos. Link na priamy prenos vám poskytneme najneskôr v sobotu 16. 9. 2023 na tejto stránke, aby kompletná informácia o diskusii mohla zaznieť v našich zboroch v nedeľu dňa 17. 9. 2023.

 

3. Buďme zodpovední a poďme dňa 30. 9. 2023 voliť.

 

Dušan Uhrin

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk