Aktuality zo života spoločnosti

Otvorený list Rady BJB v SR v súvislosti s mediálnym tlakom na osobu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Otvorený list Rady BJB v SR
v súvislosti s mediálnym tlakom na osobu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího:

Uprostred jednej z najznámejších biblických pasáží, Ježišovej Kázne na vrchu (niektorými odborníkmi považovanej za programové vyhlásenie Božieho kráľovstva), čítame aj tieto slová:

“Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.
Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu.
Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.”
(Evanjelium podľa Matúša, kapitola 5, verše 10-12)


Aj preto nie je namieste sa čudovať a možno ani reagovať na aktivitu niektorých slovenských médií ohľadne ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Pán minister nie je v politike nováčik, celé minulé volebné obdobie pôsobil v parlamente ako poslanec a jeho aktivita mohla byť zrejmá každému, kto sa o dianie v parlamente a najmä v slovenskom zdravotníctve zaujímal.

Vynára sa preto otázka, kto sa to v ostatných dňoch preberá k aktivite a čo je jeho motiváciou?

Vidíme dve pozitíva, ktoré by sme z tejto situácie mohli spolu vyťažiť:

1. Naučiť sa stáť za ľuďmi, ktorí sa odhodlali vstúpiť do verejnej služby a bojovať tam za naše spoločné záujmy, pravdu a spravodlivosť, často proti veľmi vplyvným a sofistikovaným protivníkom, ktorí sa neštítia ničoho. Preto ľudia vo verejnej službe, bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie, potrebujú našu osobnú, ale aj verejnú podporu a pomoc.

2. Kultivovať mediálnu a verejnú diskusiu a učiť sa rozlišovať medzi legitímnou kontrolou výkonu verejnej funkcie a zákerne podhadzovanými diskreditačnými pamfletmi, ktorých jedinou motiváciou je mediálna smrť (a následný odchod) nepohodlného, nekorumpovateľného človeka vo verejnej funkcii.


Využime aj túto príležitosť, aby sme ako aj jednotlivci, aj ako spoločnosť mohli napredovať a dozrievať.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí má našu podporu.

 

V mene Rady BJB v SR
Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
predseda Rady BJB v SR

Otvorený list Rady BJB v SR v súvislosti s mediálnym tlakom na osobu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (PDF)

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk