Aktuality zo života spoločnosti

Zavádzal prezident Obama americkú kresťanskú komunitu o hĺbke svojej viery?

Pred prezidentskou kampaňou v roku 2008 prezident Obama pravidelne navštevoval bohoslužby, ale od svojho zvolenia do funkcie prakticky nenavštívil žiadnu bohoslužobnú miestnosť. Nestalo sa tak ani počas posledných vianočných sviatkov a Obamovci neboli na vianočných bohoslužbách ani v roku 2008. Počas volebnej kampane sa Obama odvolával na to, že je pravidelným účastníkom bohoslužieb a členom miestneho cirkevného zboru. Uvažovanie o tomto probléme nesmeruje k tomu, či iba človek, ktorý pravidelne navštevuje bohoslužby, môže byť efektívnym prezidentom. Skôr sa jedná o to, či je Obama mužom, ktorý stojí za svojim slovom a či je poctívý voči americkému ľudu. Podľa pozorovania sa zdá, že bazírovanie na jeho viere v Boha bolo iba politickou kalkuláciou, aby si získal podporu veriacich ľudí. Obama sa nezúčatnil ani na Národnom dni modlitieb, ktorý sa uskutočnil v Bielom dome a po 43 rokoch ako prvý „prehliadol“ aj vojenskú prehliadku s názvom „Boh a krajina“, ktorá sa uskutočňuje v štáte Idaho, v Nampe. Obama si žiadal, aby na vianočnom strome v Bielom dome neboli ani žiadne kresťanské symboly. Americkí kresťanskí predstavitelia teraz žiadajú: „Vážený pán prezident, ak Vám počas prezidentskej kampane natoľko záležalo, aby ste demonštrovali svoju hlbokú vieru, prosíme, zapojte sa do niektorého kresťanského zboru, ktorý máte v blízkosti, aby ste tam oslavovali Boha.“

Podľa  www.christiannewswire.com  spracoval Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk