Aktuality zo života spoločnosti

Príbehy vykorisťovania, genocídy a zmierenia

Príbehy vykorisťovania, genocídy a zmierenia

Indka Asha Sanchu, ktorá pracuje medzi sexuálnymi pracovníčkami v Thajsku, vyzvala Svetovú alianciu baptistov (SBA) k modlitbám. Vyzvala, aby pamätali a aby sa postarali o vykorisťované ženy a dievčatá, ktoré boli predané do sexuálneho otroctva. Dojímavým spôsobom prehovorila pred modlitbami Výročného zhromaždenia SBA, ktoré sa konalo v ghanskej Akre.

Hovorila o tom, ako ju Boh v jej živote povolal k zasväteniu a k službe vykorisťovaným ženám a dievčatám. Rodinní príslušníci a priatelia sa jej posmievali, keď sa ju snažili odradiť od jej rozhodnutia. Mladá baptistka preukázala veľký zápal, ktorý do jej srdca vložil samotný Boh. Hovorila o tom, ako sa snaží zasiahnuť tých, ktorí sú v obrovskej núdzi a prenasledovaní. Hovorili mi, že som pre túto službu primladá, ale ak by som sa mala pozerať iba na to, mnohí ľudia by z týchto dôvodov nemohli pracovať pre Pána. Počas Výročného zhromaždenia SBA sa uskutočnilo aj stretnutie približne tridsiatich kresťanských pracovníkov, ktorí vyvíjajú snahy zastaviť prenasledovanie rôznym spôsobom. Na Výročnom zhromaždení SBA v ghanskej Akre bolo 450 delegátov z 50 krajín sveta. Pracovník Svetovej baptistickej pomoci, Buzizi Claver z Rwandy zhromaždeniu SBA pripomenul genocídu, ktorá sa udiala v Rwande v deväťdesiatych rokoch. K zmiereniu medzi Hutuami a Tutsiami, dvoma súperiacimi skupinami v krajine nedošlo ľahko a bola to veľmi dlhá a strastiplná cesta. Na základe činnosti mnohých, vrátane baptistov z tejto skúšanej krajiny, kde bolo zabitých okolo jedného milióna ľudí, však postupne dochádza k zmiereniu. Na základe asistenčných programov Svetovej baptistickej pomoci sa veci hýbu vpred. Hostiteľom Výročného zhromaždenia SBA bola Baptistická konvencia Ghany. Na zhromaždení boli oslavné chvíle Boha, obecenstvo, stretnutia výborov, prezentácie akademických článkov a diskusné fóra o predmetoch, ako sú napr. HIV/AIDS, genocída a služba moslimom.


http://www.bwanet.org/ preložil Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk