Aktuality zo života spoločnosti

„Slovenský deň“ v juhomaďarskom meste Kiskőrös

„Slovenský deň“ v juhomaďarskom meste Kiskőrös 

V nedeľu 20.5.2007 poslúžil Slovenský baptistický spevokol v baptistickom zbore v juhomaďarskom meste Kiskőrös. Od druhej svetovej vojny to bola asi najväčšia skupina zo Slovenska, ktorá tu slúžila. Mesto, v ktorom je rodný dom najväčšieho „maďarského“ básnika Sándora Petőfiho bolo pôvodne skoro úplne slovenské a aj v tamojšom baptistickom zbore bola dlhý čas prevaha slovenských členov.

Známa je aj skutočnosť, že aj samotný slávny básnik má slovanský pôvod – matka bola Slovenka a otec Srb. Slováci prišli na územie mesta najmä z oblasti Liptovského Mikuláša, ale aj iných oblastí, napr. z Novohradu, približne pred tristo rokmi. Po druhej svetovej vojne bola na základe medzinárodných dohôd uskutočňovaná výmenná akcia obyvateľstva a mnoho obyvateľov sa presťahovalo do oblasti slovenského mestečka Nesvady. V súčasnosti má Kiskőrös družobné vzťahy s Liptovským Mikulášom a s Nesvadami. Viac ako 50 členný spevokol bol privítaný v miestnom baptistickom zbore kazateľom Dávidom Borosom, ale aj predsedom maďarských baptistov, Dr. Kálmanom Meszárosom, ktorý vo svojom príhovore ocenil, že Slováci svojim usilovným a pracovitým životom, ale aj svojou kultúrou vo významnej miere ovplyvnili celú oblasť. V miestnom zbore Evanjelickej cirkvi a.v. slúžil evanjelický mládežnícky spevokol z Nesvad.


Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk