Aktuality zo života cirkvi

BWA News, Október 2004

BWA News, Október 2004
Denton Lotz

(Preložil: Pavel Kopčok)

Zachovávanie Božieho slova v Libanone

„Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.“ (Zj 3,8)

Európska baptistická federácia sa dňa 20. septembra 2004 stretla v Bejrúte, v Libanone. Väčšina z 50 krajín bola reprezentovaná 120 delegátmi, od Španielska po Rusko, od Nórska po Irak, od Nemecka po Turecko. Všetci s radosťou a so záujmom počúvali svedectvá o Kristovom pôsobení na Blízkom východe. Baptisti sú menšinou nielen v Islamskej kultúre, ale tiež medzi kresťanskými cirkvami ako sú katolicizmus a ortodoxia. Nie je to jednoduché byť menšinou! Voči menšinám existujú predsudky. Jednotlivec býva často napádaný, že nepatrí do národnej kultúry a zrádza históriu národa. Práve v takejto atmosfére musia baptisti na Blízkom Východe ostať verní Božiemu slovu. Podobne, ako cirkev vo Filadelfii, zo Zjavenia Jána môžeme povedať: „...zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.“

Čítať ďalej...

BWA News, Január 2005

BWA News, Január 2005

Vůdci SBC připravují setkání k vytvoření nového světového baptistického seskupení

Vůdci Jižní baptistické konvence (SBC) se v červenci 2005 setkají s mezinárodními baptistickými vůdci, aby vytvořili alternativu k Světovému svazu baptistů (BWA) působící shodně se směřováním SBC. 

Čítať ďalej...

Detský domov „Moisés“ v La Paz, v Bolívii

Detský domov „Moisés“
v La Paz, v Bolívii

EBM / MASA v plnej miere financuje tento detský domov, ktorého vznik možno datovať rokom 2000. Vtedy bol predstavený základný zámer: 6 dievčat a 6 chlapcov, ktorí nemali ani jedného z rodičov, od toho času žije v detskom domove, pod vedením učiteľa Martina Fernandésa a jeho manželky Augustiny. Detský domov sa nachádza v meste El Alto, ktoré je vlastne súčasťou jednej časti La Paz. V domove majú zabezpečenú stravu, oblečenie a prechádzajú nevyhnutným vyučovaním tak, že patria do jednej verejnej školy mesta.

Čítať ďalej...

BWA News, Apríl 2005

BWA News, Apríl 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie

Kongresové novinky

Viac ako 6 000 ľudí sa už zaregistrovalo na Svetový kongres storočnice, ktorý sa uskutoční v Birminghame v dňoch 27. – 31. júla 2005. „Teraz je čas, aby bol vyvinutý maximálny tlak“, hovorí generálny tajomník SBA, Denton Lotz. „Potrebujeme omnoho viac baptistov z celého sveta, aby sa zaregistrovali“.

Čítať ďalej...

EBF - Turčinov: Účasť na bohoslužbách je zdrojom sily

Turčinov: Účasť na bohoslužbách je zdrojom sily


Kiev – Novým vodcom Ukrajinskej tajnej služby UTS je baptista, Alexander Turčinov. Pri svojej inaugurácii do funkcie a pri skladaní prísahy verejne vyznal svoju vieru. Navzdory svojmu postaveniu dúfa, že mu to nezabráni plniť aj svoje povinnosti laického kazateľa. Skoro každú nedeľu popoludní „ekonomický expert s doktorským titulom“ vstupuje za kazateľnicu v Kieve. Inak je členom strany „Otčina“, podobne, ako predsedníčka vlády Júlia Timošenková.

Čítať ďalej...

BWA News, Máj 2005

BWA News, Máj 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

Svätý Duchu – príď!

15.5.2005 je nedeľou vyliatia Ducha svätého. Položme si však otázku – Mnohí baptisti oslávia prichádzajúceho Ducha svätého? Oslavujeme Vianoce, oslavujeme Veľkú noc, ale oslavujeme aj Zoslanie Ducha? Ak nie, tak prečo? Baptisti majú sklon odmietať „cirkevný rok“ so všetkými jeho oslavami. Čo to znamená nedeľa Epifánie, alebo nedeľa Trojice, alebo mnohé ďalšie cirkevné sviatky pre cirkev?

Čítať ďalej...

BWA News, September 2005

BWA News, September 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

VĎAKA BOHU ZA VÍŤAZSTVO V BIRMINGHAME!

Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1 Kor 15, 57

Tisíce baptistov z celého sveta prežili víťazstvo spasenia Ježiša Krista prostredníctvom Živej vody, pri príležitosti jubilejného kongresu SBA v anglickom Birminghame. Do Anglicka cestovalo okolo 13 000 delegátov z viac ako 100 krajín a v dňoch 27. – 31. júla 2005 zakúsili radosť pri oslavách svetového kongresu baptistov.

Čítať ďalej...

BWA News, Október 2005

BWA News, Október 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

1. časť

KEĎ SOM BOL HLADNÝ, DALI STE MI JESŤ!

Október je celosvetovým mesiacom, v ktorom si pripomíname hlad vo svete. Je to obdobie určené pre pripomenutie, modlitby a pre akcie. Ešte nikdy v minulosti neboli také rozsiahle akcie pre pripomenutie hladu vo svete, ako teraz. „Micheášova výzva“ je kresťanské volanie k zasväteniu sa celých zborov, ale aj rozhodovaniu sa jednotlivých vlád krajín tak, aby bol už v tejto generácii odstránený hlad vo svete.

Čítať ďalej...

Helari Puu sa stal novým prezidentom európskych baptistov

Európska baptistická federácia sa rozširuje:
Tri nové Jednoty boli prijaté do EBF

Helari Puu (Estónsko) sa stal novým prezidentom
európskych baptistov


P r a h a – Na výročnom stretnutí generálneho zhromaždenia, ktoré sa konalo v Prahe v dňoch 22. – 25. septembra 2005, Európska baptistická federácia (EBF) prijala troch nových členov a v súčasnosti je naväčšia vo svojej histórii. Väčšinou boli prijatí za plnoprávnych členov títo noví členovia: Švédske baptistické misijné hnutie „Interact“ (z Örebro) a malá Jednota baptistických zborov v Kosove. Baptistický zbor z irackého hlavného mesta Bagdadu sa stal pridruženým členom EBF.

Čítať ďalej...

BWA News, November 2005

BWA News, November 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

Prejav úcty Rose Parksovej
Harold A. Carter, st.

(Svetová baptistická aliancia sa pripája k miliónom ľudí, ktorí vzdávajú vďaku za život a službu Rosy Parksovej. Počas účasti na zhromaždení vďakyvzdania v novom “Shiloh Baptist Church”, ktorá sa uskutočnila 30. októbra v Baltimore, som bol pohnutý informáciami Dr. Harolda A. Cartera, st., keď hovoril o odkaze Rosy Parksovej. Dr. Carter prisľúbil, že tieto informácie napíše ako článok “Prejav úcty Rose Parksovej”, v ktorom popíše ako sa Božia milosť prejavovala v jej živote. Bol to život jednotlivca, ktorý má veľký vplyv na hnutie obrany ľudských práv po celom svete. Dr. Harold A. Carter je kazateľom nového “Shiloh Baptist Church” v Baltimore, v Marylande. Svoju službu začal ako spolupracovník Dr. Martina Luthera Kinga ml., v alabamskom baptistickom zbore v Montgomery na Dexter Avenue. Dr. Carter sa pripojil k modlitbám v rotunde amerického parlamentu. Tento “Prejav úcty” je pripomienkou všetkých Božích detí, pretože každý jednotlivec je dôležitý a to bez ohľadu na skutočnosti, v akých sa v živote nachádza. Boh môže každého použiť pre svoju slávu. Vďaka, Rosa Parksová! Denton Lotz)

Čítať ďalej...

BWA News, Marec 2006

BWA News, Marec 2006
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

Denton Lotz odchádza do dôchodku

Po osemnástich rokoch služby ako generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie a po dadsiatich šiestich rokoch zamestnania v celosvetovej Aliancii, Denton Lotz oznámil svoj odchod do dôchodku. Toto oznámenie predniesol 8. marca 2005 počas stretnutia výkonného výboru SBA vo Falls Church, vo Virgínii.

Čítať ďalej...

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk