Aktuality zo života cirkvi

Výsledky volieb do orgánov Rady BJB v SR - 28.5.2022

Vo voľbách do orgánov Rady Bratskej jednoty baptistov v SR na volebnej konferencie delegátov zborov BJB v SR konaných dňa 28. 5. 2022 v Banskej Bystrici boli zvolení:

Predseda Rady BJB v SR: Benjamin Uhrin

Podpredseda Rady BJB v SR: Zoltán Kakaš

Člen Rady za západnú oblasť: Darko Kraljik

Člen Rady za strednú oblasť: Pavol Šinko

Člen Rady za južnú oblasť: Martin Tobák

Člen Rady za severovýchodnú oblasť: Marek Sonoga

Člen kontrolno-rozhodcovskej komisie: Ján Szőllős

Členovia revíznej komisie:

Ľubomíra Kohútová
Liana Matušeková
Zdenko Podobný

V zmysle volebného poriadku sú zvolení do funkcií na štvorročné volebné obdobie.

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk