Aktuality zo života cirkvi

Svetový deň modlitieb baptistických žien 2021

Svetový deň modlitieb baptistických žien - 1. novembra 2021

Milé sestry,
prvý pondelok v novembri je „Modlitebným dňom baptistických žien“, keď sa všetky ženy baptistického sveta stretávajú na spoločných modlitbách.
Aj tento rok je pripravený materiál.

Prosíme vás, vyhraďte si čas, najlepšie v pondelok 1.11.2020. Samozrejme, môžete využiť aj iný pre vás vhodný deň.

Poteší nás, ak budeme mať od vás aj spätnú väzbu, ako ste prežili spoločné chvíle.

Pri tejto príležitosti by sme ako výbor rady zorganizovali aj online ZOOM stretnutie, na ktorom by sme sa mohli ako spoločenstvo sestier modliť. Toto stretnutie je plánované na sobotu 6.11.2021 o 18:00.
Link na Zoom stretnutie

Zvykom je vykonať na stretnutí aj zbierku (projekty sú uvedené v pomôcke), ktorú odošlite na ústredie Rady BJB, odkiaľ bude finančná podpora odoslaná vedeniu EBWU.

Všetkým vám prajeme Boží pokoj a Jeho prítomnosť na každý deň.

V láske Pána Ježiša
Výbor OS BJB

Materiály na Modlitebný deň baptistických žien 2021 (PDF)

 

Baptist World Alliance Women - Baptist Women's World Day of Prayer - November 1, 2021 (English)
bwna_day_of_prayer_logo

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk