Aktuality zo života cirkvi

Sociálno-misijný projekt BJB v SR na Ukrajine - Adventná zbierka 2019

Sociálno-misijný projekt BJB v SR na Ukrajine - Adventná zbierka 2019

Milí bratia a sestry,
stiahnite si prezentáciu https://www.baptist.sk/download/projekt_ukrajina_2017-2019.pptx s informáciou o aktivitách na Ukrajine, ktoré boli vykonané v uplynulých rokoch a financované aj z adventných zbierok zborov BJB.

Chceme vás zároveň povzbudiť, aby ste vo svojich zboroch použili túto prezentáciu a usporiadali adventnú zbierku pre pokračovanie aktivít na Ukrajine aj v tomto roku.

Adventnú zbierku zašlite na účet Rady Bjb: IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
v.s xxx21 ( xxx je číslo Vášho zboru )

Zároveň, ak máte túžbu nájsť partnerský zbor na Zakarpatskej Ukrajine, s ktorým by ste nadviazali  spoluprácu, radi vám pomôžeme pri nadviazaní kontaktu.

S pozdravom a prianím požehnaných adventných a sviatočných dní.
 
Ján Szőllős
podpredseda Rady BJB

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk