Aktuality zo života cirkvi

Sociálno-misijný projekt BJB v SR 2018-2020

Sociálno-misijný projekt BJB v SR 2018-2020

Kidesh, Ukrajina
ZSS Samaritán, Tekovské Lužany

Zámer: Pomôcť Baptistickému zboru v Kideshi na Ukrajine, aby mohli Božiu lásku prezentovať tým najzraniteľnejším: opusteným, zanedbaným deťom pomocou „chleba a ryby” a pomôcť zariadeniu Samaritán v Tekovských Lužanoch, aby mohli skvalitňovať život starým, nevládnym ľuďom, našim bratom a sestrám na Slovensku.

Zbierku je potrebné poslať na bežný účet BJB vo VÚB

IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655

VS: xxx21 - zbierka pre Ukrajinu, xxx22 - zbierka pre ZSS Samaritán
xxx je číslo zboru podľa platného číselníka zborov.

 

Koordinátor projektu
Rada BJB v SR – Tibor Bánsky

Doba trvania projektu
3 roky.

I. Popis projektu chleba a ryby
Zabezpečenie teplého obeda pre opustené, zanedbané deti počas roka. V meste Kidesh na Ukrajine Baptistický zbor pracuje s deťmi. Organizovali už pre nich rôzne tábory, pomocou Hungarian Baptist Aid rozdávali potraviny. Z vlastných síl nevedia celoročne pomáhať deťom so stravovaním. Vláda zrušila školské stravovanie v roku 2016.
Preto od septembra 2017 začínajú svoj projekt: družina po škole. V zborových priestoroch  chcú deťom opusteným, zanedbaným ponúknuť teplé jedlo počas celého roka, napísať s nimi domáce úlohy, doučovať z rôznych predmetov, svedčiť o láske Božej. Jedná sa o 10 detí o ktorých chcú od septembra sústavne sa starať. V krajnom  prípade môže sa jednať o 15 detí. Peniaze na prvé dva mesiace už majú zabezpečené. Traja ľudia (manželka kazateľa, a misionársky manželský pár) budú aktívne zapojení zo zboru do projektu, okrem dobrovoľníkov, ktorí budú variť obedy. Zabezpečenie obeda pre jedno dieťa na deň je 1 až 2 eur podľa toho čo sa bude variť.

Formy pomoci
Finančná zbierka v zboroch BJB v adventnom období pre projekt: družina po škole. Projekt bude podporený tak aby 10 detí malo zabezpečený obed na rok.
Zbierka trvanlivých jedál.
Dobrovoľníci z našich zborov môžu pomáhať priamo na mieste na krátkodobých misijných cestách v spolupráci so zborom v Kideshi napĺňať ich zámer.

II. Popis projektu Samaritán:
Skvalitnenie života klientov zariadenia Samaritán v Tekovských Lužanoch.
Samaritán sa nachádza v Tekovských Lužanoch. Už 25 rokov pomáha svojimi službami starým,  nevládnym aj z radu BJB z celého Slovenska. V súčastnosti kapacita zariadenia je 40, momentálne počet klientov je 44. Zariadenie má 18 platených pracovníkov a dobrovoľníkov – aj z radu nášho zboru - , ktorí pomáhajú pri skvalitňovaní života klientov zariadenia.
 
Spôsob pomoci pre skvalitnenie života klientov zariadenia Samaritán v Tekovských Lužanoch
Financovanie potrieb Samaritánu. Najsúrnejšie: klimatizácia, stropné ventilátory, päť polohovateľných relaxačných lehátok.
Ďalšie potreby: signalizačné zariadenia pre ležiacich na privolanie sestričky, nábytok, rekonštrukcia hygienického zariadenia (záchod, sprchy), posilňovacie zariadenie, biolampa, účasť na kultúrnych podujatiach...

Formy pomoci
Finančná zbierka v zboroch BJB v adventnom období pre Samaritán v Tekovských Lužanoch.
Vecné dary.
Dobrovoľníci z našich zborov môžu pomáhať priamo na mieste napr.:pri oprave budovy, jednotlivci a skupiny môžu prísť na návštevu s programom povzbudiť klientov...

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk