Aktuality zo života cirkvi

Misijno-sociálny projekt BJB v SR na Ukrajine

Misijno-sociálny projekt BJB v SR na Ukrajine v Gruševe, Jablunivke a Mukačeve

Adventná zbierka 2014 na pokrytie potrieb osvojených detí v troch rodinách v Gruševe a Jablunivke a Mukačeve v rámci trojročného misijno-sociálneho projektu BJB v SR  na Ukrajine.

Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta. Jakub 1:27

 

Stiahnite si video: http://www.baptist.sk/download/video/1029_ukrajina.mp4

Aktuálne potreby podporovaných rodín:

  • modlitby za silu a vytrvalosť v službe
  • výmena starej Lady za 9-miestne auto
  • spolufinancovanie skvalitnenia bývania detí
  • finančná podpora vzdelávania detí

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk