Aktuality zo života cirkvi

Inštitút TCM International

Inštitút TCM International, Heiligenkreuz, Rakúsko

Vzdelávacie kurzy

  • Týždenné kurzy v Českej Republike
  • Desaťdňové kurzy v Heiligenkreuz, Rakúsko

Informácie-pdf

Týdenní kurzy v České Republice

Misie v Novém zákoně: Ježíš a Dvanáct

14. – 18. února 2011. Vyučující: Dr. Peter Penner

Kurz nabízí detailní studium misie Ježíše Krista a dvanácti učedníků, tak jak je zachycena v jednotlivých evangeliích a Skutcích. Dává porozumět geografickému, historickému, náboženskému, filozofickému a politickému klimatu prvního století. Přináší praktické pohledy a aplikace pro misii v dnešní době.

Mezikulturní studia

2. – 5. května 2011. Vyučující: Dr. Mihai Malancea

V dnešním světě dochází k stále většímu setkávání a prolínání různých kultur, z nichž každá má své hodnoty a způsob života. Tento kurz je zvláště vhodný pro ty, kteří chtějí porozumět a pochopit rozdíly mezi různými kulturami, aby byli schopni lépe komunikovat zvěst evangelia Ježíše Krista při práci s různými skupinami u nás i v zahraničí. Vyučující má bohaté zkušenosti z misie v cizím kulturním prostředí.

Teologie a praxe duchovní služby

8. – 12. srpna 2011. Vyučující: Chuck Sackett

Tento kurz je zaměřen na duchovní službu v místním sboru ve světle biblického učení. Kurzem se prolíná téma vnitřních postojů služebníka. Otevírají se otázky související s životem místního sboru, jeho duchovního růstu, budování jednotlivců ve víře i službě, rozvíjení schopnosti vést druhé atd. Vhodné pro kazatele, duchovní správce, vedoucí služeb, starší sboru, studenty, kteří se připravují na kazatelskou službu apod.

  • Uvedené vzdělávací kurzy se konají v prostorách sborového domu Sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 20. Trvají od pondělí do pátku a zahrnují 7 vyučovacích hodin denně.
  • Poplatek za kurz: 400,- Kč (zahrnuje vyučování a stravu).
  • Ubytování zajišťujeme podle zájmu účastníků.

Desetidenní kurzy v Heiligenkreuz, Rakousko

Dějiny křesťanského učení II.

28. března – 7. dubna 2011. Vyučující: Dr. Otniel Bunaciu

Předmět se zaměřuje na vývoj křesťanské teologie a učení od protestantské reformace v 16. století do současnosti. Výklad je členěn historicky i tematicky. Důraz bude kladen na články učení, které mají zvláštní význam pro duchovní orientaci studentů.

  • Kurzy se konají v Institutu TCMI v Heiligenkreuz nedaleko Vídně.
  • Díky podpoře křesťanů ze Západu je vybírán pouze účastnický poplatek ve výši € 20.

Institut TCMI (Training Christians for Ministry = Příprava křesťanů ke službě)

Již 20 let připravuje křesťany z mnoha zemí Evropy a střední Asie pro službu v církvi i ve společnosti. Nabízí programy Master of Arts (MA) a Master of Divinity (MDiv), akreditované v USA, a program Certifikát. Studium probíhá formou intenzivních kurzů přímo v rakouském Heiligenkreuz a v dalších deseti zemích. Web: www.tcmi.eu

Nabízené kurzy jsou součástí studijních programů Institutu TCMI a proto jsou na prvním místě určeny zapsaným studentům Institutu. Institut však nabízí dalším zájemcům možnost zúčastnit se jednorázově kurzu jako posluchač (bez zkoušek, úkolů a získání kreditů). Výuka probíhá v angličtině, uvedené kurzy jsou překládány do češtiny. Možnost přihlásit se končí při naplnění kurzu (kapacita je omezená) nebo nejpozději měsíc před jeho začátkem.

Více informací a přihlášky:

Pavel Coufal, Smetanova 20, 602 00 Brno. Mobil: 774 806 680. Tel: 541 210 265. E-mail: coufalp(@)email.cz

PS: Připomínáme, že je možné zúčastnit se kurzu v Heiligenkreuz jako posluchač jen jednou. Zájemci o pravidelné vzdělávání se mohou zapsat jako řádní studenti.

Prihlásiť sa možete e-mailom, alebo telefonicky:

Ján Szőllős
e-mail: paliady(@)baptist.sk
Mobil:0903 226 753
Tel: 02/207 00 307

Alebo priamo Pavlovi Coufalovi do Brna.

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk