Aktuality zo života cirkvi

Svetová aliancia baptistov zorganizovala banket zameraný na ľudské práva

Svetová aliancia baptistov (SBA) zorganizovala 28. februára 2009 banket pod názvom "Okno do sveta". Banket sa konal v USA, v štáte Virginia, v meste Arlington, ktoré je neďaleko Washingtonu. Bolo to v hoteli Sheraton National s témou "Nech sa spravodlivosť valí ako vody" a zameraný bol na ľudské práva a slobodu vierovyznania. Generálne zhromaždenie SBA sa v júli 2008 rozhodlo, že bude vytvorené nové "Oddelenie pre slobodu a spravodlivosť", ktoré sa má zaoberať problematikou ochrany ľudských práv a náboženskej slobody.

Samotná kancelária oddelenia bola otvorená 1. septembra 2008. Hlavným rečníkom na bankete bol Tony Campolo, profesor vo výslužbe z Eastern University v Pennsylvanii a zakladateľ Evanjelikálnej asociácie pre propagáciu a výchovu. Je to organizácia, ktorá sa usiluje o rozvoj škôl a sociálnych programov v niekoľkých krajinách tretieho sveta a v mestách Severnej Ameriky. Na bankete zneli spevy spevokolu z baptistického zboru Shiloh z Washingtonu, Detského zboru z Južnej Kóree a sopranistky Yooran Anna Lee, ktorá vyučuje na Univerzite Liberty vo Virginii hudbu. Na bankete sa zúčastnil prezident SBA David Coffey a generálny tajomník SBA Neville Callam. Modlili sa na ňom zástupcovia baptistov z rôznych končín sveta, vrátane regionálnych tajomníkov z Afriky, Ázie, Európy a Latinskej Ameriky.
 
www.bwanet.org preklad Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk