Aktuality zo života cirkvi

Začala sa „online registrácia“ na Svetový baptistický kongres 2010

Svetová baptistická aliancia spustila "online registráciu" na 20. – ty Svetový kongres baptistov, ktorý sa v roku 2010 uskutoční na Havajských ostrovoch, v hlavnom meste Honolulu. "Online registráciu" je možné uskutočniť cez webovú stránku www.bwacongress2010.org. Každý človek, ktorý sa plánuje zúčastniť Kongresu, musí byť zaregistrovaný. Online registrácia bude uzatvorená 30. júna 2010. Na podujatí sa môžu zúčastniť spevokoly a tanečné skupiny z rôznych končín sveta. Kongres bude veľkým medzinárodným stretnutím baptistov a organizovaný býva raz za päť rokov. Uskutoční sa v termíne od 28. júla do 1. augusta 2010 v Havajskom spoločenskom centre v Honolulu. Téma Kongresu - „Počúvaj Ducha“, bude rozvíjaná cez oslavné bohoslužby, biblické uvažovanie, ale aj cez rôzne umelecké žánre.

Účastníci Kongresu budú pod vplyvom havajskej hudby, havajskej kultúry, ale aj pod vplyvom rozšíreného pozdravu „Aloha“, ktorý má rôzne významy. V hlavných zhromaždeniach budú používané viaceré jazyky, hudba z rôznych končín sveta, rečníci, ktorí reprezentujú rôzne oblasti a účastníci budú tiež pod vplyvom rôznych obrazov zo sveta. Registrácia bude môcť byť uskutočnená aj prostredníctvom bežnej pošty. Tlačivá pre registráciu sú dostupné na kongresovej webovej stránke.
 
www.bwanet.org preklad Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk