Aktuality zo života cirkvi

Amsterdam 400

Amsterdam 400

Na začiatku 17. storočia sa skupina náboženských utečencov z Anglicka stretávala v zadnej miestnosti amsterdamskej pekárne, aby sa spolu modlili a aby spoločne študovali Bibliu. V roku 1609 táto skupina sformovala tzv. “Základné presvedčenie baptistov”, v ktorom zdôraznila potrebu cirkvi skutočných veriacich, ktorí by neboli závislí na štátnej kontrole a praktizovali by krst veriacich. Z týchto neveľkých začiatkov sa baptisti rozšírili cez Anglicko, Severnú Ameriku, Európu aj na iné miesta a stali sa celosvetovým hnutím s počtom členov okolo 100 miliónov v súčasnosti.

Európski baptisti oslávia toto významné 400 ročné jubileum v Amsterdame, od 24. do 26. júla 2009 v skvostnom areáli RAI Centre v Amsterdame. Baptisti pri tejto slávnostnej príležitosti nechcú iba oprášiť svoje historické začiatky, ale chcú postrehnúť aj to, ako ich Boh volá pre budúcnosť. Chcú byť podobnými, ako bola malá skupina veriacich v roku 1609, chcú čeliť výzve, “aby boli iní, ako sú ostatní”. Chcú sa postaviť tvárou v tvár výzvam dnešnej sekularizovanej spoločnosti ako “skutočne veriaci kresťania”.

Konferencia “The Amsterdam 400” poskytuje unikátnu príležitosť pre rodinu EBF, aby sa v hojnejšom počte stretla po prvý raz od roku 1994. Zabezpečení sú inšpiratívni rečníci, ktorí chcú načrtnúť prieskum začiatkov baptistov, ale rovnako aj navrhnúť víziu Európskej baptistickej federácie (EBF) pre budúcnosť. Veríme, že toto všetko sa uskutoční v kontexte sviežej oslavy Boha, a takýmto spôsobom bude tiež predstavená rozmanitosť rôznych tradícií oslavy Boha v rámci EBF. Konferencia “The Amsterdam 400” ponúkne návštevníkom rôzne semináre, hudbu drámu a iné umenie. Témy, na ktoré sa chceme spoločne zamerať, poskytnú priestor na neformálnu konverzáciu a na výmenu skúseností v oblasti misie, slobody vierovyznania a obrany ľudských práv, v oblasti teologickej výchovy a baptistickej histórie.

Uvítame tiež najmä rodiny s malými deťmi do 12 rokov, pre ktoré bude zabezpečený samostatný program.

Ďalšie informácie v anglickom jazyku sú dostupné na webovej stránke: http://www.amsterdam400.org/

Preklad Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk