Aktuality zo života cirkvi

4. máj 2008 - deň Svetovej baptistickej aliancie

4. máj 2008 je deň Svetovej baptistickej aliancie

Prosíme komunitu Svetovej baptistickej aliancie (SBA),
aby si aj v tomto roku, 4.mája 2008, pripomenula deň SBA.

Už každoročne, si baptisti z celého svet a určili zvláštnu nedeľu, aby si navzájom pripomenuli rozsiahle „Kristovo telo“ a aby sa za seba navzájom modlili. Aj tento rok vás prosíme, aby ste sa modlili k Bohu, aby požehnal baptistov, nech sú kdekoľvek, aby tak oslávili Ježiša Krista.

Počas tejto nedele nabádame baptistov po celom svete aby vykonali zvláštne zbierky na podporu služieb SBA.

Po celom svete je okolo 200 000 baptistických zborov a približne 200 konvencií a Jednôt v 130 krajinách, ktorí sú členmi Svetovej baptistickej aliancie. SBA existuje preto, aby napomáhala k spájaniu baptistov do efektívnejšej služby.

SBA zjednocuje baptistov po celom svete
- ...a zabezpečuje finančnú asistenciu pre baptistických vodcov z krajín „tretieho sveta“.
- ...a finančne podporuje regionálne spoločenstvá v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike.
- ...a po celom svete vytvára sieť baptistických vodcov.

SBA reaguje na potreby ľudí:
- Zabezpečuje podporu pre dcérsku organizáciu SBA – „Svetovú baptistickú pomoc“.
- Vytvára fondy pre humanitárnu pomoc pri nešťastiach a živelných katastrofách, alebo vo vojnách.
- Nabáda baptistov po celom svete k súcitu k snahám o nakŕmenie núdznych.

SBA sa snaží o ochranu ľudských práv:
- Pomáha baptistom po celom svete ochraňovať náboženskú slobodu.
- Zabezpečuje finančné fondy pre tímy zmierenia a pre mierové tímy.
- V OSN a vo Svetových konferenciách zabezpečuje reprezentáciu SBA

SBA povzbudzuje teologickú reflexiu, ktorá reaguje na rôzne podnety:
- Zabezpečuje podporu 10 medzinárodných komisií a pracovných skupín.
- Každý piaty rok zabezpečuje stretnutia teologických výchovných pracovníkov.

Z http://www.bwanet.org/ preložil Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk