Aktuality zo života cirkvi

Európski baptisti majú nového predsedu

Európski baptisti majú nového predsedu

Európska baptistická federácia (EBF), organizácia, ktorá zastrešuje 800 000 baptistov po celej Európe a na Strednom východe, má nového predsedu. Je ním 47 ročný Toma Magda. Magda je tiež predsedom Chorvátskej jednoty baptistov. Do služby bol uvedený modlitbami a požehnaním na záverečnom stretnutí Koncilu EBF, ktorý sa konal koncom septembra v Budapešti.

Po svojich štúdiách teológie v Osijeku, kde študoval spoločne so svojou manželkou Xéniou, slúžil 17 rokov ako oblastný pastor regiónu Osijek. Od roku 2003 je hlavným pastorom centra v Čakovci. Pri rozhovore s redaktorom European Baptist Press Service (EBPS) uviedol, že baptistické zbory v bývalej Juhoslávii zaznamenali počas civilných vojen rapídny rast. V súčasnosti už rast nie je taký veľký, v Chorvátskej jednote baptistov však rast neustal. Keď sa začala demokratizácia krajiny, v krajine bolo 27 baptistických zborov s celkovým počtom členov 1000. V súčasnosti je tam 52 zborov s počtom členov 2000. Materializmus a sekularizácia sú v súčasnosti pre konzervatívnych evanjelikálov v Chorvátsku novou výzvou. Pri svojej vstupnej reči, ako predseda EBF Magda pozýval k bezpodmienečnej viere v Ježiša Krista. Až potom budú môcť baptisti vykonať skutočne mnoho. Medzi iným tiež spomenul program domorodých misionárov, ktorý sa v Európe, v EBF začal rozvíjať pred piatimi rokmi. Naštartovaný bol štyrmi misijnými pracovníkmi v Moldavsku a v súčasnosti sa na ňom podieľa 60 misijných pracovníkov v mnohých európskych krajinách. „Rescue24“, program pomoci v nebezpečenstve, ktorý je sponzorovaný Maďarskou baptistickou pomocou, organizáciou Maďarskej jednoty baptistov, označil ako jeden z najúspešnejších a najúčinnejších tímov na svete. Sto päťdesiat delegátov koncilu v Budapešti prijalo rezolúciu, ktorou pozývajú baptistov, aby spoločne s inými kresťanskými organizáciami pre náboženskú slobodu zviedli o túto slobodu skutočný zápas a rovnako aj zápas na ochranu ľudských práv. Tento zápas zahŕňa aj právo prestupu do inej cirkvi bez ďalšieho nežiaduceho zasahovania. Výbor EBF pre komunikáciu predstavil nový internetový portál: „http://www.staywithbaptists.com/”. Má to byť platforma pre baptistov a členov iných denominácií, ktorí to pokladajú za dôležité byť pri svojich pracovných cestách ubytovaní v baptistických hoteloch, konferenčných a rekreačných centrách, alebo v baptistických domácnostiach. Podľa zakladateľa portálu, Holanďana Gerta Vernhouta je umiestnenie informácií na tento portál bez poplatkov.


Z http://www.ebf.org/ preložil Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk