Aktuality zo života cirkvi

BWA News, September 2005

BWA News, September 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

VĎAKA BOHU ZA VÍŤAZSTVO V BIRMINGHAME!

Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1 Kor 15, 57

Tisíce baptistov z celého sveta prežili víťazstvo spasenia Ježiša Krista prostredníctvom Živej vody, pri príležitosti jubilejného kongresu SBA v anglickom Birminghame. Do Anglicka cestovalo okolo 13 000 delegátov z viac ako 100 krajín a v dňoch 27. – 31. júla 2005 zakúsili radosť pri oslavách svetového kongresu baptistov.

Je toho mnoho, za čo sme vďační Bohu:

1. Bohu patrí vďaka za milosť pri cestovaní a za bezpečie počas pobytu v Anglicku. Približne týždeň pred odchodom do Anglicka bol uskutočnený strašný bombový útok v londýnskom metre. Vznikali mnohé otázky a samozrejme vznikla veľká starosť o bezpečie. Otázky vznikali najmä o tom, či by nemal byť zrušený celý kongres. Prinúti strach mnohých delegátov k tomu, aby zrušili svoj výlet? Bude kongresové centrum bezpečné? Bude bezpečná aj športová hala, „Indoor Arena“? Sme veľmi vďační, že počas celého kongresu neboli problémy s bezpečnosťou. Každý z nás mohol oslavovať sto ročné narodeniny SBA s radosťou a bez strachu. Ďakujem všetkým delegátom, ktorí aj za cenu veľkých obetí prišli, aby tak preukázali solidaritu s tými, ktorí vo svete trpia. Naozaj, vďaka patrí Bohu!

2. Vďaka patrí Bohu aj za to, že sa nám podarilo nájsť ubytovanie pre všetkých. Aj napriek tomu, že okolo 700 ľudí nemalo ubytovanie ani na prvú noc, boli sme schopní nájsť ubytovanie v domácnostiach, zboroch a na univerzite, pre všetkých delegátov. Napriek tomu, že za tieto dodatočné potreby ubytovania sme museli zaplatiť 150 000 dolárov, radujeme sa, že sme splniť požiadavky a mohli sme nájsť adekvátne ubytovanie. Vďaka patrí delegátom, že bohatou zbierkou sme mohli pokryť časť potrebných rozdielov, ale vďaka patrí najmä Bohu!

3. Vďaka Bohu patrí aj za Jednotu baptistov Veľkej Británie, za ich výborné prípravy a srdce pre službu. Okolo tisíc dobrovoľníkov slúžilo baptistom príkladnou dobrotou a milosťou. Vari každý z delegátov vyjadril svoju vďačnosť úžasnej organizácii a tímovej práci britských baptistov. Posdieľali sa na registrácii, na praktickej pomoci, na vykonávaní dobrovoľných zbierok, na prvej pomoci, britskí baptisti boli vždy pripravení pomôcť. Nedostatok priestoru nám neumožňuje vymenovať všetkých kľúčových ľudí, ktorí boli zahrnutí do celej administratívnej práci, ktorej sme museli čeliť. Technický tím si zasluhuje špeciálnu zmienku. Ľudia z celého sveta sa divili profesionálnej práci so zvukom a svetlom, za vytváranie okúzľujúcich obrazov a za poriadok pri uctievaní.

Vďaka Bohu patrí aj za zamestnancov SBA, ktorí dlhé hodiny pracovali na všetkých aspektoch kongresového života. Boh obdaril SBA výbornou prácou výkonného výboru SBA a celého podporného tímu. Naozaj patrí Bohu vďaka za všetkých, ktorí venovali toľko času a energie, aby urobili tento kongres možným.

4. Bohu patrí vďaka aj za Medzinárodný programový výbor, za jeho tímovú prácu, s ktorou pripravili tento výnimočný kongres. Od ranného štúdia Biblie, cez popoludňajšie skupiny s určitým zameraním až po večerné plenárne stretnutia, všetko to tvorilo prúd nezabudnuteľných duchovných momentov a mnohí ľudia prehlásili, že prežili nádherné chvíle. V celom programe sa prejavilo veľké spektrum baptistického života. Hudobné skupiny boli výnimočné, rečníci výborní, a hudba bola požehnanou skúsenosťou. Uctievanie bolo skutočnou príležitosťou pre oslavu. Bohu patrí vďaka za všetku prácu plánovacích skupín, prostredníctvom ktorej umožnili, že celý kongres sa mohol uskutočniť.

5. Bohu patrí vďaka aj za jednotu, ktorú sme prežívali. Viacerí baptistickí vydavatelia hovorili o úžasnom duch spolupráce, ktorú prežili v Birminghame. Niektorí dokonca hovorili, že ich skúsenosti sú už akousi „predchuťou nebies“.

Asi najkrajšou skúsenosťou jednoty a sústredenia na uctievanie Boha bola záverečná služba spojených spevokolov, keď spievali „Halleluja“! Celá aréna burácala radosťou a spontánnosťou, každý stál a pripojil sa k mohutnému spevu na oslavu nášho Pána Ježiša Krista. Skutočne, to bol hlavný zámer celého kongresu, vyzdvihnúť Ježiša Krista, živú vodu pre celé ľudstvo!

6. Vďaka patrí Bohu aj za Billy Kima a Davida Coffeyho! Posledných päť rokov sa Billy Kim neúnavne snažil o jednotu v rodine SBA. Jeho veľké srdce a duch pre evanjelizáciu a jeho súcit pôsobili počas posledných päť rokov ovlažujúco a pozitívne v živote celej SBA. „Kabát zodpovednosti“ teraz pripadol nastupujúcemu Davidovi Coffeymu. Jeho výnimočné schopnosti pri vedení britských tímov, boli počas kongresu zjavné každému. Do organizačných štruktúr Jednoty baptistov vo Veľkej Británii priniesol nový život. V tomto zvláštnom čase, keď je potrebné čeliť výzvam 21. storočia, prináša podnety pre zmeny vo vodcovstve. Boh požehnal SBA novým prezidentom, ktorý má vízie a ktorý povzbudzuje vodcov SBA ku konaniu všetkého potrebného.

Skutočne, vďaka buď Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista!

HURIKÁN KATRINA

Baptist World Aid (BWAid), ktorá je podpornou organizáciou Svetovej baptistickej aliancie (SBA), prijíma finančnú podporu, aby mohla vytvárať podmienky pre zmiernenie utrpenia vzniknutého po hurikáne Katrina.

Národná a štátna Baptistická pomoc v spolupráci s Červeným krížom, Armádou spásy, Federálnou agentúrou pre organizovanie pomoci (FEMA) a inými organizáciami, hľadajú možnosti ako pomôcť v zasiahnutých oblastiach. Tímy trénovaných dobrovoľníkov sa obyčajne sústreďujú na zabezpečovanie jedla a vody pre tých, ktorí trpia zásahom rôznych pohrôm. Mnohé tímy potom ostávajú na mieste, aby potom pomáhali pri odstraňovaní následkov a pri rekonštrukčných prácach.

Na obed, 30. augusta 2005 Štátna konvencia Severnej Karolíny poslala do Meridianu, v štáte Mississippi pomocné tímy s potravinami. Podobná „Jednotky“ s potravinami odišla z Virgínie do Vicksburgu, tiež v štáte Mississippi. Sprevádzali ich aj poradcovia a tímy s pracovnými stanicami pre čistenie vody. Cooperative Baptist Fellowship má tiež pripravené tímy, ktoré sú ochotné odísť všade tam, kde ich o to požiadajú. Americkí baptistickí muži majú tiež pripravené svoje kamióny na „pomoc pri prírodných nešťastiach“.

„To, čo je najviac potrebné, sú však peniaze!“, zdoraznil riaditeľ BWAid, Paul Montacute. K tomu sa tiež pripájajú všetky agentúry. „Chceli by sme zabrániť návalovému prísunu nevhodných vecí!“

Finančná podpora by mala byť označená ako „Hurricane Katrina Relief“ a zaslaná pre BWAid. Svoju podporu môžete darovať aj „on line“, cez internet, na adrese www.bwanet.org


PRÍRODNÉ NEŠŤASTIA V MUMBAI (BOMBAY) A V NIGERI

Mumbai (Bombay) - India

Bombay (India) a Niger sú sužované rozsiahlymi prírodnými nešťastiami a preto BWAid, ako pomocná organizácia SBA, rozvíja svoju asistenciu na podporu týchto oblastí.

V Bombay boli obrovské návaly dažďa, kde počas 24 hodín napršalo asi 1 m vody a zdevastovalo to životné podmienky mnohých rodín.

Baptistická spoločnosť Maharastra, v ktorej je okolo 70 zborov so 7 000 členmi, oznamuje, že približne 212 rodín zo siedmich zborov potrebuje naliehavú pomoc. Madrace, prikrývky, vankúše, riady a potraviny sú dodávané prostredníctvom BWAid a to v hodnote 7500 dolárov. BWAid povzbudzuje baptistickú spoločnosť, aby pomoc distribuovali aj tým, ktorí nie sú členmi niektorého zboru.

Niger

Baptisti z celého sveta so zármutkom prijímajú správy a obrázky z Nigeru, kde tiež pôsobí BWAid, aby pomohla preklenúť túto ťaživú situáciu. V BWA nie je členom žiadna baptistická organizácia z Nigeru a tak BWAid spolupracuje s inými kresťanskými skupinami ako ACT International, alebo CARE.

Finančná a iná podpora môže byť zasielaná na BWAid, alebo cez internet na adresu: www.bwanet.org/bwaid.

1. Bombay - povodne
2. Niger - obrovské sucho
3. BWAid - celková pomoc pri nešťastiach


KONGRES PRI PRÍLEŽITOSTI STOROČNICE SBA BOL ÚSPEŠNÝ!

Predbežné hodnotenie registrácií na Svetovom kongrese baptistov, ktorý sa konal v dňoch 27. – 31. 7. 2005 v anglickom Birminghame ukazuje, že na Kongrese sa zúčastnilo 14 612 platiacich delegátov zo 112 krajín, čo bol druhý najvyšší počet po kongrese v Toronte v roku 1980, na ktorom sa zúčastnilo 20 275 delegátov. Toto číslo sa priblížilo k zámeru, aby sa kongrese zúčastnilo 15 000 delegátov, ale účasť približne 12 000 delegátov postihli aj vízové reštrikcie Veľkej Británie. Vysoká suma za víza postihla najmä afrických účastníkov, z ktorých bolo registrovaných 2 235, ale iba 594 mohlo prísť. Podľa očakávania, väčšina z nich, 177, prišla z Nigérie, z krajiny s najväčším počtom baptistov na africkom kontinente. Druhý najväčší počet, 92, bol z Južnej Afriky. Demokratická republika Congo zaregistrovala 539 delegátov, ale iba 52 z nich dostalo víza do Birminghamu.

Drvivá väčšina účastníkov prišla zo západného sveta, celkom 9 064, a ostatní boli z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky, z Karibskej oblasti a z Blízkeho východu. Z hostiteľskej krajiny sa zúčastnilo spolu s dobrovoľníkmi okolo 4 000 účastníkov. Zvyšok Európy poslal 1153... Nórsko, ako jeden z najmenších členov, poslalo skupinu 184 ľudí. Významný počet účastníkov, 87, prišiel zo Slovenska, krajiny jedného z najnovších členov s počtom členov 2050. Brazília, v ktorej je okolo pol milióna baptistov, poslala 271 účastníkov z Karibskej oblasti poslala Jamaica 174 z 236 účastníkov. Povšimnutia hodné reprezentácie prišli aj z Číny a piatich krajín Blízkeho Východu. S ľútosťou treba poznamenať, že z Haiti, kde je okolo 87 000 baptistov, ale veľká ekonomická nestabilita, prišiel iba jeden reprezentant.

Aj vtedy, keď sa radujeme z úspešného kongresu, pamätáme na tých ktorí trpia a nemohli sa zúčastniť.


NOVÍ ČLENOVIA SVETOVEJ BAPTISTICKEJ ALIANCIE

„The Baptist General Association of Virginia“ (BGAV) a „Baptist General Convention of Texas“ (BGCT), boli v priebehu kongresu SBA v anglickom Birminghame, v stredu 27. 7. 2005 prijatí za členov SBA. Baptistická cirkevná únia zo Stredoafrickej republiky bola tiež podmienečne prijatá za člena SBA.

Prijatie troch nových členov Svetovej baptistickej aliancie zvyšuje počet členov na 214, čo reprezentuje cca 35 miliónov pokrstených veriacich a spolu s rodinnými príslušníkmi okolo 100 miliónov ľudí.

SBA však rozšírila možnosti členstva aj na zbory, baptistické organizácie a jednotlivcov. (Viac detailov o možnosti členstva nájdete na webovej stránke www.bwanet.org).

John Upton, výkonný riaditeľ BGAV popísal toto zvolenie ako „historický moment“. Charles Wade, výkonný riaditeľ BGCT povedal: „Je to pre nás príležitosť byť priamo aktívni v SBA“. Obaja sa zhodli v názore, že toto rozhodnutie nenarúša ich denominačné vzťahy, ale „posilňuje dlhodobé vzťahy s SBA“.

Baptistická organizácia v Stredoafrickej republike začala svoju činnosť v roku 1995 a má 14 000 pokrstených členov v 60 zboroch, v ktorých je 48 kazateľov. Generálnym tajomníkom je Jean-Jaques Nimeziambi, evanjelista z Dekongo Baptist Church v Bangui.

Hoci ešte stále nie sú členmi Celoafrického baptistického spoločenstva (AABF), Alistair Brown, ktorý vedie výbor pre členstvo, oznámil, že generálny tajomník Frank Adams chce odporučiť túto organizáciu k prijatiu.

Ďalšie tri skupiny čakajú na odporučenie Výboru pre členstvo. Ich prijatie sa uskutoční po splnení všetkých podmienok.


ZAMESTNANCI SVETOVEJ BAPTISTICKEJ ALIANCIE

Dvaja noví členovia Výkonného výboru sa stávajú zamestnancami SBA. Je to Fausto Vasconcelos, kazateľ Prvého baptistického zboru v Rio de Janeiro z Brazílie, ako riaditeľ pre Evanjelizáciu, výchovu, štúdium a výskum. Nahradí Tonyho Cupita, ktorý odchádza do dôchodku. Ron Harris, z Bethel College zo St. Paul, Minnesoty, je novým riaditeľom vytvoreného oddelenia pre rozvoj, ktorý zároveň zahŕňa komunikácie a propagáciu. Beth Wright z Virginskeho McLean bude ako zástupca riaditeľa v tomto oddelení.

Generálny tajomník Lotz oznámil, že v minulom roku boli do funkcií zvolení títo pracovníci:
Emmett Dunn (Kongres a Oddelenie mládeže), Paul Montacute (Baptist World Aid), and Ellen Teague (Administratíva a Financie). Zamestnancami sú tiež šiesti regionálni tajomníci, ale aj výkonní pracovníci Oddelenia žien a mužov.

Generálne zhromaždenie prijalo správu z Výboru pre 21. storočie, ktorá je šúdiou o organizačných štruktúrach SBA. Práca bude v nasledujúcich piatich rokoch postupne uvádzaná do praxe.

Generálne zhromaždenie tiež prijalo zámer na zozbieranie 2, 5 milióna dolárov pre odstraňovanie následkov prírodných nešťastí vo svete, prostredníctvom BWAid.


DAVID COFFEY ZAČÍNA SVOJE PÔSOBENIE VO FUNKCII

David Coffey, nový prezident SBA oznámil termín svojho prvého pracovného stretnutia v Austrálii.

Coffey, ktorý ešte stále pôsobí aj ako generálny tajomník Jednoty baptistov vo Veľkej Británii a moderátor Slobodných cirkví v Spojenom kráľovstve, bude hlavným rečníkom na stretnutí Konvencie Queenslandských baptistov v Brisbane. Konvencia Queenslandských baptistov je časťou Jednoty baptistov Austrálie.

„Som poctený možnosťou služby na Konvencii Queenslandských baptistov pri ich jubilejných oslavách“, povedal Coffey, „a to nielen preto, že majú tesné kontakty s britskými baptistami už od samého začiatku práce baptistov v Queenslande.


Nová prezidentka žien

Zdravotná sestra a výchovná pracovníčka, ktorá zasvätila svoj život pre službu baptistickým ženám vo svojej vlasti, v Južnej Afrike, Dorothy Selebano, je novou prezidentkou oddelenia žien SBA.

Na Konferencii ženského vodcovstva SBA v Anglicku bola s výraznou podporou zvolená do tejto funkcie a prehlásila, že chce podporovať ženy v ich vodcovských úlohách, aby zistili že pre Boha sú užitočné a krásne.

Dorothy Selebano je držiteľkou bakalárskeho titulu v zdravotníctve, sociológii a teológii. Je akademickou poradkyňou Potchefstroomskej Univerzity a kresťanskej inštitúcie. V rokoch 1992-1997 Bola prezidentkou Únie žien Afriky a v posledných piatich rokoch bola viceprezidentkou oddelenia žien SBA.


VIDENIE NOVÝMI OČAMI

Na Konferencii ženského vodcovstva, ktorá sa uskutočnila v anglickom Birminghame v dňoch 23.-26. 7. 2005 na Univerzite Aston, sa zúčastnilo okolo 800 žien. Vo svojom vyhlásení naznačili, že sa chcú sami na seba pozerať s novými víziami, aby tak rozvíjali Bohom darované dary. V deklarácii z tejto konferencie s témou „Videnie novými očami“ zdôraznili že sú stvorené na Boží obraz, sú Božími dcérami a sú vyvolené k tomu, aby boli spoluvládkyňami Božieho kráľovstva. Spolu so svojimi rodinami a komunitami viery sú povolané k tomu, aby žili v „Božom šalome“, čo zahŕňa duchovný, fyzický, emocionálny a materiálny pokoj. Sú predurčené k tomu, aby jasnejšie videli holistické spasenie, ktoré ponúka Ježiš, spolu s výzvami k službe. Nebudú už viac vo svojich vlastných očiach samé seba ponižovať a zaviazali sa podporovať Božie biblické vízie. Svet ich donútil k tomu, aby išli až za svoje kultúrne limity a výzvy a to aj v tej nespravodlivosti a vykorisťovaniu, ktorými ženy tohoto sveta trpia.

“Chceme nazerať na všetky životy Kristovými očami pravdy, lásky, súcitu a víťazstva”. Úplny text je dostupný na webovej stránke SBA – oddelenie sestier www.bwanet.org/Women.


BANGLADÉŠSKE ZNEPOKOJENIE

Hoci zatiaľ ešte nedošlo k veľkým fyzickým stratám, akresťania a vodcovia v Bangladéši sä znepokojení signálmi, ktoré vyslali moslimskí militanti vedení zakázanou militantnou skupinou. V Bangladéši sa rozbehla séria bombových útokov, ktorá chce zastrašiť ľudí krajiny.

Dňa 17. augusta vybuchlo viac ako 400 bômb na rôznych verejných miestach krajiny. Hoci doteraz bomby neboli zamerané na baptistov, asi pred mesiacom, keď baptisti v Birminghame prežívali veľké oslavy, práve v tom čase bol zavraždený jeden z vedúcich pracovníkov Campus Crusade v Bangladéši.

Denton Lotz, generálny tajomník, napísal byngladéšskym vodcom – Leovi Sarkarovi a Dennisovi Dattovi, aby tak vyjadril znepokojenie nad týmito teroristickými akciami a aby ich uistil o neutíchajúcich modlitbách baptistov z celého sveta.


CENA ZA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV

Lauran Bethell je známou priekopníčkou v zápase proti detskej prostitúcii v thajskom Chiamg Mai a v súčasnosti žije v Prahe. Nedávno prevzala tretiu cenu SBA za ochranu ľudských práv.

Lauran Bethell je americkou misionárkou, a prvou ženaou, ktorá bola takto poctená. V Chiang Mai, v Thajsku, založila “Kresťanské misijné centrum Nový život”, ktoré povzbudzuje bývalé prostitútky, aby našli novú nádej v Ježišovi Kristovi. Jej práca bola v Thajsku nadšene prijatá a to najmä odvtedy, ako prvá dáma USA, Hilary Clinton navštívila krajinu. Odvtedy, ako žije v Prahe, začala prácu s východoeurópskymi ženami, ktoré sú obeťami štvrtí s červenými lampymi.

Cena jej bola odovzdaná prvým držiteľom ceny SBA za ochranuľudských práv, Jimmy Carterom.


STREDOFILIPÍNSKA UNIVERZITA – 100 ROČNÁ!

Denton Lotz, generálny tajomník SBA sa v auguste zúčastnil na oslavách stého výročia Stredofilipínskej univerzity Ilo Ilo. Univerzita začala svoju činnosť v roku 1905, teda v tom istom roku, ako bola založená SBA. Vo svojej činnosti počíta s 13 000 – timi študentami a je jednou z najväčších baptistických univerzít na svete. Je súčasťou práce Konvencie filipínskych baptistických zborov, teda prvej Baptistickej konvencie v krajine, ktorá má 900 zborov a 200 000 pokrstených členov. Týchto 200 000 členov je súčasťou veľkej komunity, ktorá má spolu s rodinnými príslušníkmi okolo 500 000 ľudí a tejto komunite slúži 1 000 kazateľov. Oslavy storočnice Univerzity trvajú celý rok a vedie ich Edwin Lopez, bývalý generálny tajomník Ázijskej baptistickej federácie.


NOVINKY Z ESTÓNSKA

V júli tohoto roku bolo na výročnej konferencii baptistov v Estónsku pokrstených niekoľko ľudí. Podal o tom správu prezident Európskej baptistickej federácie (EBF) Billy Taranger, ktorý čoskoro opustí svoju prezidentskú funkciu. Počas tejto konferencie bol veľmi pestrý program – od klasických koncertov, cez detský spevokol, detské programy a mládežnícke programy počas večerov. Svedectvá a biblické študijné skupiny boli zamerané na tému “Pokoj a posvätenie”. O celom podujatí informovali miestna rozhlasová spoločnosť a tlač.

To, čo je najdôležitejšie, je informácia, že dvaja domáci misijní pracovníci začali svoju službu a to aj vďaka projektu EBF – “Domáci misijní pracovníci”. Obaja sa zamerajú na zakladanie zborov.

Pokrstených bolo 5 dievčat, dvaja chlapci a jedna 70 ročná sestra.

Helari Puu, estónsky baptistický kazateľ a bývalý predseda Jednoty evanjelických kresťanov baptistov v Estónsku, sa stáva novým prezidentom EBF.


NOVINKY Z KOSOVA

Baptistické zbory z Kosova si podali prihlášku do Európskej baptistickej federácie. Baptistický zbor v Rahoveci bol založený Elizou Durguti. Eliza, ktorá bola utečenkyňou počas vojny v Srbsku, hovorila o tom, akí sú chudobní a s akou naliehavosťou potrebujú potraviny. V jednu noc dostala od Boha víziu, v ktorej jej On sám poukázal na svoju starostlivosť. V tejto vízii tiež dostala pokyn, aby vo svojej krajine založila zbor. Táto vízia sa stala skutočnosoťu a v súčasnosti tento zbor pôsobí v dedine, kde žije väčšina moslomov.

V krajine sú ešte aj ďalšie dva zbory – “Nová nádej v Prištine” a “Baptistický zbor Sloboda v Gjakove”. Spoločne majú nádej, že aj toto malé spoločenstvo zborov sa môže stať členom EBF. V tejto veci sa už stretli aj s generálnym tajomníkom EBF, Tonym Peckom.


BAPTIST WORLD AID

V auguste 2005 BWAid pomohol týmto krajinám:

Afrika:
Rwanda UEBR, Znižovanie chudoby v 16 zboroch - $ 2,500
UEBR, Podpora pre siroty Nyantanga H.S. - $ 5,688
AEBR Relief Aid pre 3 Dištrikty provincie Kibungo - $ 13,547
Zambia Projekt “Voda” - $ 14,750
Ghana pre Gari Processing Factory Projekt - $ 5,000
Sudan – Pomoc utečencom - $ 16,500
Vdovy a siroty - $ 10,000
HIV/Aida - $ 13,230
Africa for Fulaa Lifeline International - $ 5,000
AABF Resolutions Peace Conference Report - $ 2,000
Smile Intl UK Computers pre Afriku - £ 4,000
Kongo Výchova zbedačených žien - $ 6,600

Asia:
Kampučia Budovanie studne - $ 6,000
Distribúcia ryže - $ 7,000
India pre čajovú plantáž - $ 15,000
Sri Lanka pre Tsunami Rehabilitation - $ 150,000
HBAid/SLBS Tsunami Rehabilitation - $ 145,000

Stredná Amerika:
Nicaragua pre Provadenic, General - $ 20,000
Provadenic Vehicle Project - $ 4,500

Európa:
Rusko HIV + domov pre deti - $ 6,000
Poľsko pre Barycz Kúrenie pre sirotínec - $ 5,000
Čečensko pre utečencov - $ 7,500
Belgicko pre Church Building Aid - $ 1,000

Stredný Východ:
Palestína pre Gaza Hunger - $ 3,457

Latinská Amerika:
Argentina Obedový program - $ 2,500.


KALENDÁR:

Október 2005 – Baptist World Aid Mesiac pre podporu hladných
Október 18-21, 2005 – SBA Konferencia Živá voda, St. Petersburg, Rusko
November 7, 2005 – Svetový deň modlitieb baptistických žien
December 11, 2005 – SBA – Deň ochrany ľudských práv

Generálne zhromaždenie SBA:
Júl 3-8, 2006 – Mexico City, Mexico
Júl 2-7, 2007 – Accra, Ghana
Júl 21-26, 2008 – Oblasť Stredozemného mora
Júl 6-11, 2009 – Amsterdam, Netherlands
Júl 30-August 3, 2010 – Kuala Lumpur, Malaysia

Výkonný výbor SBA:
Marec 6-9, 2006 – Falls Church, VA, USA
Marec 5-8, 2007 – Falls Church, VA, USA
Marec 3-6, 2008 – Falls Church, VA, USA
Marec 2-5, 2009 – Falls Church, VA, USA
March 8-10, 2010 – Falls Church, VA, USA
March 7-9, 2011 – Falls Church, VA, USA

Konferencie “Živá voda”
Apríl 20-23, 2006 -- Curitiba, Brazil
Október 23-27, 2006 -- Nairobi, Kenya
Máj 2-6, 2007 – Thailand
Január 2008 – USA
Jan/Feb, 2008 -- Kohima, India and Orissa, India

Svetový kongres baptistov:
Júl 28 - August 1, 2010 – 19. Svetový kongres baptistov, Honolulu, Hawaii

Svetová konferencia mládeže:
Júl 30 - August 3, 2008 – Leipzig, Germany

Prevzaté z http://www.bwanet.org/ preložil a spracoval: Pavel Kopčok

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk