Aktuality zo života cirkvi

BWA News, Máj 2005

BWA News, Máj 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

Svätý Duchu – príď!

15.5.2005 je nedeľou vyliatia Ducha svätého. Položme si však otázku – Mnohí baptisti oslávia prichádzajúceho Ducha svätého? Oslavujeme Vianoce, oslavujeme Veľkú noc, ale oslavujeme aj Zoslanie Ducha? Ak nie, tak prečo? Baptisti majú sklon odmietať „cirkevný rok“ so všetkými jeho oslavami. Čo to znamená nedeľa Epifánie, alebo nedeľa Trojice, alebo mnohé ďalšie cirkevné sviatky pre cirkev?

Cirkevný rok sa rozvíjal ako časť tradície prvotnej cirkvi. Jeho úlohou bolo, aby boli oslavované sviatky, alebo bola jeho úloha v oblasti výchovy. Mnohí vidiečania nedokázali čítať, alebo písať a tak sa Cirkevný rok stal pre cirkevných otcov „dôvodom pre vyučovanie“. Nedeľa zoslania Ducha svätého, po 50 dňoch od Veľkej noci sa stala nádhernou príležitosťou pre meditácie o Duchu svätom a o novom živote v Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal večne prítomným prostredníctvom toho istého Ducha.

Baptisti musia omnoho vážnejšie prijať doktrínu o Svätom Duchu. Pred niekoľkými rokmi som napísal úvodník s názvom: „Boja sa baptisti Ducha svätého?“ Pre niekoho sa to ohľadne mňa stalo priťažujúcou okolnosťou a pre iných zdrojom nedorozumenia. Ak ste však misionármi, alebo cestujete do zahraničia, kde sa kresťanská viera rozširuje ak divoký oheň, potom porozumiete, prečo musíme vziať vážnejšie učenie o Duchu svätom a prečo musíme byť otvorenejší hnutiu Ducha. Nedávno som sa vrátil z Nigérie. Bola to pre mňa úžasná radosť, že som sa smel zúčastniť jedného výročného zhromaždenia a oslavovania Krista s radosťou, spolu s inými 20 000-cimi veriacimi. Nigérijskí baptisti v súčasnosti nie sú v tomto smere ovplyvňovaní svojimi vodcami, ako to bolo v minulosti pri telesnom vyjadrovaní Ducha svätého. Bola to pre mňa úžasná skúsenosť, keď som v jednej chvíli počul, ako sa 20 000 ľudí naraz modlí. Bola to pre mňa radosť, keď som ich počul tlieskať a radostne spievať!

Boh požehnáva baptistické svedectvo v Nigérii. Zdá sa, že v Ogbomoso je baptistický zbor na každom kroku. Generálny tajomník, S.A.Ishola informoval, že v súčasnosti je v Nigérii 3 milióny pokrstených baptistov, ktorí spolu s príslušníkmi svojich rodín predstavujú komunitu 6 miliónov. Sú tam stovky baptistických základných škôl, deväť seminárov a biblických vysokých škôl a v nedávnej minulosti vznikla nová baptistická univerzita. Univerzita Bowe vznikla pred tromi rokmi a vtedy ju navštevovalo 500 študentov. Dnes už má 2 700 študenotov a v nasledujúcich dvoch rokoch má dosiahnuť počet 5 500 študentov. Od študentov sa očakáva, že od skorého rána sa zúčastnia na spoločných modlitebných stretnutiach. Posilňuje sa tak kresťanská morálna klíma. Túžia po tom aj mnohí rodičia, ktorí práve preto posielajú do tejto školy svojich študentov. Zo 4 000 každoročných záujemcov môže byť prijatých iba 1 000. Je skutočne zložité vysvetliť rast zborov v Nigérii a celej Afrike, ak by sme neuvažovali s prácou Ducha svätého!


Karl Barth pri svojich príhovoroch k väzňom zdôrazňoval skutočnosť, že ak do ľudských životov prichádza Kristova nádej, musia sa diať zmeny. Namiesto strachu sa v ľuďoch rozprestiera nádej. Namiesto hriechu je odpustenie, namiesto záhuby je milosť, namiesto hrobu je večný život, namiesto šancí je Božia vôľa! Duch svätý vždy poukazuje na Krista. Barth to zdoraznil takto: „Tam, kde človek rozumie Ježišovi Kristovi, tam už potom nie je malý ľudský duch, ale Duch svätý, ktorý mu dáva porozumenie a ktorý poskytol jeho duchu svedectvo. Je to práve zázrak Ducha svätého, ktorý sprítomňuje Ježiša Krista, ktorý jeho samého a jeho pravdu umiestňuje do centra pravdy, ktorý vždy ostáva pre teba pravdou, aplikovateľnou u teba a vo všetkých generáciách. My, cudzinci, my, vzdialení, sme sa mohli stať Božími služobníkmi! Kto by sa pritom neradoval? Kto by Ho neoslavoval?“

Skrze prácu Ducha svätého sa Kristus stáva centrom našich životov a centrom celej histórie. Ak mužovia a ženy vyjdú z tmy do tohto života, je tam radosť a smiech! Oslava Boha už nie je povinnosťou, ale je to čírou radosťou a prechádza až do extázy. To je nákazlivé. V moci Ducha svätého sa chudobní tohto sveta, beznádejní a vzdialení stávajú Božími deťmi, stávajú sa teraz ľuďmi nádeje!

Raz som sa v Brazílii stretol so starým mužom, ktorý mal vyleštené topánky. Opýtal som sa ho, ako sa má, a či práve ide do kostola. Akurát vtedy okolo prechádzal kamión. On mi odpovedal: „Niekedy sa cítim tak biedne, že by som sa najradšej hodil pod kamión, aby som zomrel!“ Potom mi s mnohými slzami hovoril o tom, ako jeho manželka zomrela a zanechala ho samého s tromi deťmi, 9, 7 a 5 ročnými. Oni boli vždy samé doma bez potravín, bez tečúcej vody a žili v biednej štvrti, v chatrči bez podlahy. Tento muž mi hovoril, že keď raz išiel na zhromaždenie, spievali v ňom pieseň: „Pane, chcem sa Ťa dotknúť!“ Starý muž pri tom plakal ešte viac a povedal: „To je niečo, po čom nesmierne túžim! Chcem sa dotknúť Boha!“

Duch svätý je Boh, ktorý prichádza do našich životov a dotýka sa nás radosťou a odpustením Jeho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. To je teda niečo k oslave! Preto je v južnej hemisfére taký fantastický rast zborov. Preto potrebujeme aj my otovriť svoje životy hnutiu Duchom svätým. Začnime teda oslavovať nedeľu zoslania Ducha a urobme ju príležitosťou k modlitbe za celosvetovú ale aj miestnu evanjelizáciu. Áno, „Duchu svätý, príď!“


Vasconcelos je novým riaditeľom SBA pre evanjelizáciu

Fausto Aguiar de Vasconcelos, hlavný kazateľ Prvého baptistického zboru v Rio de Janeiro, v Brazílii, bol pozvaný SBA (Svetovou baptistickou alianciou), aby sa počas nasledujúcich piatich rokov 2005 – 2010 stal novým riaditeľom oddelenia SBA pre evanjelizáciu, výchovu, štúdiá a výskum, a nahradil tak Tonyho Cupita z Austrálie, ktorý v júli odchádza do dôchodku.

„Je to pre mňa veľká radosť, keď môžem oznámiť, že SBA pozvala Fausta de Vasconcelos, aby sa stal novým riaditeľom pre evanjelizáciu a výchovu“, povedal Denton Lotz, generálny tajomník SBA. Pozvanie znamená, že ešte je potrebné schválenie Generálnym výborom, ktorý sa stretne 26. júla 2005 v Birminghame, v Anglicku.

„Napĺňa ma to úžasnou radosťou a pohnutím, že vo výkonnom výbore môžeme mať prvého človeka z Latinskej Ameriky, aby sa stal časťou tímu pre roky 2005 – 2010“, povedal Lotz.


Britskí baptisti sú na Kongres baptistov pripravení

Počas výročného stretnutia „Jednoty baptistov Veľkej Birtánie“ a „Baptistickej svetovej misie“, ktoré sa uskutočnilko v apríli 2005 nemohli odložiť bokom ani veľkú udalosť, ktorá sa v tomto roku udeje na britských ostrovoch: Svetový kongres baptistov pri príležitosti storočnice.

Výročného zhromaždenia sa kvôli Kongresu zúčastnil plný počet účastníkov a zhromaždenie trvalo namiesto obvyklých štyroch dní iba jeden deň. Uskutočnilo sa v jednom z objektov, v ktorom sa uskutoční aaj Kongres – v International Convention Center v anglickom Birminghame. Riaditeľ Kongresu, Emmet Dunn sa poponáhľal, aby účastníkom zhromaždenia porozprával o príprave Kongresu. Biskup Birminghamu, Dr. John Sentamu, vzbudil pozornosť vyhlásením: „Uvidíme sa v júli“.

Bola to snáď téma výročného zhromaždenia „Oslava rôznosti“, ktorá poukázala na to, na čo sa môžeme tešiť počas stretnutiua v júli 2005. „V Británii sa stretnú ľudia z 200 krajín, ktorí hovoria 300 jazykmi“, povedal David Coffey, generálny tajomník Britskej jednoty baptistov, ktorý je na Kongrese nominovaný na prezidenta SBA. „Nechceme na Kongrese SBA iba prehlasovať, že svet prichádza do Spojeného kráľovstva, ale chceme zdôrazniť, že svet je už tu a stal sa časťou Britskej baptistickej rodiny. Toto zhromaždenie je príležitosťou oslavovať našu rôznosť ešte predtým ako budeme oslavovať svetovú rôznosť počas Svetového kongresu baptistov v júli 2005“.

Na svetový kongres baptistov pri príležitosti storočnice, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. až 31. júla 2005 sa zaregistrovalo doteraz viac ako 9 000 ľudí.


Ďalšie informácie o konferencii „Kristus, živá voda“

Plány na usporiadanie strategickej konferencie „Kristus, živá voda“, ktorá sa uskutoční dňa 26. júla 2005 v Aston Conference Center v anglickom Birminghame, sa rozvíjajú sľubne, povedal koordináto projektu Tony Cupit. Tento program zdôrazňuje evanjelizáciu a vodcovstvo prostredníctvom SBA, na najbližších päť rokov.

Vo svojej správe z Austrálie Cupit hovorí, že očakáva účasť približne 300 ľudí, ktorí sa na tejto konferencii zúčastnia. „Každý rečník, každý vedi workshopov, každý, kto sa zúčastní na prezentácii, už poznajú svoju úlohu“, zdôraznil Cupit a pokračoval: „bolo vyvinuté maximálne úsilie na prípravu a náročnosť, aby sa toto stretnutie stalou inšpiratívnym“.

Ak chcete získať viac informácií o tejto udalosti, pozývame Vás, aby ste kontaktovali

Portugalskí baptisti o misii...

Téma: „Posilnenie misijnej práce“ – tvorila zančnú časť programu na 75. Výročnom zhromaždení portugalskej baptistickej konvencie, ktoré sa uskutočnilo 14. – 16. apríla 2005 v Pedro de Muel, severne od Lisabonu.

Čísla portugalských baptistov – 68 zborov, 52 kazateľov, 4 480 pokrstených veriacich, spolu s rodinnými príslušníkmi tvoria komunitu viac ako 10 000 ľudí.

Počas výročného zhromaždenia dospeli k nasledovným rozhodnutiam:
- Posilňovať misijnú prácu na Azorských ostrovoch
- Usidlenie portugalského misijného páru, ktorý by slúžil v misii na Azorských ostrovoch
- Zlepšiť partnerstvo s Angolskou baptistickou konvenciou, ktorá má v súčasnosti 35 000 členov
- Znovu vybudovať „Etunda Mission Station“, ktorá bola zničená počas občianskej vojny v Angole
- Pozmeniť dôrazy pri kresťanskej výchove, aby sa táto viac zameriavala na prípravu materiálov pre nedeľné školy a miestne zbory pri výchove žiakov od troch do šestnástich rokov.
- Zväčšiť podporu Baptistického seminára, ktorý má v súčasnosti 44 študentov

Generálny tajomník SBA, Denton Lotz, ktorý sa na výročnom zhromaždení zúčastnil, poznamenal, že Konvencia pre evanjelizáciu a misiu má pre krajinu veľkú vízie. „Hoci je krajina prevažne katolícka, portugalskí baptisti sa starajú o to, aby v krajine odznelo strategické svedectvo na univerzitách. Mnohé zbory majú rozšírenú sociálnu prácu, čo je kľúčovým momentom pre holistickú misiu pri zasahovaní chudobných“, poznamenal Lotz. Hoci sú portugalskí baptisti počtom malí, už v minulosti poslali misionárov do Mozambiku, kde je výsledkom práce pokrstenie 25 000 veriacich a do Angoly, kde bolo pokrstených 35 000 veriacich.


Misia v Južnej Afrike

„Baptistická misia v 21. storočí – volanie do akcie“, takéto heslo malo historické stretnutie SBA v anglickom Swanwicku, v roku 2003. Otvtedy viacerí baptistickí vodcovia rozvíjali snahy na rozšírenie myšlienky, aby sa kdekoľvek na svete usilovali o prijímanie a vysielanie misionárov.

Jedna následná konferencia „All Africa Baptist Fellowship“, sa uskutočnila 4. – 7. apríla 2005 V Južnej Afrike, v Johannesburgu. Na tejto konferencii sa zúčastnili Misijní riaditelia rôznych konvencií a Jedôt, spoločne s ich medzinárodnými patrnermi v Južnej Afrike. Témou konferencie bolo: „Partnerstvo v misii v postmodernej Afrike“.

Diskutované boli tieto predmety: Partnerstvo v misii v postmodernej Afrike, zasahovanie južnej Afriky pre Krista, výzvy, ktorým čelí moderná misia, misia a AIDS...

Účastníci prišli zo Zambie, Zimbabwe, Malawi, Južnej Afriky a USA. Jedným z kľúčových rečníkov bol aj Paul Montacute z Baptist World Aid. Účastníci súhlasili s povzbudzovaním juhoafrických baptistov, aby sa stali partnermi a posilňovali ich misijnú prácu. Medzi iným povzbudzovali založenie Juhoafrického baptistického obchodného spoločenstva k budovaniu kapacít a k rozširovaniu zdrojov. Účastníci odporučili, aby boli misijné konferencie organizované v každej krajine, aby sa tak zbory mohli viac zapojiť do misie.


Baptisti spoznajú skutočný Birmingham

Účastníci Svetového baptistického kongtresu pri príležitosti storočnice, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. – 31. júla 2005 v anglickom Birminghame budú mať možnosť spoznať aj „organizáciu, ktorá sa snaží evanjelizovať uprostred ohlušujúcej hudby pulzujúcich svetiel Birminghamských klubov a ktorá pripravuje program zakladania zborov v nových predmestských dedinách a multikultúrných centrách. Za múrmi objetov, kde sa bude konať Svetový kongres, budú môcť vidieť skutočný Birmingham“, píše Alan O'Sullivan v článku v časopise britských baptistov – The Baptist Times.

Sullivan v spomínanom článku popísal Birmingham ako mesto, v ktorom sa v Európe stretáva najväčší počet rôznych kultúrnych vplyvov a ako miesto, kde sa po stárčia uskutočňovali rôzne formy sociálnych kampaní a to až do dnešných dní.

Aby bola účastníkom kngresu priblížená možnosť vidieť skutočný Birmingham a príležitosti na misiu, organizácia „The Heart of England Baptist Association“ organizuje osem rôznych podujatí počas Kongresu.

Baptist Word Aid

V apríli 2005 BWAid pomohla:

Afrika
- Tanzánia – Baptistická konferencia Tanzánie – pomoc pri zmierňovaní hladu v dištrikte Mwanga $10,760
- Kongo - CBCO Projekt rybárskej farmy $7,646
- CBFC Projekt „Mlyn“ $13,885
- Libéria - čiastočný audit $3,520

Ázia
- Indonézia - HBAid Záchranný tím pri zemetrasení v Nias $63,500

Stredná Amerika
- Casa Alianza – práca s deťmi $540


Kalendár podujatí:

12.6.2005 Svetový deň modlitieb mládeže SBA
23.-26.7.2005 Ženská vodcovská konferencia, Aston University, Birmingham
27.7.2005 Stretnutie generálneho výboru SBA, Birmingham
27.-31.7.2005 Kongres SBA pri príležitosti storočnice, Birmingham
22.-25.9.2005 Stretnutie generálneho výboru EBF, Praha
Október 2005 Mesiac BWAid
18.-20.10.2005 Konferencia – Evanjelizácia „Živá voda“, Rusko


Prevzaté z http://www.bwanet.org/ preložil a spracoval: Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk