Aktuality zo života cirkvi

EBF - Turčinov: Účasť na bohoslužbách je zdrojom sily

Turčinov: Účasť na bohoslužbách je zdrojom sily


Kiev – Novým vodcom Ukrajinskej tajnej služby UTS je baptista, Alexander Turčinov. Pri svojej inaugurácii do funkcie a pri skladaní prísahy verejne vyznal svoju vieru. Navzdory svojmu postaveniu dúfa, že mu to nezabráni plniť aj svoje povinnosti laického kazateľa. Skoro každú nedeľu popoludní „ekonomický expert s doktorským titulom“ vstupuje za kazateľnicu v Kieve. Inak je členom strany „Otčina“, podobne, ako predsedníčka vlády Júlia Timošenková.

Ako člen parlamentu a predseda Najvyššieho ekonomického výboru vysvetlil pre zástupcov medzidenominačnej misijnej spoločnosti „Svetlo východu“ (Korntal, neďaleko Stuttgartu – Nemecko), ako sa stal kresťanom. Na začiatku osemdesiatych rokov bol aktívny ako tajomník komunistickej mládeže „Komsomol“ v meste Krivoj Rog, na južnej Ukrajine. Ako mnohí iní vysokoškoláci, aj on neskôr z náboženských dôvodov opustil Komsomol a vystavil sa tak možnému vyšetrovaniu. Aby ostal v anonymite, plánoval použiť autobus mestskej dopravy, aby sa dostal do jednej modlitebne. Na autobusovej zastávke sa opýtal jednej dámy, ako by mohol nájsť baptistov. Dáma odpovedala s veľkou radosťou: „Vďaka Bohu! Už veľmi dlhú dobu na vás čakám!“ Neskôr mu vysvetlila, že mala sen, podľa ktorého bude môcť „dvom zmäteným dušiam“ podať svedectvo a „ukázať im cestu spasenia“. Alexander si už dnes sotva niečo pamätá z bohoslužby, ale táto skúsenosť sa mu vštepila do srdca.

Turčinov neskôr založil Ukrajinský duchovný výbor, kde sa zoznámil s predstaviteľmi všetkých konfesií. Vyznáva: „Vo svojich kontaktoch s baptistami som si všimol, že baptisti nemajú vo svojej viere niečo nepodstatné, alebo prebraté“. Rozhodol som sa preto, že chcem byť pokrstený a stať sa baptistom.

Pravidelná účasť na bohoslužbách sa pre neho stala zdrojom sily: „Potrebujem mocné ruky môjho Pána, obecenstvo bratov a sestier a ich podporu“. Podľa vyjadrenia Turčinova, je svojimi bratmi a sestrami psychologicky, ale aj priamo fyzicky posilňovaný.

Politik svojim vyhlásením spôsobil nevôľu národovcov v parlamente, keď hovoril, že nie dobrá vláda, ale iba Boh môže zachrániť Ukrajinu. Je nevyhnutné, aby ľudia robili pred Bohom pokánie, aby boli potom požehnaní. Prehlásil, že Ukrajina bola až doteraz založená na mocnostiach temnosti. Ľudia museli prekračovať Božie prikázania, aby sa zachránili. Boli nútení k tomu, aby žili na tienistej strane života. Je to pozvanie pre politikov, aby sa nechali viesť k svetlu a aby vytvárali podmienky pre život tak, aby už viac nebolo výhodou okrádať štát na daniach, alebo ich zatajovať. Ani ten najlepší ekonomický program však nemôže byť záchranou iba vo svojom pôsobení. Turčinov o tom hovorí: História nás veľmi jasne učí: Ak ľudia činia pokánie a svoje životy vedú do súladu so základnými požiadavkami Božích prikázaní, krajina bude prekvitať!“

Turčinov kritizoval „politické hnutia“ ktoré používajú slovo „kresťanský“ vo svojom názve. Používajú túto nálepku iba k tomu, aby pritiahli hlasy kresťanov. Takéto pokrytectvo však v značnej miere ničí krajinu. On sám si chce dať pozor na to, aby svojich bratov a sestry vo viere neútil k prijímaniu svojej politiky a aby do svojho zboru nevnášal módu politického ovplyvňovania. „Zbor je omnoho viac, ako naša vlastná pozemská namyslenosť!“


Kassel, 9. február 2005
Klaus Rösler, EBPS

Zdroj: http://www.ebf.org/
Preložil: Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk