Aktuality zo života cirkvi

BWA News, Apríl 2005

BWA News, Apríl 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie

Kongresové novinky

Viac ako 6 000 ľudí sa už zaregistrovalo na Svetový kongres storočnice, ktorý sa uskutoční v Birminghame v dňoch 27. – 31. júla 2005. „Teraz je čas, aby bol vyvinutý maximálny tlak“, hovorí generálny tajomník SBA, Denton Lotz. „Potrebujeme omnoho viac baptistov z celého sveta, aby sa zaregistrovali“.

Ponúkaná je tiež zvláštna príležitosť na spoločný obed s bývalým prezidentom USA, Jimmy Carterom. Pre priateľov SBA sa v sobotu 30. 7. 2005 uskutoční obed v hale medzinárodného konvenčného centra 3. Vstupenky, ktoré stoja 55 US dolárov je možné zaobstarať si v úrade SBA. Prosíme, kontaktujte Carolinu Carro de Mangieri, telefón: ++1 703 790 8980, klapka 129, fax: ++1 703 893 5160, email: co


Baptisti vytvárajú záchranný tím pre prácu v Niase, v Indonézii

Vyhľadávací a záchranný tím „Baptist World Aid (BWAid)/Hungarian Baptist Aid (HBAid)“ pracuje na ostrove Nias v Indonézii a pokúša sa nájsť postihnutých ľudí z posledného zemetrasenia z 28. marca 2005, ktoré malo silu 8,7 stupňa Richterovej stupnice. Indonézski baptisti tiež spolupracujú v prácach na ostrove a podávajú správy o celkovej situácii, aj z pohľadu postihnutých baptistov. Dom jedného baptistického pracovníka sa zrútil a zabil jeho neter, zranil tiež ďalších členov rodiny. 

HBAid podáva správu, že v Indonézii sa mnoho domova rozpadlo a zomrelo viac ako 1 000 obyvateľov. Najhoršie boli zasiahnuté tieto regióny: Aceh, stredná Sumatra, Cocos a Nias. Na ostrove Nias zahynulo 500 ľudí a asi 600 domov bolo úplne zničených. Táto provincia bola najbližšie k epicentru masívneho zemetrasenia. Je predpokla, že stovky ľudí ostalo pochovaných pod ruinami domov a mnohí ďalší sú zranení. Okolo 10000 až 15000 ľudí v obave pred ďalšou vlnou „tsunami“ uniklo na vyvýšené miesta, asi 10 km vzdialené od pobrežia.

BWAid pokračuje vo svojej podpore dlhodobých projektov v „tsunami“ zasiahnutých oblastiach. Na začiatku mája 2005 sa baptistickí vodcovia stretnú v Bangkoku, k vytváraniu dlhodobých projektov, ktoré by pomáhali pri obnove postihnutých oblastí. 


Zúčastnite sa rozvíjania stratégie „Kristus – živá voda“

V utorok, 26. júla 2005, deň pred Svetovým kongresom baptistov, uskutoční Oddelenie Evanjelizácie a výchovy pri SBA v Birminghame jednodennú konferenciu nazvanú „Hovoriac príbeh...“

Ako môžeme vyrozprávať príbeh o Kristovej láske a milosti rôznym kategóriám spoločnosti – agnostikom, deťom, národnostným skupinám, zneužívaným a ponižovaným ľuďom a mládeži?

Ľudia z celého sveta, ktorí sa zaoberajú zvestovaním evanjelia týmto skupinám, budú svoje podnety prednášať na špeciálnych pracovných stretnutiach. Prítomní budú i výborní rečníci, ako napr. Ron Bobo (USA), Fausto Vasconcelos (Brazília), Jason Das (Bangladéš) a Alistair Brown (Veľká Británia), ktorí budú rozvíjať hlavnú tému – „Kristus, živá voda“. V medzinárodnej panelovej diskusii vystúpia vodcovia z Indie, Poľska, USA, Južnej Afriky a z Ruska a pokúsia sa rozobrať otázky, ktoré vznikli na Konferencii o misii v 21. storočí, ktorú poriadala SBA v roku 2003 v Swanwicku, vo Veľkej Británii.

Na konferencii sa zúčastnia aj vodcovia SBA, Billy Kim, David Coffey, Denton Lotz a Tony Cupit a celé podujatie bude sprevádzať špeciálna hudba. Nie je nevyhnutné sa zaregistrovať, všetci sú vítaní. (Ak potrebujete viac informácií, prosím, kontaktujte ).

Miesto konania: Aston Conference Center, Aston University, Birmingham, Veľká Británia – 26. júla 2005 v čase od 9:30 do 16:30.


Oficiálny domov Európskych baptistov

Celosvetová rodina baptistov sa tešila spoločne s Európanmi, keď bol na veľkej recepcii 19. marca 2005 oficiálne otváraný úrad Európskej baptistickej federácie (EBF). Na ceremónii sa zúčastnilo mnoho návštevníkov na čele s Paulom Montacutom, reprezentantom Svetovej baptistickej aliancie (SBA). Kancelárie EBF sa nachádzajú v priestoroch Medzinárodného baptistického teologického seminára (IBTS), ktorý je odteraz známy ako „Baptistické centrum Európy“. Tony Peck, generálny tajomník EBF hovorí, že rozhodnutie premiestniť úrad EBF do údolia Šárky v Prahe, „posilní identitu baptistov na európskom kontinente“. 

Samotný komplex budov je symbolom momentálnych zmien, ktoré prišli do Európy. V určitom období bol využívaný nacistami ako veliteľstvo polície. Prezident EBF Billy Taranger k tomu dodal, že to čo malo pred časom význam pre sily zla, je teraz využívané k dobrému. „Seminár už nie je viac miestom pre väzňov“, povedal Taranger. „Budovy sú teraz využívané k tomu, aby poslúžili k výchove dobrých ľudí, ktorí budú slúžiť pre Božie kráľovstvo“.

Denton Lotz, generálny tajomník SBA opísal nový domov EBF ako „symbolické vyhlásenie, že po skončení komunizmu sú Európania a baptisti Európy teraz zjednotení v demokratickej a slobodnej spoločnosti“. Lotz povedal: „Je to dôležitý deň oslavy“. Montacute vyjadril nádej, že Centrum môže byť akousi atrakciou a môže pritiahnuť pozornosť najmä mladých ľudí z celého sveta. 

Budovy baptistického centra, Baptistický teologický seminár v Prahe, je úradom EBF, ktorý reprezentuje viac ako 640 000 baptistov v Európe a na Strednom východe, sídlom „Misijného projektu uskutočňovaného domorodými misionármi“ a v Nemecku založenej „Baptistickej tlačovej služby“.

Protest proti zaobchádzaniu s väzňami

„Vyšetrovacie metódy použité pracovníkmi Ministerstva obrany na kubánskej základni v Guantanáme sú v rozpore s americkým duchom“, hovorí Denton Lotz vo svojom liste, ktorý za SBA napísal kongresmanovi Frankovi Wolfovi. V tomto liste poukázal na skutočnosť, že na základni sú väznení prevažne moslimskí väzni a pri vyšetrovaní sú používané urážlivé metódy. 

Lotz poukázal na to, že niektoré skutky sú pre Islam odpudzujúce a môžu výrazne poznačiť vzťahy kresťanov a moslimov. „Ako sa to mohlo stať, že neexistoval dohľad na vyšetrovacie metódy, ktoré používali vládni pracovníci?“ Lotz poznamenal: „Dehonestuje to kresťanského ducha, ak sú pri vyšetrovaní Moslimov použité ženy a z hľadiska sexuality takto degradujú našich Moslimských priateľov.“

Lotz hovorí, že Kongres s tým musí niečo urobiť, lebo inak sa „Americké porozumenie demokracie a amerického sna dostanú pod diabolskú vládu.“

Lotz požaduje, aby kongersman v budúcnosti pomohol zabrániť „takýmto vyšetrovacím metódam“. „Mám obavy o amerických misionárov a o americký personál, ktorý cestuje do zahraničia a mohol by byť zajatý a vyšetrovaný teroristami, alebo inými skupinami, ktoré by použili americké metódy“.


Libanonský Inštitút a Konferencia

Arabský baptistický teologický seminár (ABTS) oznámil, že Inštitút stredovýchodných štúdií (IMES) začne svoju činnosť 26. júna 2005. „V plánovacom procese sa to objavovalo už po mnohé roky“, hovorí Martin Accad, dekan ABTS a riaditeľ IMES.

Zakladaciu ceremóniu bude nasledovať Druhá stredovýchodná konferencia nazvaná „Mosty k Islamu“. Accad spomenul, že táto skutočnosť zabezpečí „pre kresťanov zo Stredného Východu a zo Západných krajín, aby sa naučili viac o Islame a o vzájomnom pôsobení kresťanov a Moslimov“.

Rečníkmi pre túto konferenciu sú Colin Chapman z Veľkej Británie a Ekram Lamii z Egypta.

Nabil Costa, baptistický vodca z libanonského Bejrútu povedal, že na stretnutí Európskych baptistov, ktoré sa konalo 17. – 19. marca 2005 v Prahe, bol vyjadrený optimistický názor, že Libanon sa nerozdelí na dva tábory. Vyjadril však znepokojenie, že smrť bývalého premiéra Rafiqa al-Hariri, ktorý bol priateľom kresťanov, spôsobila veľké tlaky v spoločnosti. 

Costa ďalej povedal, že kresťania plánujú veľký modlitebný zápas za svoju krajinu, distribúciu Biblií a pozitívne svedectvo pre Ježiša Krista. Costa požiadal baptistov, aby pokračovali vo svojich modlitbách za bývalého ministra financií Basila Fleihana, ktorý je osamelým protestantským reprezentantom v libanonskom parlamente. Fleihan bol počas útoku, kedy bol zabitý Hariri, vážne zranený a momentalne sa nachádza s popáleninami 95 % tela v parížskej nemocnici. 


V Jordánsku bola schválená baptistická škola

Vodcovia Jordánskej baptistickej konvencie oznámili, že od Hašemitského Jordánskeho kráľovstva a vlády získali súhlas na vybudovanie Baptistickej školy v Akabe, na viac ako 20 akroch zeme. 

Akaba, ktorá je najjužnejším mestom Jordánska, bola miestom, za ktoré sa baptisti po mnohé roky modlili a plánovali tam mať svoju školu. „Dnes Boh vypočul naše modlitby“, napísali baptistickí vodcovia. Požiadali baptistov, aby sa k ich modlitbám pripojili, aby Boh zabezpečil všetky potrebné zdroje, aby mohla byť začatá stavba školy.

V súvisiacich správach možno uviesť, že „Samford University“ oznámila, že nadviazala nové partnerstvo ohľadne výchovy, s Baptistickou školou v ammáne.

V tlačovej správe zo Samfordu sa hovorí, že „Baptistická škola a Samford University si želajú rozvíjať vzťahy medzi dvoma inštitúciami, aby tak rozvíjali akademickú a kultúrnu výmenu, a súhlasili so spoluprácou najmä pri výchove učiteľov“.

Zmluva bola podpísaná Johnom Harrisom, predsedom Thomasom E. Cortsom, Brianom Barlowom riaditeľom Baptistickej školy, pani Suhou Jouaneh Shahin a Nabeehom Abbasim, predsedom Jordánskej baptistickej konvencie. 


Kambodžskí baptistickí vodcovia

Kambodžskí baptisti sa 1. marca 2005 stretli v Phnom Penhi, aby oslavovali Boha za rast počtu zborov, aby boli ich pastori povzbudení a aby si vyvolili svojich vodcov. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 150 ľudí. Vodcovia sú títo: Nhem Nivath, predseda, Kim Chheoung, podpredseda a Ek Savon, tajomník.


Zomrel Stanley Grenz


Vodcovia SBA hovoria: „Smrť baptistického teológa Stanley Grenza je veľkou stratou pre SBA“. SBA smúti nad náhlou smrťou Grenza, ktorý býval označovaný za veľkého „evanjelizačného teológa“, najmä v oblasti post-modernizmu.

Grenz zomrel 12. marca 2005, iba jeden deň po masívnej porážke, vo svojom Vancouverskom domove. Pohrebná pobožnosť sa uskutočnila v Prvom baptistickom zbore vo Vancouveri, kde sa v roku 1997 Generálny výbor SBA a kde bolo prednesené svedectvo pastora Bruce Milnea.

Grenz bol mocným podporovateľom života SBA. Pracoval v komisii kresťanskej etiky a iných komisiách a výboroch. Pre prvú konferenciu o oslave Boha, ktorá sa uskutočnila v roku 1998 v Berlíne, Grenz vypracoval základný dokument.

Vo svojom liste Edne Grenzovej, ktorá tiež slúžila v oblasti „Worshipu“ pri SBA, Denton Lotz popísal Stana ako „úžasného teológa a významného baptistického vodcu, ktorého knihy sú inšpiráciou pre mnohých kresťanov baptistov po celom svete“. 

Grenz bol profesorom na Carey Thelogical College a Regent College vo Vancouveri, v Britskej Kolumbii.


Materializmus – najväčšie nebezpečenstvo

Baptistické zbory, ktoré sú registrované vládou, majú úplnu slobodu k službe. Najväčším nebezpečenstvom pre cirkev v Rusku nie je kontrola, ale materializmus, hovorí Alexander Kozynko, prezident Moskovského baptistického seminára.

Vo svojom interview pre Klausa Roslera z Európskej baptistickej tlačovej služby (EBPS), sa Kozynko vyjadril, že najväčšie nebezpečenstvo pre cirkev nepochádza zo súčasných vládnych reštrikcií ale skôr od materializmu, ktorý sa rozmáha aj medzi kresťanmi. 

„V minulých obdobiach mala oslava Boha najvyššiu prioritu“, povedal Kozynko, „ale dnes už ľudia nemajú čas, aby boli aktívni v zbore. Teraz sa radšej sústreďujú na svoje obchody.“

Kozynko však podal aj dobré správy – že evanjeliačný karavan, ktorý pred dvoma rokmi priniesol „Evanjelium ľudu Ruska“ mal za následok vznik 100 zborov a zhromažďovacích miest.. Ruskí baptisti začali navštevovať 600 väzníc, aby v nich hlásali svedectvo evanjelia Ježiša Krista a v jednej z týchto väzníc sa udialo 80 obrátení. 


Juhoafrická konferencia o komunikácii


Tony Cartledge, vydavateľ „Biblical Recorder“ zo Severnej Karolíny, Jim Veneman, profesor fotografie a fotožurnalizmu z „Union University, Tennessee“ a Wendy Ryan, riaditeľko oddelenia komunikácie SBA, pripravili v dňoch 18. – 19. marca 2005 v Kapskom meste semináre pre rôzne skupiny baptistov.

Za podpory pracovníkov „Baptist Today“, časopisu Baptistickej Jednoty v Južnej Afrike, táto konferencia nielenže poskytla vodcom možnosť spolupracovať s veľmi talentovanými mladými ľuďmi z oblasti Web-u, časopisov a iných médií, ale im tiež poskytla príležitosť zúčastniť sa na službe, ktorá mení životy aj v tejto časti Afriky. 

Zvláštnu pozornosť si získala služba pastora Juliusa Bonani a jeho organizácie na preiférii, v drevených chatrčiach, na okraji Kapského mesta. Inú prácu vykonáva „Fish Hoek Baptist Church“, ktorý rozvinul širokú misijnú aktivitu medzi HIV pozitívnymi.


Prevzaté z http://www.bwanet.org/ 
Preložil Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk